Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

17.9.2015. VI är på väg mot en ny centralorganisation 2 > Vi blickar mot 2020-talet och framåt. Vi grundar en centralorganisation för framtiden – samtidigt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "17.9.2015. VI är på väg mot en ny centralorganisation 2 > Vi blickar mot 2020-talet och framåt. Vi grundar en centralorganisation för framtiden – samtidigt."— Presentationens avskrift:

1 17.9.2015

2 VI är på väg mot en ny centralorganisation 2 > Vi blickar mot 2020-talet och framåt. Vi grundar en centralorganisation för framtiden – samtidigt som vi respekterar fackförbundsrörelsens historia. > Den nya centralorganisationen är inget självändamål. Det centrala är att organisationen är framgångsrik och påverkar effektivt i samhället, på arbetsmarknaden och i arbetslivet. > Vi samarbetar tätt med fackförbunden och vi stöder dem. Den nya centralorganisationen begränsar eller försvagar inte fackförbundens roll som sina medlemmars intressebevakare eller avtalspart i kollektivavtalsförhandlingarna. > Den nya centralorganisationen är värdepluralistisk och obunden. Den har både nationell och internationell verksamhet. 17.9.2015

3 Medlemmar 3 > 49 fackförbund > Alla FFC:s ja STTK:s medlemsförbund, två Akava-bundna medlemsförbund, tio fackförbund som inte hör till någon av de nuvarande centralorganisationerna > 1,7 miljoner löntagare från alla sektorer: industrin, offentliga och privata tjänster, logistik, kreativa branscher > Det går när som helst att komma med i och lämna utredningsarbetet 17.9.2015

4 Arbetsgrupper i utredningsskedet 4 1. Stadgar och förvaltningsmodell (”det man måste bestämma i stadgarna”) > Struktur, beslutsfattande, representationer (t.ex. arbetsutskott, styrelse, fullmäktige eller representantskap) > Förhållandet och samarbetet mellan centralorganisationen och förbunden > Centralorganisationens verksamhetsrutiner 2. Intressebevakning på arbetsmarknaden och samhällspåverkan > Ingående av avtal på trepartsbasis (arbetslivslagstiftningen och den inkomstrelaterade sociala tryggheten) > Ingående av avtal på tvåpartsbasis > Kvalitet, utveckling och forskning i arbetslivet 17.9.2015

5 Arbetsgrupper i utredningsskedet 5 3. Internationell verksamhet och EU-påverkan > Arbetsfördelningen mellan centralorganisationen och förbunden i det internationella påverkansarbetet > Integreringen av den internationella verksamheten och EU-verksamheten i det nationella påverkansarbetet 4. Utbildnings-, arbetskrafts- och näringslivspolitik > Utbildnings-, arbetskrafts- och näringslivspolitik samt tillhörande intressebevakning > Lärande och kompetensutveckling i arbetslivet > Välfärd och hälsa 5. Organisatorisk verksamhet > Att öka organiseringen samt nya former av deltagande och påverkan > Regionverksamhet, fackföreningsutbildning och svenska språkets ställning 17.9.2015

6 NC lanseras 1.1.2017 Konstituerande mötet 6/2016 Avsiktsförklaringen 5/2016 Motionerna till förbundens möte 11/2015 Arbetsgruppernas arbete och motioner 5–11/2015 Arbetsgrupperna och deras uppgifter 5/2015 Framtids- och strategigruppens förslag om strategin för en ny centralorganisation, 1.0 5/2015 Beredningen av projektets inledning 3–4/2015 Deltagande fackförbund i projektet 2/2015 Förbundens möte 1/2015 Beredningen av lanseringen 6–12/2016 Fackförbundens egna möten 3–5/2016 Arbetsgrupperna fortsätter 12/2015 – 3/2016 Projektets förlopp och organisering 17.9.2015 6


Ladda ner ppt "17.9.2015. VI är på väg mot en ny centralorganisation 2 > Vi blickar mot 2020-talet och framåt. Vi grundar en centralorganisation för framtiden – samtidigt."

Liknande presentationer


Google-annonser