Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialt blandat boende Frihamnen 1 000 bostäder, 1 000 arbetstillfällen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialt blandat boende Frihamnen 1 000 bostäder, 1 000 arbetstillfällen."— Presentationens avskrift:

1 Socialt blandat boende Frihamnen 1 000 bostäder, 1 000 arbetstillfällen

2 25 % 1 000:-/kvm/år 25 % 1 400:-/kvm/år 25 % 1 850:-/kvm/år 25 % 2 150:-/kvm/år - ”Fri hyressättning” Snitthyra 1 600:-/kvm/år Hyresnivå

3 Differentiera läge i hus och utrustning i lägenheten - skillnad mellan dyr och billig lägenhet. Bra materialval i alla lägenheter – oavsett hyra. Drift och underhållsaspekter är viktiga. Kunden löser parkering själv – på marknadens villkor (inga subventionerade p-lösningar). Botryggs modell

4 Omvänd presumtionshyra – hyran marknadsanpassas från år 15-20 efter inflyttning. Den låga hyra på 1 000:-/kvm justeras möjligen till en nivå runt 1 400:- och lägenhet med hyra på 2 150:- justeras till en nivå runt 1 750:- Snitthyran anpassas till marknaden – 5-20 års inflation bidragit till en låg hyra. Botryggs modell

5 Invånare med lägre inkomst får möjlighet att bosätta sig i attraktiva nybyggda områden. Minska segregationen. Blandstad. Vad kan målen bidraga till?

6 Berikande stadsdel, fler butiker och arbetsplatser som fyller fler inkomstnivåers behov. (T.ex. ICA eller ICA + Netto + Lidl?). Bättre miljö i skolor (istället för skolor med bara barn med svensk eller utländsk härkomst). Vad kan målen bidraga till?

7 Kontakt med vattnet. Stadspark – 10 hektar, unikt rekreationsområde i centrum. Närhet till centrum – förstärkning av kärnan. Direkt kontakt med Kvillestaden, Backaplan och Ringön. Blandat socialt boende. Unikt för Frihamnen

8 Ekonomiskt går Frihamnsmodellen med vinst – markkostnader + iordningställandekostnader av mark, kajer och miljö generar en vinst på ca 1-2 miljarder kr efter försäljning av byggrätter. Styrning av markanvisning formar slutprodukten – fördel när staden vill förändra sociala mönster. Byggherrarna får en avkastning på hyresrätter på ca 3,5 %. Bostadsrätter marknadsmässig prissättning Konsekvenser för staden och byggherrarna

9 Snittavkastning 3,5 %. Vinsten från bostadsrätterna amorteras- sänkt lånebörda på hyresrätterna. Ökad administration för hantering av sökande och hållbar modell. Möjlighet att bygga och äga hyresrätter i stadens bästa lägen. Konsekvenser för Botrygg

10 Botrygg kommer att bygga fler mindre lägenheter. Energikravet i projektet höjs, lägre förbrukning. Stimulans för ökat byggande

11 Kapital lämnar Göteborg och Sverige om nya modellen införs. – Kapital stannar i Sverige, inga valutarisker, avkastning på 3,5% på nybyggnation– Jfr Stadsobligation 10 år 0,3% ränta Orosmoment

12 Omvänd presumtionshyra förstör bruksvärdesmodellen. – Nya modeller för hyressättning där kommunen är markägare. - Konkurrens utvecklar - Privat hyresrätt stärks med lägre hyresnivåer Orosmoment

13 Grannar får subventionera de billiga bostäderna. – Byggherren sänker sina avkastningskrav. Vart skall de boende flytta efter 15-20 når subventionen försvinner? – Vi tror att de bor kvar, det kommer inte att bli 100% hyreshöjning. Inflationen jämnar ut skillnader. Orosmoment

14 Kommunen skall inte styra slutprodukt och hyressättning. – Kommunen skall ställa krav vid försäljning av mark. - Segregerade städer- ej hållbara. Orosmoment


Ladda ner ppt "Socialt blandat boende Frihamnen 1 000 bostäder, 1 000 arbetstillfällen."

Liknande presentationer


Google-annonser