Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialt blandat boende

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialt blandat boende"— Presentationens avskrift:

1 Socialt blandat boende
Frihamnen 1 000 bostäder, arbetstillfällen

2 Hyresnivå 25 % 1 000:-/kvm/år 25 % 1 400:-/kvm/år 25 % 1 850:-/kvm/år
25 % 2 150:-/kvm/år - ”Fri hyressättning” Snitthyra 1 600:-/kvm/år

3 Botryggs modell Differentiera läge i hus och utrustning i lägenheten - skillnad mellan dyr och billig lägenhet. Bra materialval i alla lägenheter – oavsett hyra. Drift och underhållsaspekter är viktiga. Kunden löser parkering själv – på marknadens villkor (inga subventionerade p-lösningar).

4 Botryggs modell Omvänd presumtionshyra – hyran marknadsanpassas från år efter inflyttning. Den låga hyra på 1 000:-/kvm justeras möjligen till en nivå runt :- och lägenhet med hyra på 2 150:- justeras till en nivå runt 1 750:- Snitthyran anpassas till marknaden – 5-20 års inflation bidragit till en låg hyra.

5 Vad kan målen bidraga till?
Invånare med lägre inkomst får möjlighet att bosätta sig i attraktiva nybyggda områden. Minska segregationen. Blandstad.

6 Vad kan målen bidraga till?
Berikande stadsdel, fler butiker och arbetsplatser som fyller fler inkomstnivåers behov. (T.ex. ICA eller ICA + Netto + Lidl?). Bättre miljö i skolor (istället för skolor med bara barn med svensk eller utländsk härkomst).

7 Unikt för Frihamnen Kontakt med vattnet.
Stadspark – 10 hektar, unikt rekreationsområde i centrum. Närhet till centrum – förstärkning av kärnan. Direkt kontakt med Kvillestaden, Backaplan och Ringön. Blandat socialt boende.

8 Konsekvenser för staden och byggherrarna
Ekonomiskt går Frihamnsmodellen med vinst – markkostnader + iordningställandekostnader av mark, kajer och miljö generar en vinst på ca 1-2 miljarder kr efter försäljning av byggrätter. Styrning av markanvisning formar slutprodukten – fördel när staden vill förändra sociala mönster. Byggherrarna får en avkastning på hyresrätter på ca 3,5 %. Bostadsrätter marknadsmässig prissättning

9 Konsekvenser för Botrygg
Snittavkastning 3,5 %. Vinsten från bostadsrätterna amorteras- sänkt lånebörda på hyresrätterna. Ökad administration för hantering av sökande och hållbar modell. Möjlighet att bygga och äga hyresrätter i stadens bästa lägen.

10 Stimulans för ökat byggande
Botrygg kommer att bygga fler mindre lägenheter. Energikravet i projektet höjs, lägre förbrukning.

11 Orosmoment Kapital lämnar Göteborg och Sverige om nya modellen införs.
– Kapital stannar i Sverige, inga valutarisker, avkastning på 3,5% på nybyggnation– Jfr Stadsobligation 10 år 0,3% ränta

12 Orosmoment Omvänd presumtionshyra förstör bruksvärdesmodellen.
– Nya modeller för hyressättning där kommunen är markägare. - Konkurrens utvecklar - Privat hyresrätt stärks med lägre hyresnivåer

13 Orosmoment Grannar får subventionera de billiga bostäderna.
– Byggherren sänker sina avkastningskrav. Vart skall de boende flytta efter når subventionen försvinner? – Vi tror att de bor kvar, det kommer inte att bli 100% hyreshöjning. Inflationen jämnar ut skillnader.

14 Orosmoment Kommunen skall inte styra slutprodukt och hyressättning.
– Kommunen skall ställa krav vid försäljning av mark. - Segregerade städer- ej hållbara.


Ladda ner ppt "Socialt blandat boende"

Liknande presentationer


Google-annonser