Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kondition Mia Jönsson Idrott och hälsa 1 2015-09-17.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kondition Mia Jönsson Idrott och hälsa 1 2015-09-17."— Presentationens avskrift:

1 Kondition Mia Jönsson Idrott och hälsa 1 2015-09-17

2 Dagens lektion O Vad är kondition? O Kroppens syresättning: uppbyggnad, funktion och effekt O Aerob och anaerob träning O Steady state O Individuella faktorer O Hur tränar vi kondition? O Pulszoner O Pulsen som redskap O Räkna ut arbetspulsen O Börja träna kondition O Träningsmetoder distansträning O Träningsmetoder intervallträning

3 Varför? O Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. O Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet.

4 Vad är kondition? O Kondition = ett mått på individens förmåga att ta upp syre, den s.k. syreupptagningsförmågan. O Syreupptagningsförmåga = samspelet mellan O Lungornas förmåga att ta upp syre ur luften O Blodets förmåga att transportera syret O Hjärtats förmåga att pumpa ut blodet till musklerna O Syreupptagningsförmågan är avgörande för konditionen och kan mätas i liter per minut.

5 Kroppens syresättning O Syre har avgörande roll för vår prestationsförmåga eftersom det används i kroppens energiproduktion O Syrebehovet ökar i takt med belastningen  O Syreupptagningsförmågan avgör hur mycket energi du kan producera

6

7 Aerob och anaerob träning O Olika sätt för kroppen att producera energi O Energiprocesser som kräver syre = aeroba O Aktiviteter som varar mer än 2 min O Konditionsträning O Energiprocesser som inte kräver syre = anaeroba O T.ex. styrketräning

8 Kroppens syresättning - uppbyggnad

9 Kroppens syresättning – lungornas funktion O Syre kommer till lungorna via inandningsluften O I lungorna finns lungblåsor – alveoler. En människa har ca 300 miljoner alveoler! O Gasutbyte sker i alveolerna

10 Kroppens syresättning – hjärtats funktion O Syresatt blod från lungorna går via aortan ut i cellerna O Cellerna använder syret till att utvinna energi

11 Hjärtat – olika begrepp O Puls = antal hjärtslag per minut O Slagvolym = mängden blod som skickas ut i varje hjärtslag O Minutvolym = puls x slagvolym, d.v.s. mängden blod hjärtat pumpar ut varje minut

12 Kroppens syresättning – musklernas funktion O Två saker krävs: kapillärnät och mitokondrier O Mitokondrier = muskelcellens kraftverk

13 Kroppens syresättning – fysiologiska effekter vid träning O Tätt kapillärnätverk O Ökad mängd mitokondrier förbättrar muskelns förmåga att ta emot syre och producera energi O Blodvolymen ökar O Slagvolymen ökar (starkare hjärta)

14 Steady state O När hjärtfrekvensen har anpassats efter en given belastning och förser musklerna tillräckligt med syrerikt blod blir pulsen jämn O Tar i regel 4 minuter O ”Andra andningen” O Pulsvärdet kan användas för en skattning av den maximala syreupptagningsförmågan

15 Kroppens syresättning – effekter vid träning O Mindre arbete för hjärta O Friskare hjärta och kärl O Bättre marginaler O Ökad fettförbränning O Mental och psykisk balans O Bättre energibalans O Bättre kolesterolvärden O Ökad hållfasthet O Ökad endorfinhalt O Förbättrat immunförsvar

16 Individuella faktorer O Arv O Ålder O Kön O Män har något högre hemoglobinhalt vilket ger högre kapacitet att transportera syre O Rörelseekonomi O Aktuellt träningstillstånd O Påverkansbart! O Livsstilsfaktorer t.ex. rökning O Påverkansbart!

17 Hur tränar vi kondition? O Dynamiskt arbete med stora muskelgrupper som kräver mycket syre O Minst 20 min i sträck, 2-3 ggr/vecka O Viktigast är att du gör någonting hellre än ingenting! Regelbundenhet viktigt. O ”Grundkondis” existerar inte. Färskvara! O Vardagsmotion kan också påverka (t.ex. gå eller cykla) O Olika syfte kräver olika typer av träning

18 Pulszoner

19 Pulsen som redskap O Vilopuls O Den puls du har i vila. O Maxpuls O Den maximala slagfrekvens som ditt hjärta kan slå. O Män 220 minus ålder, kvinnor 226 minus ålder O Arbetspuls O Mått på intensitet i förhållande till max- och vilopuls.

20 EKG

21 Räkna ut arbetspulsen O Christoffer har en maxpuls på 190 slag per minut och en vilopuls på 52. Han vill cykla på en intensitet på 80% av maxpuls O A) Maxpuls minus vilopuls: 190-152 = 138 O B) Multiplicera med 80%: 138 x 0,8 = 110.4 O C) Lägg till vilopuls: 110 + 52 = 162 O En intensitet på 80% för Christoffer motsvarar alltså en puls på 162 slag per minut.

22 Borgskalan

23 Börja träna kondition O Välj nöje före nytta! O Börja med lätt fysisk aktivitet dagligen O 30 min om dagen rask promenad, cykling, trädgårdsarbete… O Tröskeln är låg! O För träning på motionsnivå: lägg till 2-3 halvtimmar i veckan O Regelbundenhet! O Lägg på belastning lite i taget

24 Träningsmetoder Distansträning O Träningen genomförs utan avbrott = jämn belastning O Oavbrutet arbete från 15 min upp till timmar O Syftar till att förbättra perifer kondition O Ju längre distans desto lägre fart O Vid kortare distanslöpning (15-45 min) är det effektivare att välja sk. snabbdistanstempo O Bra för att utveckla sin löpkondition

25 Träningsmetoder Intervallträning O Träningen växlar mellan arbets- och viloperioder = varierad belastning O Långa intervall: arbete 2-8 min, vila 1-4 min, upprepa 3-6 gånger O Korta intervall: 60-90 s arbete, vila 20-30 s, upprepa 15-30 min. Klassiker är 70-20 O Kortkorta intervall: 10-20 s arbete, vila 5-15 s, upprepa 15-30 min O Syftar till att förbättra central kondition

26 Distansträning

27 Intervallträning


Ladda ner ppt "Kondition Mia Jönsson Idrott och hälsa 1 2015-09-17."

Liknande presentationer


Google-annonser