Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

I-Klasshäfte Grankulla Scoutkår rf. Namn: _______________________________ Har blivit dubbad till II-klass scout på _____________________________________.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "I-Klasshäfte Grankulla Scoutkår rf. Namn: _______________________________ Har blivit dubbad till II-klass scout på _____________________________________."— Presentationens avskrift:

1 I-Klasshäfte Grankulla Scoutkår rf. Namn: _______________________________ Har blivit dubbad till II-klass scout på _____________________________________ _______________________________ Datum Ledarens underskrift Specialmärken En scout som ämnar utföra I-klass bör göra ett specialmärke från vardera grupperna. Om ett av specialmärkena är utförda tidigare, behöver man inte göra ett till från denna grupp, utan vilket annat specialmärke kan då väljas. Totalt bör scouten utföra 3 specialmärken efter det att hon/han börjat med I-klassuppgifterna. Händighet och vildmarksteknik Eldslagning Konstruktion Reparbete Vandring Räddningstjänst Elden är lös Förstahjälp ettan Nödförstahjälp Signalisten Obligatoriska I-klassprov 1. Jag leder aktivt en patrull under minst sex månader. ________ ________________________ DatumLedarens underskrift 2. Jag ordnar en patrullrådighetstävling tillsammans med kårens EP:n, t.ex. Paskis eller L-rådd. ________ ________________________ DatumLedarens underskrift 3. Jag leder en patrull under ett P-rådd ________ ________________________ DatumLedarens underskrift

2 4. Jag deltar i ett kårtalko. ________ ________________________ DatumLedarens underskrift 5. Jag planerar tillsammans med en kompis ett vu/warg möte och genomför det under övervakning av den ordinarie gruppledaren. ________ ________________________ DatumLedarens underskrift 6. Jag deltar i en större tävling utanför distriktet, t.ex. EP-Cup, Espoon Punainen ________ ________________________ DatumLedarens underskrift Avlagda specialmärken Märkets namn: _______________________________ ________ ___________________ DatumLedarens underskrift Märkets namn: _______________________________ ________ ___________________ DatumLedarens underskrift Märkets namn: _______________________________ ________ ___________________ DatumLedarens underskrift Förord Du som har fått detta häfte har nått långt i din scoutkarriär.Du har blivit dubbad till II-klasscout och är nu redo att börja med I-klassuppgifterna. För att bli dubbad till I-klasscout krävs det att du själv är aktiv och att du själv tar ansvar för att du framskrider med uppgifterna. I-klassuppgifterna har utformats med tanke på detta. Givetvis får du också hjälp av de äldre ledarna i kåren om du behöver det. Avdelningschefen fungerar i första hand som din kontaktperson. Klassproven är indelade i obligatoriska och valbara. Alla de obligatoriska måste utföras, och av de valbara måste 4-6 utföras. Utöver klassproven skall du också utföra minst två specialmärken (se nästsista sidan). När du har gjort så gott som alla uppgifter, skall du kontakta I-klasshandledaren, och be att hon/han arrangerar en I-klassvandring och drill. Lycka till!

3 10. Jag deltar i en UTE-kurs eller i en förstahjälpkurs. ________ ________________________ DatumLedarens underskrift 11. Jag deltar i en nattorientering ________ ________________________ DatumLedarens underskrift 12. Jag övernattar i vindskydd under vinterförhållanden ________ ________________________ DatumLedarens underskrift 17. Jag vet vad jag skall göra när jag kommer till en olycksplats och jag är med om en katastrofövning. ________ ________________________ DatumLedarens underskrift 18. Jag gör en bår eller en dragbår och jag transporterar en ”skadad” på den. ________ ________________________ DatumLedarens underskrift 19. Jag gör klart för mig vad scoutidealen, scoutlöftet och valspråket betyder för mig personligen, och hur jag kan leva efter dem. ________ ________________________ DatumLedarens underskrift Valbara Klassprov Välj 4-6 av följande: A. Jag deltar i ett internationellt läger utomlands,i JOTI, eller i någon annan form av internationell scouting. ________ ________________________ DatumLedarens underskrift B. Jag gör en nying ________ ________________________ DatumLedarens underskrift C. Jag gör en repstege ________ ________________________ DatumLedarens underskrift

4 Jag deltar i en I-klassvandring under vilken jag och mitt par för loggbok. Efteråt diskuterar jag vandringen med min I-klasshandledare. ________ ________________________ DatumLedarens underskrift DRILLEN AVLAGD: ________ ________________________ DatumLedarens underskrift 7. Jag deltar i ett öppet regionsmöte (tex. FiSSc höst/vår-möte, VNS:s kårledarträff) ________ ________________________ DatumLedarens underskrift 8. Jag skriver en artikel till Nya Pressun, tex en intervju med en gammal scout, eller om något evenemang utanför kåren. ________ ________________________ DatumLedarens underskrift 9. Jag känner till Finlands Scouters säkerhetsföreskrifter för utfärds- och lägerverksamhet. ________ ________________________ DatumLedarens underskrift 13. Jag medverkar i planerandet och byggandet av en krävande lägerkonstruktion. Tex en lägerport, en ”latu” eller en lägerbastu. Alt: jag deltar i ett byggläger. ________ ________________________ DatumLedarens underskrift 14. Jag kan göra och använda ögon- och kortsplits. ________ ________________________ DatumLedarens underskrift 15. Jag bygger en farkost och korsar ett vattendrag med den. ________ ________________________ DatumLedarens underskrift 16. Jag kan ge konstgjord andning och hjärtmassage och vet när de behövs. ________ ________________________ DatumLedarens underskrift D. Jag deltar i/ordnar någon form av hjälptjänst. (Tex en kläd- eller matinsamling i patrullen, eller deltagande i Röda Korsets eller annan förenings verksamhet.) ________ ________________________ DatumLedarens underskrift E. Jag är med om ett möte eller ett besök där jag bekantar mig med en person med en kronisk sjukdom, t.ex en person med epilepsi, eller en blind person. ________ ________________________ DatumLedarens underskrift F. Jag bekantar mig med vilda växter som kan användas som föda, samt tillreder en måltid av dem. ________ ________________________ DatumLedarens underskrift


Ladda ner ppt "I-Klasshäfte Grankulla Scoutkår rf. Namn: _______________________________ Har blivit dubbad till II-klass scout på _____________________________________."

Liknande presentationer


Google-annonser