Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMNA!. Uppgift •Svenska Scoutförbundet är en självständigt arbetande ideell förening med uppgift –att ge barn och ungdomar en fostran i scoutlagens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMNA!. Uppgift •Svenska Scoutförbundet är en självständigt arbetande ideell förening med uppgift –att ge barn och ungdomar en fostran i scoutlagens."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMNA!

2 Uppgift •Svenska Scoutförbundet är en självständigt arbetande ideell förening med uppgift –att ge barn och ungdomar en fostran i scoutlagens anda, –att hjälpa medlemmarna att i samverkan med andra utvecklas som individer och medmänniskor med samhällsansvar, –att ge medlemmarna kunskap om och ansvar för hela vår miljö, –att genom friluftsliv väcka känsla för naturen, samt –att som del av världsscoutrörelsen verka för internationell medvetenhet och för förverkligande av 1966 års internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention om barnets rättigheter.

3 Grundprinciper –Svenska Scoutförbundet hävdar en kristen livssyn och respekterar varje livsåskådning som låter sig förenas med scoutlagen och scoutlöftet. –Svenska Scoutförbundet eftersträvar samarbete med hem, skola och samhälle. –Svenska Scoutförbundet har en demokratisk grundsyn och ser politisk medvetenhet hos sina medlemmar som angelägen, men är partipolitiskt fritt och tillåter inte partipolitisk påverkan inom sin verksamhet.

4 Scoutlagen 1. En scout söker sin tro och respekterar andras 2. En scout är ärlig och pålitlig 3. En scout är vänlig och hjälpsam 4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat 5. En scout möter svårigheter med gott humör 6. En scout lär känna och vårdar naturen 7. En scout känner ansvar för sig själv och andra Scoutlöftet Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen Valspråk och lösen Var redo!—Alltid redo!

5 Scoutmetoden •Programmet bygger på sju metoder: 1.Scoutlag och scoutlöfte 2.Patrullsystemet 3.Lära genom att göra 4.Symboler och ceremonier 5.Friluftsliv 6.Lokalt och globalt samhällsengagemang 7.Stödjande och lyssnande ledarskap

6 Scoutåldrarna •Spårarscout Åk 2 - 38 - 9 år •Upptäckarscout Åk 4 - 510-11 år •Äventyrarscout Åk 6 - 8 12-14 år •Utmanarscout Åk 9 - Gy 315-18 år •Roverscout19 - 25 år •Assistent16 -18 år •Ledare18 - > år

7 Valla Scoutkår, historik •Kåren är bildad 1964 av föräldrar i Valla/Fridhem/Tornhagen med stöd från Domkyrkoförsamlingen. Den förste ordföranden Åke Löfgren var präst i församlingen. Första lokalen var i en källare på Vifolkagatan. •I Scoutgården i G:a Linköping sedan 1966 •Hade ca 250 medlemmar i mitten av 1970-talet

8 Valla scoutkår, i dag •Nuvarande upptagningsområde är Gottfridsberg, Ryd, Valla och T1. •Ca 140 medlemmar. •Avdelningar: –2 spårarscoutavdelningar –1 upptäckarscoutscoutavdelning –1 äventyrarscoutavdelning –1 utmanarscoutlag –1 roverscoutlag

9 Spårarscout i Valla •Träffas varje måndag 18.00-19.30 •Terminsprogram delas ut och finns på hemsidan •Nästan alltid ute! Ha på/med kläder efter väder! •Terminsavgift 240 kr varav 140 till kåren och resten till distrikt och förbund. •Scoutskjorta? Kan beställas efter ett par veckor. 215 kr för skjorta, märken och halsduk •Läger 24-26/9 på Limmernäs. Buss. Sova två nätter inne. Tema: nätet, information, 350 kr lägeravgift.

10 Ledare i Valla scoutkår •Studenter och föräldrar •Tillsammans med andra •Kurs: Ledarutbildning BAS 28 september 18.00-21.30 Kärna Scoutkår Malmslätt •Efter ett år: Ledarutbildning SCOUT •Ledare betalar ingen avgift, kurserna är avgiftsfria. •Vi vill bli fler!

11 Vill du veta mer? •Besök vår hemsida www.vallascout.sewww.vallascout.se •Fråga NU!


Ladda ner ppt "VÄLKOMNA!. Uppgift •Svenska Scoutförbundet är en självständigt arbetande ideell förening med uppgift –att ge barn och ungdomar en fostran i scoutlagens."

Liknande presentationer


Google-annonser