Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Integration Gävleborg 2.0

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Integration Gävleborg 2.0"— Presentationens avskrift:

1 Integration Gävleborg 2.0
Carina Löfgren, Strateg regional utveckling och tillväxt, Robert Larsson, Länsstyrelsen Gävleborg

2 Uppdragen – integration och mångfald
Regional utveckling och tillväxt Länsstyrelserna Samordna regionala och lokala aktörer i syfte att stärka det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet i Gävleborgs län. Överenskommelser mottagande och bosättning av nyanlända invandrare. Regional samverkan kommuner, myndigheter, företag och organisationer, aktiviteter för nyanlända. RUS – Vision o Mål, stärkta individer, smart samverkan, tillgängliga miljöer. Integrera och utveckla ett integrations- och mångfaldsperspektiv i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Stödja kommuner i samordningen av kommunal verksamhet, (sfi och samhällsorientering). Följa upp insatser för nyanlända på regional och kommunal nivå.   Förhandling, (kommunerna) ensamkommande barn.

3 Integration Gävleborg 2.0 -
Vad Ett nytt samarbete mellan Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg, en del av den löpande verksamheten i båda organisationerna, tillsammans och var för sig. Olika uppdrag men samma målgrupp Varför Behov av att samla, stärka och utveckla integrations- /mångfaldsarbetet i Gävleborg. Hur Integration Gävleborg 2.0 erbjuder stöd, samordning, information, projektinitiering, omvärldskoll, samarbete för kunskapsutveckling, nätverkande etc. Vilka -Oss själva; internt och externt -Kommunerna; utbildning, kultur, näringsliv, fritid, omsorg, boende, m.fl. -Näringslivet -Ideella organisationer… Områden -Flyktingmottagande, -Näringslivsutveckling, -Hälso- och sjukvård, -Kompetensförsörjning, -Kollektivtrafik -Kulturutveckling -Bostadsplanering…

4 Integration Gävleborg 2.0 Organisation

5 Integration Gävleborg 2.0 process 2015
Maj-Juni Förankring hos och med aktuella aktörer, internt och externt; kommuner, Migrationsverket, Af, Näringslivsorg. M.fl. Augusti Socioekonomisk analys tas fram (del av övrig analys), Igångsättning av ett flertal interna och externa projekt. September- Oktober Beslut Strategisk ledningsgrupp Uppstartskonferens – Integration Gävleborg 2.0 inkl målbildsarbete, Målbildsdag – Söderhamn November-December Igångsättning, planering, organisering uppstart av plattformsarbete, kommunturné m.fl.


Ladda ner ppt "Integration Gävleborg 2.0"

Liknande presentationer


Google-annonser