Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

10/3/2015 Föräldraenkäten 2015 Förskola Änglagård-tigrarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "10/3/2015 Föräldraenkäten 2015 Förskola Änglagård-tigrarna."— Presentationens avskrift:

1 10/3/2015 Föräldraenkäten 2015 Förskola Änglagård-tigrarna

2 10/3/2015 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Änglagård 1.Krokodilen0 (0%) 2.Tigrarna14 (100%) 3.Hajarna0 (0%)

3 10/3/2015 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn får den trygghet det behöver i förskolan 0 (0%)11 (79%)2 (14%)1 (7%)0 (0%)3,7114/14 (100%) ditt barn trivs i förskolan0 (0%)10 (71%)4 (29%)0 (0%) 3,7114/14 (100%) ditt barn trivs med sina kamrater i förskolan 0 (0%)9 (64%)4 (29%)1 (7%)0 (0%)3,5714/14 (100%) 3.67 I vilken grad upplever du att 3. Trygghet, trivsel och glädje

4 10/3/2015 I vilken grad upplever du att 3. Trygghet, trivsel och glädje

5 10/3/2015 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn lär sig nya saker på förskolan0 (0%)9 (64%)3 (21%)1 (7%) 3,4314/14 (100%) ditt barn erbjuds nya upplevelser0 (0%)7 (50%)4 (29%)3 (21%)0 (0%)3,2914/14 (100%) ditt barn ges möjlighet till utveckling0 (0%)7 (50%)4 (29%)3 (21%)0 (0%)3,2914/14 (100%) ditt barns nyfikenhet utvecklas och stimuleras i förskolan 0 (0%)8 (57%)4 (29%)2 (14%)0 (0%)3,4314/14 (100%) ditt barn får utveckla sin kreativitet i förskolan 0 (0%)6 (43%) 2 (14%)0 (0%)3,2914/14 (100%) förskolans utemiljö är stimulerande för mitt barn 0 (0%)7 (50%) 0 (0%) 3,514/14 (100%) förskolans innemiljö är stimulerande för mitt barn 0 (0%)6 (43%)5 (36%)2 (14%)1 (7%)3,1414/14 (100%) 3.34 I vilken grad upplever du att 4. Utveckling och lärande

6 10/3/2015 I vilken grad upplever du att 4. Utveckling och lärande

7 10/3/2015 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar du har förtroende för förskolans personal 0 (0%)10 (71%)3 (21%)1 (7%)0 (0%)3,6414/14 (100%) personalen ger ditt barn ett bra bemötande 0 (0%)10 (71%)2 (14%) 0 (0%)3,5714/14 (100%) personalen ger dig som förälder ett bra bemötande 0 (0%)11 (79%)0 (0%)3 (21%)0 (0%)3,5714/14 (100%) förskolan verkar för ett förtroendefullt samarbete med dig som förälder 0 (0%)10 (71%)2 (14%)0 (0%)2 (14%)3,4314/14 (100%) du och ditt barn har fått en bra introduktion till förskola eller vid överflyttning till ny avdelning 0 (0%)9 (64%)2 (14%)0 (0%)3 (21%)3,2114/14 (100%) 3.49 I vilken grad upplever du att 5. Bemötande

8 10/3/2015 I vilken grad upplever du att 5. Bemötande

9 10/3/2015 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn lär sig att ta hänsyn och visa respekt för andra barn i förskolan 0 (0%)12 (86%)1 (7%) 0 (0%)3,7914/14 (100%) förskolan tar hänsyn till ditt barns behov och intressen 0 (0%)10 (71%)2 (14%)1 (7%) 3,514/14 (100%) ditt barn lär sig att hantera konfliktsituationer 1 (7%)9 (64%)3 (21%)1 (7%)0 (0%)3,6214/14 (100%) 3.63 I vilken grad upplever du att 6. Normer och värden

10 10/3/2015 I vilken grad upplever du att 6. Normer och värden

11 10/3/2015 6. Normer och värden Du har fått information om förskolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling (beskrivet i likabehandlingsplanen) 1.Ja11 (79%) 2.Nej3 (21%) Medel: 0

12 10/3/2015 7. Information och inflytande Är du nöjd med den information du får från ditt barns förskola? 1.Ja13 (93%) 2.Nej1 (7%)

13 10/3/2015 "." 8. Vad saknar du för information?

14 10/3/2015 "Hoppas ni fortsätter med att skriva om grupperna på hemsidan. " "Daglig kontakt" "Har ännu inte helt kommit in i att kommunikationen endast sker via hemsidan. Uppskattar när informationen även ges som lapp uppsatt på förskolan!" "kontakt" "daglig kontakt, informationstavlor, hemsida" "Hemsida, anslag på förskolan." "Daglig kontakt, dokumentation, hemsida, almanackor" "hemsidan" "Infotavlor samt hemsida. " "Förskolans hemsida" "Daglig kontakt. " "Dagliga kontakten" "Daglig kontakt, hemsidan" "Hemsida samt infotavla" 9. Vilken kanal använder du mest för att få information om ditt barns förskola?(exempelvis Instagram, olika former av informationsbrev, dagliga kontakten, informationstavlor etc)

15 10/3/2015 10. Är du nöjd med den möjlighet du har till inflytande i förskolan? 1.Ja12 (86%) 2.Nej2 (14%)

16 10/3/2015 "Önskar att man som förälder hade möjlighet till att vara mer delaktig. Drop-in, trivselkvällar, fixardagar. " "." 11. Inom vilka område skulle du vilja ha mer möjlighet till inflytande och i vilket forum?

17 10/3/2015 12. I helhet, hur nöjd är du med ditt barns förskola? 1. Inte nöjd10 (0%) 2.20 (0%) 3.30 (0%) 4.42 (14%) 5. Nöjd 51 (7%) 6.60 (0%) 7.71 (7%) 8.82 (14%) 9.92 (14%) 10. Mycket nöjd 106 (43%) Medel: 8,1


Ladda ner ppt "10/3/2015 Föräldraenkäten 2015 Förskola Änglagård-tigrarna."

Liknande presentationer


Google-annonser