Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

9/20/2016 Föräldraenkäten 2015 Förskola Skogsgläntan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "9/20/2016 Föräldraenkäten 2015 Förskola Skogsgläntan."— Presentationens avskrift:

1 9/20/2016 Föräldraenkäten 2015 Förskola Skogsgläntan

2 9/20/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn får den trygghet det behöver i förskolan 1 (3%)15 (45%)16 (48%)1 (3%)0 (0%)3,4433/33 (100%) ditt barn trivs i förskolan1 (3%)19 (58%)10 (30%)3 (9%)0 (0%)3,533/33 (100%) ditt barn trivs med sina kamrater i förskolan 4 (12%)13 (39%)15 (45%)1 (3%)0 (0%)3,4133/33 (100%) 3.45 I vilken grad upplever du att 3. Trygghet, trivsel och glädje

3 9/20/2016 I vilken grad upplever du att 3. Trygghet, trivsel och glädje

4 9/20/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn lär sig nya saker på förskolan1 (3%)18 (56%)10 (31%)3 (9%)0 (0%)3,4832/33 (97%) ditt barn erbjuds nya upplevelser1 (3%)14 (44%) 3 (9%)0 (0%)3,3532/33 (97%) ditt barn ges möjlighet till utveckling3 (9%)16 (50%)11 (34%)2 (6%)0 (0%)3,4832/33 (97%) ditt barns nyfikenhet utvecklas och stimuleras i förskolan 1 (3%)17 (53%)11 (34%)3 (9%)0 (0%)3,4532/33 (97%) ditt barn får utveckla sin kreativitet i förskolan 2 (6%)14 (44%)13 (41%)3 (9%)0 (0%)3,3732/33 (97%) förskolans utemiljö är stimulerande för mitt barn 1 (3%)15 (47%)11 (34%)4 (12%)1 (3%)3,2932/33 (97%) förskolans innemiljö är stimulerande för mitt barn 1 (3%)4 (12%)22 (69%)5 (16%)0 (0%)2,9732/33 (97%) 3.34 I vilken grad upplever du att 4. Utveckling och lärande

5 9/20/2016 I vilken grad upplever du att 4. Utveckling och lärande

6 9/20/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar du har förtroende för förskolans personal 0 (0%)18 (58%)11 (35%)2 (6%)0 (0%)3,5231/33 (94%) personalen ger ditt barn ett bra bemötande 0 (0%)22 (71%)8 (26%)1 (3%)0 (0%)3,6831/33 (94%) personalen ger dig som förälder ett bra bemötande 0 (0%)12 (39%)18 (58%)1 (3%)0 (0%)3,3531/33 (94%) förskolan verkar för ett förtroendefullt samarbete med dig som förälder 1 (3%)14 (45%) 2 (6%)0 (0%)3,431/33 (94%) du och ditt barn har fått en bra introduktion till förskola eller vid överflyttning till ny avdelning 2 (6%)14 (45%)13 (42%)1 (3%) 3,3831/33 (94%) 3.47 I vilken grad upplever du att 5. Bemötande

7 9/20/2016 I vilken grad upplever du att 5. Bemötande

8 9/20/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn lär sig att ta hänsyn och visa respekt för andra barn i förskolan 3 (10%)14 (45%)12 (39%)2 (6%)0 (0%)3,4331/33 (94%) förskolan tar hänsyn till ditt barns behov och intressen 2 (6%)13 (42%)15 (48%)1 (3%)0 (0%)3,4131/33 (94%) ditt barn lär sig att hantera konfliktsituationer 4 (13%)8 (26%)15 (48%)4 (13%)0 (0%)3,1531/33 (94%) 3.33 I vilken grad upplever du att 6. Normer och värden

9 9/20/2016 I vilken grad upplever du att 6. Normer och värden

10 9/20/2016 6. Normer och värden Du har fått information om förskolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling (beskrivet i likabehandlingsplanen) 1.Ja28 (90%) 2.Nej3 (10%) Medel: 0

11 9/20/2016 7. Information och inflytande Är du nöjd med den information du får från ditt barns förskola? 1.Ja28 (90%) 2.Nej3 (10%)

12 9/20/2016 "Jag gillade verkligen veckobreven. Då kändes det som om jag var med i verksamheten på ett bra sätt och jag kunde tillsammans med barnet prata om vad som händer på förskolan. En gång i månaden är alldeles för sällan och det står inte mycket i brevet. I veckobrevet fick vi info om vad som skulle hända kommande vecka också och det var bra! Hur förmedlar förskolan det nu till föräldrarna?" "Mer, mer alltid mer info om allt!" "Lite mer långsiktig planering hade varit bra. Men framförallt är det formen som informationen skickas ut i som jag inte är nöjd med. Jag har väldigt svårt att förstå varför all information, oavsett hur kort den är, måste skickas som bifogade worddokument i mailen. Det går alldeles utmärkt att skriva text i mail, den behöver inte bifogas och framför allt inte som ett worddokument. Ett worddokument är besvärligt att öppna, särskilt i mobilen och det är lätt att informationen blir svårtläst eller hamnar bakom bilder. Om ni tvunget måste skicka allt som bilagor, gör pdf:er. då ser informationen alltid ut exakt så som ni vill ha den, ingen kan ändra i den och läsaren är dessutom gratis, vilket ett officepaket inte är. Men det allra mest lättillgängliga sättet att skicka ut information, med störst chans att man faktiskt läser den, är om den skrivs direkt i mailet." 8. Vad saknar du för information?

13 9/20/2016 "e-post och informationstavlan" "Informationsbrev och den dagliga kontakten vid lämning/hämtning " "Daglig kontakt" "Olika former av informationsbrev Informationstavla Dagliga kontakten med pedagog" "Daglig kontakt och mail" "Skolan skickar regelbundet informationsbrev via mail. De finns alltid till för frågor vid hämtning/lämning och anslagstavlan funkar också." "dagliga kontakten, veckobrev" "informationsbrev samt vid hämtning/lämning. " "Tittar på informationstavlan, men jag tycker inte det står så mycket där. Månadsbrev är för sällan. Dagliga kontakten med personalen bli kort, eftersom det är dags att åka hem och laga mat. Jag vet inte alls hur jag ska få reda på om det är utflykt el så. Jag hoppas att personalen hänger ett brev på klädkorgen!?" "Daglig kontakt och informationsbrev" "Vi får bara varannan veckas brev på mail. Bra men hade velat varje vecka" "epost, personlig kontakt" "Daglig kontakt Vecko-/månadsbrev" "veckobrev, dagliga kontakten" "Dagliga kontakten" "daglig kontakt" "E-post i form av månadsbrev" "Daglig kontakt, Informationsbrev/mail" "daglig kontakt och informationsbrev" "Daglig kontakt och e-mail " "Daglig kontakt" "Informationsbrev. Tavlor." "Daglig kontakt och viss del månadsbrev" "Mail." "Informationsbrev" "Ingen" "Info skickat via mail samt anslagstavlor" "Mail, anslagstavla" "Personalen" 9. Vilken kanal använder du mest för att få information om ditt barns förskola?(exempelvis Instagram, olika former av informationsbrev, dagliga kontakten, informationstavlor etc)

14 9/20/2016 10. Är du nöjd med den möjlighet du har till inflytande i förskolan? 1.Ja27 (87%) 2.Nej4 (13%)

15 9/20/2016 "Vet inte att jag ens blivit tillfrågad/informerad om att möjligheten att påverka finns eller i vilken grad..." "Allt, alltid, det kan alltid bli bättre. " "Som medborgare. Betalar gärna en högre skatt för en bättre barnomsorg. (Fler förskolepedagoger per barn, högre lärartäthet)" "Förbättring av utemiljön" 11. Inom vilka område skulle du vilja ha mer möjlighet till inflytande och i vilket forum?

16 9/20/2016 12. I helhet, hur nöjd är du med ditt barns förskola? 1. Inte nöjd10 (0%) 2.20 (0%) 3.30 (0%) 4.42 (6%) 5. Nöjd 51 (3%) 6.62 (6%) 7.70 (0%) 8.812 (39%) 9.97 (23%) 10. Mycket nöjd 107 (23%) Medel: 8,2


Ladda ner ppt "9/20/2016 Föräldraenkäten 2015 Förskola Skogsgläntan."

Liknande presentationer


Google-annonser