Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

9/25/2016 Föräldraenkäten 2015 Förskola Ängabo. 9/25/2016 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Ängabo 1.Grodan19 (30%) 2.Myggan16 (25%) 3.Snigeln12 (19%)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "9/25/2016 Föräldraenkäten 2015 Förskola Ängabo. 9/25/2016 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Ängabo 1.Grodan19 (30%) 2.Myggan16 (25%) 3.Snigeln12 (19%)"— Presentationens avskrift:

1 9/25/2016 Föräldraenkäten 2015 Förskola Ängabo

2 9/25/2016 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Ängabo 1.Grodan19 (30%) 2.Myggan16 (25%) 3.Snigeln12 (19%) 4.Sorken17 (27%)

3 9/25/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn får den trygghet det behöver i förskolan 0 (0%)45 (71%)15 (24%)3 (5%)0 (0%)3,6763/64 (98%) ditt barn trivs i förskolan1 (2%)47 (75%)15 (24%)0 (0%) 3,7663/64 (98%) ditt barn trivs med sina kamrater i förskolan 5 (8%)33 (52%)23 (37%)2 (3%)0 (0%)3,5363/64 (98%) 3.65 I vilken grad upplever du att 3. Trygghet, trivsel och glädje

4 9/25/2016 I vilken grad upplever du att 3. Trygghet, trivsel och glädje

5 9/25/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn lär sig nya saker på förskolan0 (0%)37 (59%)25 (40%)1 (2%)0 (0%)3,5763/64 (98%) ditt barn erbjuds nya upplevelser2 (3%)26 (41%)32 (51%)3 (5%)0 (0%)3,3863/64 (98%) ditt barn ges möjlighet till utveckling0 (0%)33 (52%)29 (46%)1 (2%)0 (0%)3,5163/64 (98%) ditt barns nyfikenhet utvecklas och stimuleras i förskolan 5 (8%)28 (44%)30 (48%)0 (0%) 3,4863/64 (98%) ditt barn får utveckla sin kreativitet i förskolan 4 (6%)30 (48%)29 (46%)0 (0%) 3,5163/64 (98%) förskolans utemiljö är stimulerande för mitt barn 0 (0%)38 (61%)20 (32%)4 (6%)0 (0%)3,5562/64 (97%) förskolans innemiljö är stimulerande för mitt barn 1 (2%)25 (40%)30 (48%)5 (8%)2 (3%)3,2663/64 (98%) 3.46 I vilken grad upplever du att 4. Utveckling och lärande

6 9/25/2016 I vilken grad upplever du att 4. Utveckling och lärande

7 9/25/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar du har förtroende för förskolans personal 1 (2%)42 (69%)13 (21%)5 (8%)0 (0%)3,6261/64 (95%) personalen ger ditt barn ett bra bemötande 0 (0%)43 (69%)16 (26%)3 (5%)0 (0%)3,6562/64 (97%) personalen ger dig som förälder ett bra bemötande 0 (0%)34 (55%)22 (35%)6 (10%)0 (0%)3,4562/64 (97%) förskolan verkar för ett förtroendefullt samarbete med dig som förälder 1 (2%)31 (50%)25 (40%)5 (8%)0 (0%)3,4362/64 (97%) du och ditt barn har fått en bra introduktion till förskola eller vid överflyttning till ny avdelning 3 (5%)35 (56%)22 (35%)2 (3%)0 (0%)3,5662/64 (97%) 3.54 I vilken grad upplever du att 5. Bemötande

8 9/25/2016 I vilken grad upplever du att 5. Bemötande

9 9/25/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn lär sig att ta hänsyn och visa respekt för andra barn i förskolan 8 (13%)28 (45%)24 (39%)2 (3%)0 (0%)3,4862/64 (97%) förskolan tar hänsyn till ditt barns behov och intressen 1 (2%)27 (44%)33 (53%)1 (2%)0 (0%)3,4362/64 (97%) ditt barn lär sig att hantera konfliktsituationer 16 (26%)18 (29%)25 (40%)3 (5%)0 (0%)3,3362/64 (97%) 3.41 I vilken grad upplever du att 6. Normer och värden

10 9/25/2016 I vilken grad upplever du att 6. Normer och värden

11 9/25/2016 6. Normer och värden Du har fått information om förskolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling (beskrivet i likabehandlingsplanen) 1.Ja48 (77%) 2.Nej14 (23%) Medel: 0

12 9/25/2016 7. Information och inflytande Är du nöjd med den information du får från ditt barns förskola? 1.Ja55 (89%) 2.Nej7 (11%)

13 9/25/2016 "Inte så mycket fel på informationen men den språkliga nivån är alldeles för låg med stavfel/särskrivningar. Risk barnen lär sig fel." "Mer insyn i verksamheten och hur personalen förhåller sig till olika situationer med barnen. " "Löpande information om vad som sker i verksamheten. Vid sen hämtning är ofta inte ordinarie personal kvar och kan man ej läsa någonstans vad de gjort under dagen blir samtalet med barnet om hur dagen varit väldigt haltande. "Veckobrev" som kommer månadsvis. " "Det vore önskvärt med mer information om vad barnen gör på dagarna." "." "Allt i princip. Måste fråga om allt varje dag. D kommer inte mkt spontant. " "Vill ha allt utskickat till mig eller via e-post och inte på tavlan på förskolan. " 8. Vad saknar du för information?

14 9/25/2016 "Daglig kontakt och mail" "Månadsbrev/veckobrev, men främst den dagliga kontakten då personalen tar tid att berätta om dagen som gått." "Daglig kontakt och informationsbrev." "Daglig kontakt Och informationstavlor. Än har inte instagram kommit och informationsbrev skickas tyvärr inte ut " "Istamgram och information från dagispersonal och informationsbrev." "Instagram och den dagliga kontakten med personalen vid lämning och hämtning" "Informationsbrev och sms " "Daglig kontakt" "instagram och mail" "Instagram, infomail" "Informationsbrev" "Instagram, daglig kontakt" "Dagliga kontakten, instagram" "Instagram, kontakt med personal vid hämtning och lämning och månadsbrev" "Instagram uppdateras i princip varje dag, men mest genom den dagliga kontakten med personalen då de tar sig tid att informera. Även genom föräldramöten och månadsbrevet." "dagliga kontakten och informationstavlor" "Daglig kontakt" "Dagliga kontakten och informationsbrev" "Instagram, daglig kontakt och informationsbrev. Upplever att alla bidrar positivt på sitt sätt." "Dagliga kontakten, instagram " "Daglig kontakt, instagram" "Daglig kontakt" "Kan tyvärr bara lyssna på vad sambon säger, då jag varken kan lämna eller hämta." "Daglig kontakt, men önskar ett webbforum av något slagit. " "Dagliga kontakten" "informationstavlor, e-mail" "Daglig kontakt med personal." "Dagliga kontakten" "Dagliga kontakt " "Pedagogerna" "Dagliga kontakten" "Instagram informationsbrev Dagliga kontakten" "Vett ej." "Daglig kontakt, kalender på väggen. Instagram kommer snart att tas i bruk." "Daglig kontakt och mail, lite dåligt uppdaterad anslagstavla " "Instagram, pratar med pedagoger" "Info-mail som skickas ut ca varannan vecka." "daglig kontakt, infotavla" "Ska ansluta till Instagram. Informationstavlor används." "dagliga kontakten" "Instagram" "Instagram och infobrev" "brev, mail, dagligkontakt" "Daglig kontakt" "Daglig kontakt och instagram." "Daglig kontakt, instagram " "Muntligt o tavlan" "Brev. Muntligt. Tavlan. " "Pratar med fröknarna som är intresserade av mitt barn. " "Informationsbrev, daglig kontakt" "Epost" "Instagram" 9. Vilken kanal använder du mest för att få information om ditt barns förskola?(exempelvis Instagram, olika former av informationsbrev, dagliga kontakten, informationstavlor etc)

15 9/25/2016 10. Är du nöjd med den möjlighet du har till inflytande i förskolan? 1.Ja55 (89%) 2.Nej7 (11%)

16 9/25/2016 "Kost." "Kan ej styra hur länge vårt barn kan vara på förskolan då jag är föräldraledig. 15 timmar är för lite..." "Ytflykter" "Planera utflykter" "Vistelsetid för föräldralediga barn" "Vad de gör. Har bett flera ggr om att hjälpa mitt barn med att rita. Hon gör mest kludd men jag vet att hon kan gubbar. Så inte mkt "Montessori" stuk på d hela. Plus att grodan varit ute alldeles för lite under vintern. " "Skulle vilka ha mer utelek även under vintern. Kanske eg mer på grodan där systern går. " 11. Inom vilka område skulle du vilja ha mer möjlighet till inflytande och i vilket forum?

17 9/25/2016 12. I helhet, hur nöjd är du med ditt barns förskola? 1. Inte nöjd10 (0%) 2.20 (0%) 3.31 (2%) 4.43 (5%) 5. Nöjd 53 (5%) 6.66 (10%) 7.78 (13%) 8.89 (15%) 9.914 (23%) 10. Mycket nöjd 1018 (29%) Medel: 8,1


Ladda ner ppt "9/25/2016 Föräldraenkäten 2015 Förskola Ängabo. 9/25/2016 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Ängabo 1.Grodan19 (30%) 2.Myggan16 (25%) 3.Snigeln12 (19%)"

Liknande presentationer


Google-annonser