Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

9/25/2016 Föräldraenkäten 2015 Förskola Munkebo. 9/25/2016 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Munkebo 1.Diamanten68 (60%) 2.Juvelen46 (40%)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "9/25/2016 Föräldraenkäten 2015 Förskola Munkebo. 9/25/2016 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Munkebo 1.Diamanten68 (60%) 2.Juvelen46 (40%)"— Presentationens avskrift:

1 9/25/2016 Föräldraenkäten 2015 Förskola Munkebo

2 9/25/2016 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Munkebo 1.Diamanten68 (60%) 2.Juvelen46 (40%)

3 9/25/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn får den trygghet det behöver i förskolan 1 (1%)67 (59%)38 (34%)7 (6%)0 (0%)3,54 113/115 (98%) ditt barn trivs i förskolan2 (2%)72 (64%)34 (30%)4 (4%)1 (1%)3,59 113/115 (98%) ditt barn trivs med sina kamrater i förskolan 9 (8%)56 (50%)44 (39%)3 (3%)1 (1%)3,49 113/115 (98%) 3.54 I vilken grad upplever du att 3. Trygghet, trivsel och glädje

4 9/25/2016 I vilken grad upplever du att 3. Trygghet, trivsel och glädje

5 9/25/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn lär sig nya saker på förskolan4 (4%)70 (62%)35 (31%)3 (3%)0 (0%)3,62 112/115 (97%) ditt barn erbjuds nya upplevelser5 (4%)58 (52%)43 (38%)6 (5%)0 (0%)3,49 112/115 (97%) ditt barn ges möjlighet till utveckling6 (5%)64 (57%)38 (34%)4 (4%)0 (0%)3,57 112/115 (97%) ditt barns nyfikenhet utvecklas och stimuleras i förskolan 5 (4%)63 (56%)39 (35%)5 (4%)0 (0%)3,54 112/115 (97%) ditt barn får utveckla sin kreativitet i förskolan 6 (5%)69 (62%)34 (31%)2 (2%)0 (0%)3,64 111/115 (97%) förskolans utemiljö är stimulerande för mitt barn 6 (5%)48 (43%)39 (35%)16 (14%)3 (3%)3,25 112/115 (97%) förskolans innemiljö är stimulerande för mitt barn 1 (1%)65 (58%)38 (34%)8 (7%)0 (0%)3,51 112/115 (97%) 3.52 I vilken grad upplever du att 4. Utveckling och lärande

6 9/25/2016 I vilken grad upplever du att 4. Utveckling och lärande

7 9/25/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar du har förtroende för förskolans personal 3 (3%)69 (62%)31 (28%)9 (8%)0 (0%)3,55 112/115 (97%) personalen ger ditt barn ett bra bemötande 2 (2%)78 (70%)29 (26%)3 (3%)0 (0%)3,68 112/115 (97%) personalen ger dig som förälder ett bra bemötande 3 (3%)70 (62%)33 (29%)6 (5%)0 (0%)3,59 112/115 (97%) förskolan verkar för ett förtroendefullt samarbete med dig som förälder 4 (4%)66 (59%)35 (31%)6 (5%)1 (1%)3,54 112/115 (97%) du och ditt barn har fått en bra introduktion till förskola eller vid överflyttning till ny avdelning 6 (5%)62 (55%)35 (31%)7 (6%)2 (2%)3,48 112/115 (97%) 3.57 I vilken grad upplever du att 5. Bemötande

8 9/25/2016 I vilken grad upplever du att 5. Bemötande

9 9/25/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn lär sig att ta hänsyn och visa respekt för andra barn i förskolan 18 (16%)56 (50%)34 (30%)4 (4%)0 (0%)3,55 112/115 (97%) förskolan tar hänsyn till ditt barns behov och intressen 13 (12%)52 (46%)40 (36%)7 (6%)0 (0%)3,45 112/115 (97%) ditt barn lär sig att hantera konfliktsituationer 30 (27%)32 (29%)42 (38%)6 (5%)2 (2%)3,27 112/115 (97%) 3.43 I vilken grad upplever du att 6. Normer och värden

10 9/25/2016 I vilken grad upplever du att 6. Normer och värden

11 9/25/2016 6. Normer och värden Du har fått information om förskolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling (beskrivet i likabehandlingsplanen) 1.Ja87 (78%) 2.Nej25 (22%) Medel: 0

12 9/25/2016 7. Information och inflytande Är du nöjd med den information du får från ditt barns förskola? 1.Ja104 (93%) 2.Nej8 (7%)

13 9/25/2016 "vet ej" "Mer detaljinformation om vad mitt barn gjort och upplevt under dagen." "Om vad just mitt barn gjort under dagen" "Får nästan ingen info alls" "Kan man få för mycket information?" "Mer utförligt information om dagen. Inte endast ordet "bra". Veckobrev. Vad de gör mer detaljerat. " "Uppdatering vad som händer om dagarna på förskolan " "Info om ny personal som bara har dykt upp, utan man har fått någon presentation av den personen " "hur,vad och om barnet lär sig nya saker.Hur barnet fungerar med andra barn." 8. Vad saknar du för information?

14 9/25/2016 "Informationsbrev och tavlor" "Daglig kontakt. Mail. Info tavla mm " "Mailen " "Daglig kontakt, informationsbrev " "Informations brev " "Instagram. Daglig kontakt" "Daglig kontakt. Instagram" "De finns instagram men de har inte jag. Jag är nöjd med den dagliga kontakten, informationsmailen och informationstavlan. " "Daglig kontakt och instagram" "Instagram, men där uppdateras det inte så mycket som man kanske önskar." "Kontakten med Fröknarna ex Marie." "Instagram" "Infobrev" "Informationsbrev, mail" "Daglig kontakt och mail " "informationsbrev" "Instagram" "Informationsbrev" "daglig kontakt och informationsutskick (månadsvis)" "Informations brev och Instagram. " "Den dagliga kontakten och informationstavlor." "Mail, instagram" "instagram, dagliga kontakten etc." "Informationsbrev och Instagram." "ingen" "Infobrev och talar med personalen." "Informationsbrev Daglig kontakt Informationstavla" "Mail, daglig kontakt" "Dagliga kontakten" "daglig kontakt, men även informationsbrev och tavlor" "Mail/lapp på förskolan/förskola läraren anna, lotta och jessica" "Daglig kontakt, mail, instagram" "Mail" "informations brev" "informationsbrev, daglig kontakt." "Mail och möte" "informations brev" "Daglig kontakt o instagram" "Daglig kontakt" "Fröken Marie är jätte duktig på att informera även Sofie, indtagram är bra!" "dagliga kontakter" "daglig kontakt och informationsbrev" "dagliga kontakt" "Dagliga kontakter" "Instagram och dagliga kontakten" "Daglig kontakt Info som sätts på dörren och Instagram" "Instagram, e-mejl, ingivnas i kapprummet och på tavlan i almanacka. Samtal med personalen vid lämning/hämtning" "Dagliga kontkten, instagram " "Mail" "Dagliga samtal med personal" "Instagram o daglig kontakt " "Daglig kontakt" "Dagliga kontakt " "Dagliga kontakter, informations brev, instagram (ibland )" "Informationsbrev och den andra föräldern" "Informationsbrev och den andra föräldern." "Dagliga kontakten" "Daglig kontakt" "info brev" "Dagliga kontakten Informationstavlor Informationsbrev Instagram" "Försöker med daglig kontakt. Informationstavla." "Informationa brev" "Dagliga kontakten informationsmail, information i kapprummet" "Informationstavla, informationsmail, instagram, " "dagliga kontakten" "Daglig kontakt och mail" "Daglig kontakt" "Nyhetsbrev via Mail" "Nyhetsbrev via mail " "Daglig kontakt " "Daglig" "Informationsbrev via mail samt dagliga kontakten" "Informationsbrev, informationstavlor, daglig kontakt " "Informationstavla Instagram" "daglig kontakt, instagram hade jag velat se mer av än bara händer- ett lite större perspektiv. " "Information brev" "Dagliga kontakten informationsbrev informationstavlor" "Instagram, dagliga kontakten, infomatinsbrev" "Dagliga kontakten, instagram, infomationsbrev" "Dagliga kontakten,informationstavlor,informationbrev" "Alla möjliga. Fråga lärare, informationsbrev etc" "Informationsbrev och daglig kontakt" "daglig kontakt och infotavla" "Instagram tycker jag är ett smidigt sätt att se vad barnen har gjort. Det är dock en väldigt liten del man får se, men är väldigt uppskattat. Lätt att man glömmer att kolla tavlan med bilder. Är väldigt bra att förskolan informerar om ev. sjukdomar på dörren, då går det inte att missa. Informationsbreven som skickas ut på mail är också väldigt bra. Tycker att förskolan är väldigt bra på att informera om saker och ting." "Instagram " "Dagliga kontakten, informtionstavla, instgram, mail" "Instagram o dagliga kontakter" "Daglig kontakt" "Mail" "Daglig kontakt vid lämning o hämtning, instagram" "Daglig kontakt vid lämning o hämtning, instagram, " "Dagliga kontakten, instagram, info brev" "dagliga kontakten mer, instagram, informationsbrev" "Dagliga kontakten" "Hemsidan." "daglig kontakt" 9. Vilken kanal använder du mest för att få information om ditt barns förskola?(exempelvis Instagram, olika former av informationsbrev, dagliga kontakten, informationstavlor etc)

15 9/25/2016 10. Är du nöjd med den möjlighet du har till inflytande i förskolan? 1.Ja104 (93%) 2.Nej8 (7%)

16 9/25/2016 "På föräldramöten så har vi diskuterat att de äldre barnen kanske vill ha någon större klätterställning ned rutschkana. Körsångare utemiljön " "Få mer information ang ny personal och elever i tidigt skede" "information om ny personal. Vill veta vem som har hand om mitt barn. Tycker också det är för stora barn grupper" ""Fixar dagar", anser att det är den ända möjligheten att kunna delta som förälder för att göra förskolans känsla intressant och trygg för sitt barn och dess kompisar." "ALLA" "vet ej" "Lärandet " "Anställning av ny personal " "Barn grupperna, förstora grupper till för få lärare." "Många nya ansikten! och en del andra punkter som inte får plats här." 11. Inom vilka område skulle du vilja ha mer möjlighet till inflytande och i vilket forum?

17 9/25/2016 12. I helhet, hur nöjd är du med ditt barns förskola? 1. Inte nöjd11 (1%) 2.20 (0%) 3.30 (0%) 4.43 (3%) 5. Nöjd 56 (5%) 6.63 (3%) 7.79 (8%) 8.821 (19%) 9.931 (28%) 10. Mycket nöjd 1038 (34%) Medel: 8,5


Ladda ner ppt "9/25/2016 Föräldraenkäten 2015 Förskola Munkebo. 9/25/2016 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Munkebo 1.Diamanten68 (60%) 2.Juvelen46 (40%)"

Liknande presentationer


Google-annonser