Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

9/24/2016 Föräldraenkäten 2015 Förskola Bergabo. 9/24/2016 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Bergabo 1.Bullerbyn17 (23%) 2.Junibacken22 (30%) 3.Katthult10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "9/24/2016 Föräldraenkäten 2015 Förskola Bergabo. 9/24/2016 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Bergabo 1.Bullerbyn17 (23%) 2.Junibacken22 (30%) 3.Katthult10."— Presentationens avskrift:

1 9/24/2016 Föräldraenkäten 2015 Förskola Bergabo

2 9/24/2016 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Bergabo 1.Bullerbyn17 (23%) 2.Junibacken22 (30%) 3.Katthult10 (14%) 4.Saltkråkan11 (15%) 5.Villekulla13 (18%)

3 9/24/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn får den trygghet det behöver i förskolan 6 (9%)38 (54%)23 (33%)2 (3%)1 (1%)3,5370/77 (91%) ditt barn trivs i förskolan4 (6%)42 (60%)17 (24%)4 (6%)3 (4%)3,4870/77 (91%) ditt barn trivs med sina kamrater i förskolan 10 (14%)35 (50%)19 (27%)2 (3%)4 (6%)3,4270/77 (91%) 3.48 I vilken grad upplever du att 3. Trygghet, trivsel och glädje

4 9/24/2016 I vilken grad upplever du att 3. Trygghet, trivsel och glädje

5 9/24/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn lär sig nya saker på förskolan4 (6%)32 (47%)24 (35%)5 (7%)3 (4%)3,3368/77 (88%) ditt barn erbjuds nya upplevelser12 (18%)25 (37%)24 (35%)5 (7%)2 (3%)3,2968/77 (88%) ditt barn ges möjlighet till utveckling8 (12%)33 (49%)22 (32%)2 (3%)3 (4%)3,4268/77 (88%) ditt barns nyfikenhet utvecklas och stimuleras i förskolan 10 (15%)32 (47%)21 (31%)3 (4%)2 (3%)3,4368/77 (88%) ditt barn får utveckla sin kreativitet i förskolan 10 (15%)28 (42%)24 (36%)4 (6%)1 (1%)3,3967/77 (87%) förskolans utemiljö är stimulerande för mitt barn 5 (8%)25 (38%)23 (35%)12 (18%)1 (2%)3,1866/77 (86%) förskolans innemiljö är stimulerande för mitt barn 6 (9%)32 (47%)22 (32%)5 (7%)3 (4%)3,3468/77 (88%) 3.34 I vilken grad upplever du att 4. Utveckling och lärande

6 9/24/2016 I vilken grad upplever du att 4. Utveckling och lärande

7 9/24/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar du har förtroende för förskolans personal 5 (7%)33 (49%)21 (31%)5 (7%)3 (4%)3,3567/77 (87%) personalen ger ditt barn ett bra bemötande 2 (3%)43 (64%)15 (22%)5 (7%)2 (3%)3,5267/77 (87%) personalen ger dig som förälder ett bra bemötande 2 (3%)36 (55%)21 (32%)4 (6%)3 (5%)3,4166/77 (86%) förskolan verkar för ett förtroendefullt samarbete med dig som förälder 3 (4%)34 (51%)24 (36%)4 (6%)2 (3%)3,4167/77 (87%) du och ditt barn har fått en bra introduktion till förskola eller vid överflyttning till ny avdelning 5 (7%)31 (46%)26 (39%)5 (7%)0 (0%)3,4267/77 (87%) 3.42 I vilken grad upplever du att 5. Bemötande

8 9/24/2016 I vilken grad upplever du att 5. Bemötande

9 9/24/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn lär sig att ta hänsyn och visa respekt för andra barn i förskolan 11 (16%)34 (51%)18 (27%)2 (3%) 3,567/77 (87%) förskolan tar hänsyn till ditt barns behov och intressen 8 (12%)28 (42%)25 (37%)4 (6%)2 (3%)3,3467/77 (87%) ditt barn lär sig att hantera konfliktsituationer 16 (24%)26 (39%)17 (25%)7 (10%)1 (1%)3,3367/77 (87%) 3.39 I vilken grad upplever du att 6. Normer och värden

10 9/24/2016 I vilken grad upplever du att 6. Normer och värden

11 9/24/2016 6. Normer och värden Du har fått information om förskolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling (beskrivet i likabehandlingsplanen) 1.Ja55 (82%) 2.Nej12 (18%) Medel: 0

12 9/24/2016 7. Information och inflytande Är du nöjd med den information du får från ditt barns förskola? 1.Ja61 (91%) 2.Nej6 (9%)

13 9/24/2016 "Vad som händer och vad de gör" "vad som händer o sker på dagis" "utskick på mailen " "bra samarbete och information omkring vår barn." "Ofta saknas information om hur barnet sovit ätit om det varit ledsen glad mm" "har inte fått veta någonting och när man frågar för man veka svar, inte nog med information än att det gått bra" 8. Vad saknar du för information?

14 9/24/2016 "Från personalen" "Daglig kontakt, informationstavlor" "den dagliga kontakten" "Informationsbrev, instagram, daglig kontalt" "Instagram " "Dagliga kontakten." "Dagliga kontakter och informationstavlor" "Instagram. Mejl. Kontakten på förskolan med personalen" "Informations brev då och då" "informationsbrev " "Dagliga kontakten " "Instagram,informationsbrev,informationtavlor." "informationsbrev och informationstavla." "Dagliga kontakten och tavla " "Infobladet" "informationsbrev " "Dagliga kontakter" "Informationstavlor, daglig kontakt" "Dagliga kontakten" "Daglig kontakt plus info brev" "Infobrev anslagstavlan kontaktbok" "dagliga kontakten " "Instagram och månadsbrev" "Daglig kontakt" "Barankanl " "barnkana" "barnkanal" "Mail, instagram" "Dagliga kontakter och instagram. Informationsbrev" "Instagram och daglig kontakt och informations tavlan och brev " "Dagliga kontakten" "brevet som de ligga i vår barns lådda." "instagram etc" "Instagram " "Dagliga kontakten" "Brev från lärarna" "Daglig kontakt o informationstavla" "brev " "sambon" "Istagram" "Info brev" "Brev från lärarna" "instagram etc" "Brev" "informationstavlor, daglig kontakt" "Prata med lärarna." "Jag fråga personen eller titta på tavlan " "Informationstavlor, daglig kontakt" "Den dagliga kontakten." 9. Vilken kanal använder du mest för att få information om ditt barns förskola?(exempelvis Instagram, olika former av informationsbrev, dagliga kontakten, informationstavlor etc)

15 9/24/2016 10. Är du nöjd med den möjlighet du har till inflytande i förskolan? 1.Ja61 (92%) 2.Nej5 (8%)

16 9/24/2016 "f" "mer tid" "vet ej...." "Vill att dom är på förskolan när mina barn kommer halv 8 och inte att jag ska leta över hela stället var det är öppet" "att få veta mera vad som pågår där" 11. Inom vilka område skulle du vilja ha mer möjlighet till inflytande och i vilket forum?

17 9/24/2016 12. I helhet, hur nöjd är du med ditt barns förskola? 1. Inte nöjd11 (2%) 2.20 (0%) 3.30 (0%) 4.41 (2%) 5. Nöjd 511 (17%) 6.62 (3%) 7.74 (6%) 8.87 (11%) 9.918 (27%) 10. Mycket nöjd 1022 (33%) Medel: 8,2


Ladda ner ppt "9/24/2016 Föräldraenkäten 2015 Förskola Bergabo. 9/24/2016 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Bergabo 1.Bullerbyn17 (23%) 2.Junibacken22 (30%) 3.Katthult10."

Liknande presentationer


Google-annonser