Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

9/25/2016 Föräldraenkäten 2015 Förskola Västerbo.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "9/25/2016 Föräldraenkäten 2015 Förskola Västerbo."— Presentationens avskrift:

1 9/25/2016 Föräldraenkäten 2015 Förskola Västerbo

2 9/25/2016 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Västerbo 1.Pinocchio16 (34%) 2.Rödluvan17 (36%) 3.Törnrosa14 (30%)

3 9/25/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn får den trygghet det behöver i förskolan 1 (2%)22 (47%)21 (45%)3 (6%)0 (0%)3,4147/48 (98%) ditt barn trivs i förskolan2 (4%)26 (55%)16 (34%)3 (6%)0 (0%)3,5147/48 (98%) ditt barn trivs med sina kamrater i förskolan 6 (13%)22 (47%)19 (40%)0 (0%) 3,5447/48 (98%) 3.49 I vilken grad upplever du att 3. Trygghet, trivsel och glädje

4 9/25/2016 I vilken grad upplever du att 3. Trygghet, trivsel och glädje

5 9/25/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn lär sig nya saker på förskolan2 (4%)22 (47%)20 (43%)3 (6%)0 (0%)3,4247/48 (98%) ditt barn erbjuds nya upplevelser4 (9%)20 (43%)18 (38%)5 (11%)0 (0%)3,3547/48 (98%) ditt barn ges möjlighet till utveckling5 (11%)18 (38%)23 (49%)1 (2%)0 (0%)3,447/48 (98%) ditt barns nyfikenhet utvecklas och stimuleras i förskolan 7 (15%)17 (36%)19 (40%)4 (9%)0 (0%)3,3247/48 (98%) ditt barn får utveckla sin kreativitet i förskolan 9 (19%)16 (34%)20 (43%)2 (4%)0 (0%)3,3747/48 (98%) förskolans utemiljö är stimulerande för mitt barn 0 (0%)18 (38%)22 (47%)5 (11%)2 (4%)3,1947/48 (98%) förskolans innemiljö är stimulerande för mitt barn 2 (4%)15 (32%)17 (36%)11 (23%)2 (4%)347/48 (98%) 3.29 I vilken grad upplever du att 4. Utveckling och lärande

6 9/25/2016 I vilken grad upplever du att 4. Utveckling och lärande

7 9/25/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar du har förtroende för förskolans personal 0 (0%)33 (70%)12 (26%)1 (2%) 3,6447/48 (98%) personalen ger ditt barn ett bra bemötande 0 (0%)37 (79%)7 (15%)3 (6%)0 (0%)3,7247/48 (98%) personalen ger dig som förälder ett bra bemötande 0 (0%)35 (74%)8 (17%)4 (9%)0 (0%)3,6647/48 (98%) förskolan verkar för ett förtroendefullt samarbete med dig som förälder 1 (2%)30 (64%)12 (26%)4 (9%)0 (0%)3,5747/48 (98%) du och ditt barn har fått en bra introduktion till förskola eller vid överflyttning till ny avdelning 2 (4%)23 (49%)18 (38%)4 (9%)0 (0%)3,4247/48 (98%) 3.6 I vilken grad upplever du att 5. Bemötande

8 9/25/2016 I vilken grad upplever du att 5. Bemötande

9 9/25/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn lär sig att ta hänsyn och visa respekt för andra barn i förskolan 8 (17%)14 (30%)22 (48%)2 (4%)0 (0%)3,3246/48 (96%) förskolan tar hänsyn till ditt barns behov och intressen 5 (11%)20 (43%)17 (37%)4 (9%)0 (0%)3,3946/48 (96%) ditt barn lär sig att hantera konfliktsituationer 19 (41%)8 (17%)16 (35%)3 (7%)0 (0%)3,1946/48 (96%) 3.3 I vilken grad upplever du att 6. Normer och värden

10 9/25/2016 I vilken grad upplever du att 6. Normer och värden

11 9/25/2016 6. Normer och värden Du har fått information om förskolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling (beskrivet i likabehandlingsplanen) 1.Ja32 (70%) 2.Nej14 (30%) Medel: 0

12 9/25/2016 7. Information och inflytande Är du nöjd med den information du får från ditt barns förskola? 1.Ja41 (89%) 2.Nej5 (11%)

13 9/25/2016 "Som förälder vill jag vid hämtning ha lite kort information vad mitt barn gjort under dagen för att få en bild av verksamheten och mitt barn. Detta har jag redan framfört till personalen. Att inte behöva vänta till utvecklingssamtal." "Individuella utvecklingen kontra gruppens hur synliggörs mitt barn i gruppen och vice versa, information kring detta konternuerligt under terminen inte endast under utvecklingssamtal" "Veckobrev har det blivit mindre med på sistone" "Individanpassad" "Jag saknar månadsbrevet man " "Bättre föräldramöten........" 8. Vad saknar du för information?

14 9/25/2016 "Informationsbrev, informationstavlor" "Instagram, samtal med personal" "Daglig kontakt, instagram" "Alla ovan" "Instagram, personlig kontakt, kalendern ( som har blivit borttagen :() månadsbrev" "Dagliga kontakten " "Framförallt dialog med barnskötare och pedagoger vid lämning och hämtning. Instagram är en bra kanal för att få uppdaterad info vad barnen gör om dagarna. Informationsbrev är bra för att få infyn i hur förskolan arbetar och vad som är på gång." "Instagram och den dagliga kontakten" "instagram" "instagram, hotmail, daglig kontakt" "Informationsbrev, daglig kontakt" "Dagliga kontakter, informationstavlor" "Instagram. Daglig kontakt och månadsbrev" "Instagram. Daglig kontakt. Månadsbrev. " "Alla" "Daglig kontakt" "daglig kontakt" "dagliga kontakten" "Daglig kontakt med personal och instagram" "Informationsbrev var det tidigare." "Daglig kontakt med personal, månadsbrev, instagram" "Informationsbrev" "infobrev, samt daglig kontakt" "Daglig kontakt med personal, instagram, månadsbrev. " "Informations brev och dagliga kontakten." "Dagliga kontakten " "Dagliga Kontakt och brev/mejl " "Informationsbrev och daglig kontakt." "info brev" "Instagram o daglig kontakten vid lämning o hämtning." "Informationsbrev via mail" "Informationsbrev via e-mail" "instagram, informationsbrev och daglig kontakt" "informationsbrev, daglig kontakt" "Alla exempel. Hade önskat mer info om vad de gör på dagarna." "daglig kontakt, info tavla o infobrev" "Samtligt nämnt ovan" "Personlig kontakt med personal" "Samtliga kanaler som nämns ovan" "Den dagliga kontakten och instagram (jättekul att få se vad barnen gör!)" "Dagliga kontakten, instagram, informationsbrev " "Instagram " "Daglig kontakt och instagram" 9. Vilken kanal använder du mest för att få information om ditt barns förskola?(exempelvis Instagram, olika former av informationsbrev, dagliga kontakten, informationstavlor etc)

15 9/25/2016 10. Är du nöjd med den möjlighet du har till inflytande i förskolan? 1.Ja43 (93%) 2.Nej3 (7%)

16 9/25/2016 "Skulle på fråga 10 vilja ha ett svarsalternativ till, vet ej. " "Föräldramötena.... Få möjlighet att diskutera tillsammans m andra föräldrar" ".." 11. Inom vilka område skulle du vilja ha mer möjlighet till inflytande och i vilket forum?

17 9/25/2016 12. I helhet, hur nöjd är du med ditt barns förskola? 1. Inte nöjd10 (0%) 2.20 (0%) 3.30 (0%) 4.41 (2%) 5. Nöjd 52 (4%) 6.63 (7%) 7.73 (7%) 8.814 (30%) 9.96 (13%) 10. Mycket nöjd 1017 (37%) Medel: 8,5


Ladda ner ppt "9/25/2016 Föräldraenkäten 2015 Förskola Västerbo."

Liknande presentationer


Google-annonser