Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

9/18/2016 Föräldraenkäten 2015 Förskola Lindebo. 9/18/2016 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Lindebo 1.Nalle Puh28 (35%) 2.Peter Pan18 (22%) 3.Robin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "9/18/2016 Föräldraenkäten 2015 Förskola Lindebo. 9/18/2016 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Lindebo 1.Nalle Puh28 (35%) 2.Peter Pan18 (22%) 3.Robin."— Presentationens avskrift:

1 9/18/2016 Föräldraenkäten 2015 Förskola Lindebo

2 9/18/2016 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Lindebo 1.Nalle Puh28 (35%) 2.Peter Pan18 (22%) 3.Robin Hood15 (19%) 4.Rosa Pantern19 (24%)

3 9/18/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn får den trygghet det behöver i förskolan 1 (1%)61 (79%)15 (19%)0 (0%) 3,877/80 (96%) ditt barn trivs i förskolan0 (0%)66 (86%)11 (14%)0 (0%) 3,8677/80 (96%) ditt barn trivs med sina kamrater i förskolan 4 (5%)53 (67%)22 (28%)0 (0%) 3,7179/80 (99%) 3.79 I vilken grad upplever du att 3. Trygghet, trivsel och glädje

4 9/18/2016 I vilken grad upplever du att 3. Trygghet, trivsel och glädje

5 9/18/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn lär sig nya saker på förskolan1 (1%)55 (71%)21 (27%)0 (0%) 3,7277/80 (96%) ditt barn erbjuds nya upplevelser1 (1%)39 (51%)34 (44%)3 (4%)0 (0%)3,4777/80 (96%) ditt barn ges möjlighet till utveckling0 (0%)48 (62%)27 (35%)2 (3%)0 (0%)3,677/80 (96%) ditt barns nyfikenhet utvecklas och stimuleras i förskolan 5 (6%)46 (60%)26 (34%)0 (0%) 3,6477/80 (96%) ditt barn får utveckla sin kreativitet i förskolan 4 (5%)41 (53%)30 (39%)2 (3%)0 (0%)3,5377/80 (96%) förskolans utemiljö är stimulerande för mitt barn 0 (0%)24 (31%)36 (47%)17 (22%)0 (0%)3,0977/80 (96%) förskolans innemiljö är stimulerande för mitt barn 0 (0%)28 (36%)46 (60%)3 (4%)0 (0%)3,3277/80 (96%) 3.48 I vilken grad upplever du att 4. Utveckling och lärande

6 9/18/2016 I vilken grad upplever du att 4. Utveckling och lärande

7 9/18/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar du har förtroende för förskolans personal 0 (0%)63 (82%)14 (18%)0 (0%) 3,8277/80 (96%) personalen ger ditt barn ett bra bemötande 0 (0%)60 (78%)17 (22%)0 (0%) 3,7877/80 (96%) personalen ger dig som förälder ett bra bemötande 0 (0%)51 (66%)24 (31%)2 (3%)0 (0%)3,6477/80 (96%) förskolan verkar för ett förtroendefullt samarbete med dig som förälder 1 (1%)48 (62%)26 (34%)2 (3%)0 (0%)3,6177/80 (96%) du och ditt barn har fått en bra introduktion till förskola eller vid överflyttning till ny avdelning 6 (8%)45 (58%)26 (34%)0 (0%) 3,6377/80 (96%) 3.69 I vilken grad upplever du att 5. Bemötande

8 9/18/2016 I vilken grad upplever du att 5. Bemötande

9 9/18/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn lär sig att ta hänsyn och visa respekt för andra barn i förskolan 5 (6%)47 (61%)22 (29%)3 (4%)0 (0%)3,6177/80 (96%) förskolan tar hänsyn till ditt barns behov och intressen 3 (4%)38 (49%)33 (43%)3 (4%)0 (0%)3,4777/80 (96%) ditt barn lär sig att hantera konfliktsituationer 18 (23%)27 (35%)31 (40%)1 (1%)0 (0%)3,4477/80 (96%) 3.51 I vilken grad upplever du att 6. Normer och värden

10 9/18/2016 I vilken grad upplever du att 6. Normer och värden

11 9/18/2016 6. Normer och värden Du har fått information om förskolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling (beskrivet i likabehandlingsplanen) 1.Ja70 (91%) 2.Nej7 (9%) Medel: 0

12 9/18/2016 7. Information och inflytande Är du nöjd med den information du får från ditt barns förskola? 1.Ja73 (95%) 2.Nej4 (5%)

13 9/18/2016 "Jag får inte så mkt info om hur det varit under dagen när jag hämtar mitt barn." "Information från den lokala avdelningen är alldeles utmärkt men det brister så fort information och datum ska komma från högre instans. Det är med andra ord snarare framförhållning än info som saknas." "Det är inte informationen från pedagogerna utan central information så som föräldramöten mm. Dessa datum borde finnas i någon form av halvårsplan. Pedagogerna informerar superbra!" "Vad som händer under dagen samt aktiviteter. Bra/dåligt" 8. Vad saknar du för information?

14 9/18/2016 "Dagliga kontakten + Instagram" "Instagram" "Instagram och brev" "Dagliga kontakten och instagram" "Instagram, informationsarbete " "instagram, informationstavla" "Instagram mfl" "Informations brev" "Daglig kontakt och instagram " "Instagram" "Allt ovanstående i lika hög grad." "instagram varje dag,försöker ha en dialog med fröknarna varje dag om det går.Läser alla info brev" "Instagram och daglig kontakt med personalen. " "Instagram / månadsbrev " "Instagram, mail, daglig kontakt" "Instagram, daglig kontakt" "Instagram, personlig kontakt,mail" "Instagram, muntligt, info via anslagstavla. " "Instagram, muntligt och anslagstavla " "Instagram" "Tar åt oss all info,bra med instagram." "Instagram" "dagliga kontakten, informationstavlor " "Instagram" "Instagrsm & daglig kontakt" "Dagliga kontakten" "Instagram (jätteroligt att se vad barnen gör på dagarna). Funkar även bra att sätta upp information på barnens respektive anslagstavla eller på whiteboarden. Bra daglig kontakt med personalen!" "Insta gram och dagliga kontakter" "Instagram och dagliga kobtakten" "Instagram, informationstavlor och email " "Informationstavlor och personlig kontakt. Instagram ibland. " "Instagram och den dagliga kontakten" "Daglig kontakt och Instagram" "Instagram, informationstavlan, papper med info en gång i månaden, samtal dagligen vid lämning och hämtning" "Instagram, dagliga kontakten" "Dagliga kontakten samt instagram. " "Instagram samt pratar med pedagogerna." "Instagram, månadsbrev" "Instagram Anslagstavlan" "Instagram" "Dagliga kontakten" "Daglig kontak med personalen och genom lappar upsatta på anslagstavla." "Instagram,daglig kontakt, info tavlor, e-post " "Instigram, informationsbrev" " dagliga kontakten" "Infotavlan" "instagram, informationsbrev" "Instagram" "instagram o daglig kontakt" "Daglig kontakt, sms, instagram och mail" "Instagram" "Dagliga kontakten." "Tavlan, info brev o personalen" "Instagram, daglig kontakt" "Dagliga kontakten" "Instagram " "Daglig kontakt med personalen samt på instagram." "Brev + daglig kontakt" "Daglig kontakt, informationstavla" "Infobrev och daglig kontakt" "Instagram och email " "Instagram" "Daglig kontakt och instagram" "Daglig kontakt." "Instagram, på förskolan " "Instagram" "Dagliga kontakten" "Den dagliga kontakten." "Instagram" "Instagram och dagliga kontakten" "Instagram" "instagram, ifo.brev, (mail), daglig kontakt" "instagram, informationsbrev, dagliga kontakt, möte" 9. Vilken kanal använder du mest för att få information om ditt barns förskola?(exempelvis Instagram, olika former av informationsbrev, dagliga kontakten, informationstavlor etc)

15 9/18/2016 10. Är du nöjd med den möjlighet du har till inflytande i förskolan? 1.Ja69 (91%) 2.Nej7 (9%)

16 9/18/2016 "Individuell utveckling" "Jag önskar få frågan om vad jag som förälder tycker är viktigt att barnen får lära sig i samspelet med andra barn, vilket inte är lätt att lära barnet hemma om det är ensambarn. Även i stort vad vi föräldrar önskar att barnet får utveckla. Något som är mkt viktigt för oss och som jag inte vet om man alls tar upp på förskolan är genusfrågan så att barnen inte delas upp i facken flickor och pojkar redan från början av sitt liv. Jag vill ha en förskola där flickorna får ha blå kläder och pojkarna rosa om de vill utan att någon blir retad. Jag undrar verkligen hur mkt man pratar om de mjuka frågorna." "Föräldrargrupp" "Alla områden och möjligheten genom mycket bättre framförhållning och planering av datum för träffar som finns idag." "Endast att deras chef fördelar sommarsem bättre, så ordinarie personal alltid är inne, speciellt vid öppning o stängning samt ha en 'planB' vid sjukdom" "Mer inflytande angående utemiljön. Ex fotbollsmål mm. " "Har inte sett någon möjlighet för inflyttande" 11. Inom vilka område skulle du vilja ha mer möjlighet till inflytande och i vilket forum?

17 9/18/2016 12. I helhet, hur nöjd är du med ditt barns förskola? 1. Inte nöjd10 (0%) 2.20 (0%) 3.30 (0%) 4.40 (0%) 5. Nöjd 50 (0%) 6.61 (1%) 7.77 (9%) 8.814 (18%) 9.919 (25%) 10. Mycket nöjd 1035 (46%) Medel: 9,1


Ladda ner ppt "9/18/2016 Föräldraenkäten 2015 Förskola Lindebo. 9/18/2016 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Lindebo 1.Nalle Puh28 (35%) 2.Peter Pan18 (22%) 3.Robin."

Liknande presentationer


Google-annonser