Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

D e t r e g i o n a l a u t v e c k l i n g s a n s v a r e t VÄGVALEN ! ”Makten över framtiden” C 01 I Okt 2002.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "D e t r e g i o n a l a u t v e c k l i n g s a n s v a r e t VÄGVALEN ! ”Makten över framtiden” C 01 I Okt 2002."— Presentationens avskrift:

1 D e t r e g i o n a l a u t v e c k l i n g s a n s v a r e t VÄGVALEN ! ”Makten över framtiden” C 01 I Okt 2002

2 D e t r e g i o n a l a u t v e c k l i n g s a n s v a r e t C 02 I Okt 2002 En gemensam sjukvårdshuvudman Ett enat Skåne Ett utökat ansvar för utvecklingsfrågorna Ambitionerna under 90-talet

3 D e t r e g i o n a l a u t v e c k l i n g s a n s v a r e t Två län har blivit ett Tre stora organisationer har blivit en Integrationen i Öresundsregionen kräver engagemang Olika kulturer möts och samsas Ekonomin kräver åtgärder Det regionala utvecklingsuppdraget ska få genomslag C 03 I Okt 2002

4 D e t r e g i o n a l a u t v e c k l i n g s a n s v a r e t Januari 1997 Skåne län bildas. Juli 1997Regionalt utvecklingsansvar förs över från stat (Länsstyrelsen) till Regionförbundet Skåne. Januari 1999Landstingen i Skåne samt sjukvården i Malmö stad slås ihop. Samtidigt förs det regionala utvecklingsansvaret vidare till den nya organisationen Region Skåne. Viktiga händelser C 04 I Okt 2002

5 D e t r e g i o n a l a u t v e c k l i n g s a n s v a r e t Beslut som rör Skånes framtid bör fattas i Skåne Subsidiaritetsprincipen – Närhetsprincipen Demokratin ökar med politiskt förankrade regionala beslut Ökad effektivitet – samordning av arbetsuppgifter och satsningar EUs modell för regionalt självstyre – medborgarengagemang C 05 I Okt 2002

6 D e t r e g i o n a l a u t v e c k l i n g s a n s v a r e t Demokrati Dialog, delaktighet, medbestämmande Effektivitet Engagemang och mobilisering kring gemensamma resurser Politiska argument C 06 I Okt 2002

7 D e t r e g i o n a l a u t v e c k l i n g s a n s v a r e t Mandatet Det regionala utvecklingsansvaret - Utvecklingsprogrammet Regionens företrädare Instrumenten Den regionala transportinfrastrukturen – RTI Regionala utvecklingsresurser Anslag till kulturinstitutioner – ”Kulturpåsen” Samordna Skånes Tillväxtprogram - RTP C 07 I Okt 2002

8 Skåneprocessen C 06 I Maj 2002 D e t r e g i o n a l a u t v e c k l i n g s a n s v a r e t C 08 I April 2003

9 D e t r e g i o n a l a u t v e c k l i n g s a n s v a r e t Uppgifter Utvecklingsprogrammet för Skåne Skånes Tillväxtprogram Planering, infrastruktur och miljö Kollektivtrafik Näringslivsutveckling Kultur Intressebevakning, internationell verksamhet Marknadsföring (investeringsfrämjande och turism) C 09 I Febr 2003

10 D e t r e g i o n a l a u t v e c k l i n g s a n s v a r e t Dialog och debatt Skapa förutsättningar Initiera, stödja, samordna och driva projekt Bygga arenor och skapa nätverk Konkreta insatser, medfinansiering eller samarrangemang Region Skånes roll -att vara en motor i det regionala utvecklingsarbetet C 10 I Okt 2002

11 D e t r e g i o n a l a u t v e c k l i n g s a n s v a r e t Region Skånes utvecklingsenheter C 11 I Okt 2002

12 Skåneprocessen C 06 I Maj 2002 D e t r e g i o n a l a u t v e c k l i n g s a n s v a r e t C 12 I Okt 2002 Skånes nätverk


Ladda ner ppt "D e t r e g i o n a l a u t v e c k l i n g s a n s v a r e t VÄGVALEN ! ”Makten över framtiden” C 01 I Okt 2002."

Liknande presentationer


Google-annonser