Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TEAM Industribranschernas fackförbund rf ett FFC-anslutet förbund 29.9.2015, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/JKi, www.teamliitto.fi1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TEAM Industribranschernas fackförbund rf ett FFC-anslutet förbund 29.9.2015, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/JKi, www.teamliitto.fi1."— Presentationens avskrift:

1 TEAM Industribranschernas fackförbund rf ett FFC-anslutet förbund 29.9.2015, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/JKi, www.teamliitto.fi1

2 TEAM:s organisation Medlemmar ca 56 693 Fackavdelningar 280 29.9.2015, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/JKi, www.teamliitto.fi2 Fullmäktige (4 år) 1 ombud per 500 medlemmar Styrelsen 14-20 personer Arbetsutskott Styrelsen väljer Förbundsbyrån Sektioner – Kollektivavtal - Organisationsfrågor – Utbildning – Arbetsmiljö – Internationella frågor – Ungdomsfrågor Styrelsen väljer

3 56 261 medlemmar 5/2015 29.9.2015, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/JKi, www.teamliitto.fi3

4 TEAM i siffrorna, maj 2015 Kvinnor 26.382Kvinnor 46,9 % Män 29.879Män 53,1 % Sammanlagt 56.261 Frimedlemskap pensionerad- 18.463 Fri. pens. 32,8 % Frimedlemskap anställningsförhål. - 225 Fri. aställ. 0,4 % Studerande medlem - 2.050Stud. 3,6 % Medlemsavgift- befrielse - 1.569Befrielse 2,8 % Arbetslös - 5.784 Arbetslös 10,3 % Inslagen av medlemmar som kan användas Alterneringsledighet - 120på arbetsmarknaden 16,9 % Anställningsförhållande28.236 Anställningsförhållande kvinnor 9.99235,4 % Anställningsförhållande män18.24464,8 % Medlemmar endast i facket39 personer Medlemmar endast i kassan 101 personer 29.9.2015, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/JKi, www.teamliitto.fi4 2.9.2011

5 TEAM:s kollektivavtal 1.Bildäcksbranschen 2.Iittala Group Oy Ab:s anställda 3.Kemiska basindustrin 4.Sko- och läderindustrin 5.Bokarbetarna 6.Gummiindustrin 7.Glaskeramiska industrin 8.Glasnings-, byggnadsglasnings- och glasförädlingsbranschen 9.Plastprodukt- och kemiproduktindustrin 10.Tidningsutdelarna 11.Textilvårdsbranschen 12.Textil- och beklädnadsindustrin 13.Textilmaskinställarna 14.Mediebranschens tjänstemän 15.Olje-, naturgas- och petrokemiska industrin 16.Hyrarbete inom kemiska branscherna 29.9.2015, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/JKi, www.teamliitto.fi5

6 TEAM:s avtalsbranscher Bildäcksindustrin: Montering av däck, regummering samt i en del företag mindre bilmonteringsarbeten. Kemiska basindustrin: gödselmedel, syror, salter, alkali, sprängningsämnen, skydd, växtskyddsmedel, gaser, råmaterial för pappers-, läkemedels- och målindustrin, mineraler, malmanrikning. Sko- och läderindustrin: Skor och skokomponenter, väskor, pälsverk, framställning av läder och läderprodukter, Bokarbetarna: Arbetstagares och servicemäns arbetsuppgifter i grafiska branschens företag, produktionsuppgifter inom elektronisk sidframställning. Gummiindustrin: Däck, olika remmar, slangar, gummistövlar, gummiblandningar. Glaskeramiska industrin: Glas- och keramiska kärl, vindrutor, glödlampor, speglar, sanitetsporslin, glasull, plan- och fiberglas, glasflaskor, konstglas, ugnar.Forts … 29.9.2015, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/JKi, www.teamliitto.fi6

7 TEAM:s avtalsbranscher Glasnings-, byggnadsglasnings- och glasförädlingsbranschen: Fönster- och balkongglas och montering av dem, glasslipning. Plastprodukt- och kemiproduktindustrin: Plast-, läkemedels-, färg-, mål-, teknokemiska, hårdplast- och takfiltsindustrin, latexframställning. Tidningsutdelarna: Tidningarnas morgonutdelning. Textilvårdsbranschen: Privata tvätterier. Textil- och beklädnadsindustrin: Kläder, textilprodukter, tyger, garn, strumpor, handskar, pälsprodukter, viror, pressfilt, olika nät, glasfiber, fibertyger, lyftdukar. Mediebranschens tjänstemän: Tjänstemannauppgifter i grafiska branschens företag. Olje-, naturgas- och petrokemiska industrin: Oljeförädling, naturgas, petrokemiska produkter, 29.9.2015, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/JKi, www.teamliitto.fi7

8 Fackavdelningarna Fackavdelningarna är registrerade föreningar och förbundets medlemsavdelningar Enskilda medlemmar är medlemmar i fackavdelningarna TEAM har 280 fackavdelningar - den största har nästan 3.800 medlemmar - den minsta har färre än 10 medlemmar Fackavdelningens viktigaste uppgifter är - medlemmarnas intressebevakning - medlemsrekrytering - att förbättra organisationsgraden 29.9.2015, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/JKi, www.teamliitto.fi8

9 De tio största fackavdelningarna 09/2015 29.9.2015, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/JKi, www.teamliitto.fi9

10 Medlemmar med fackliga uppdrag I fackavdelningarna 247 ordförande 236 viceordförande 248 sekreterare 249 kassörer 99 ungdomsombudsmän 73 studiesekreterare 1639 avdelningsstyrelsemedl. 503 suppleanter till avd. styr. Ca 280 fackavdelningar På arbetsplatserna 508 huvudförtroendemän 400 vicehuvuförtroendemän 281 avdelningsförtroendemän 39 viceavdelningsförtroendem. 5 regionala förtr. på Vianor 411 arbetarskyddsfullmäktige 352 I arb,skydds.vicefullmäkt. 237 II arb,skydds.vicefullmäkt. 250 arbetarskyddsombudsmän 2 EWC-koncernkontaktper- soner och vice 29.9.2015, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/JKi, www.teamliitto.fi10

11 Förbundets medlemsförmåner Intressebevakning och rättshjälp i anslutning till arbetsförhållandet Tidningen Intiim 14 nummer i året Förbundets fickkalender, sänds hem i slutet av året Medlemsförsäkring i Turva – ingår olycksfallsförsäkring för fritiden, resenärförsäkring och förbundskyddsförsäkring Tidningsstöd (år 2015) för årsprenumeration på arbetartidning - 35 euro minst 3 ggr/vecka utkommande tidning - 22 euro en eller två ggr/vecka utkommande tidning Kurser och utbildningstillfällen för personer med organisations- och förtroendeuppdrag, för unga, för arbetslösa samt för samtliga medlemmar Gratis semesterveckor för arbetslösa medlemmar samt pensionerade frimedlemmar forts… 29.9.2015, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/JKi, www.teamliitto.fi11

12 Förbundets medlemsförmåner Förmånlig semester på förbundets egna semesterställen och –aktier. Dessutom understödda konditionshöjningssemestrar, konditionssemestrar för familjer samt familjesemestrar. Till medlemspris bl.a. - TEAM:s sommardagar, vinterdagar och ungdomsevenemang - Teboils bränsle - Försäkringar i Turva och If Arbetslöshetsskydd – Industribranschernas arbetslöshetskassa utbetalar inkomstrelaterad - arbetslöshetsdagpenning - ersättning för alterneringssemester 29.9.2015, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/JKi, www.teamliitto.fi12

13 Rätt till arbetslöshetsskydd Rätt till inkomstrelaterad dagpenning har i Finland bosatt arbetslös person, som är 17-64 år (65-67 år vid permittering) har anmält sig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån står till arbetsmarknadens förfogande och är arbetsför har uppfyllt arbetsvillkoret under sin tid som medlem i kassan 29.9.2015, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/JKi, www.teamliitto.fi13

14 Medlemsavgiften år 2015 Den totala avgiften 1,5 % - TEAM:s andel är 1 %, varav fackavdelningen får 15 % - arbetslöshetskassans andel är 0,5 % Medlemsavgiften uppbärs på förskottsinnehållning underkastade inkomster (även på de förmåner a-kassan utbetalar) Medlemsavgiften är avdragsgill vid beskattningen Medlemsavgiften i FFC- anslutna industriförbund - TEAM 1,5 % - Pappersarbetarna 1,59 % - Metallarbetarna 1,75 % - Elarbetarna 1,4 % - Träfacket 1,8 % - Livsmedelsarbetarna 1,7 % - Byggnadsarbetarna 1,7 % 29.9.2015, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/JKi, www.teamliitto.fi14

15 Förbundskontoret Förbundets ledning förbundsordförande forskare förälder specialist internationella sekreterare ordförandes sekreterare Ekonomienheten ekonomichef 2 adb-sekreterare bokförare löneräknare/ semesteransvarig Informationsenheten tidningen Intiims chefredaktör redaktör informatör avdelningssekreterare Intressebevakningsavdelningen förhandlingschef utvecklingschef 3 jurister 11 avtalssekreterare miljösekreterare 2 avdelningssekreterare Organisationsavdelningen organisationschef 2 organisationssekreterare utbildningssekreterare 1 avdelningssekreterare 1 avdelningssekreterare/ arkivskötare 3 personer i medlemsregistret Kontorstjänster 4 kontorssekreterare 29.9.2015, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/JKi, www.teamliitto.fi15

16 Kontaktuppgifter till förbundskontoret Besöksadress: Broholmsgatan 2, Helsingfors Postadress: PB 324, 00531 Helsingfors Telefon: 09 773 971 Fax: - 09 753 8040, ledning och intressebevakning - 09 753 8511, informationsenheten - 09 739 995, ekonomienheten och kontorstjänster - 09 7739 7250, organisationsavdelningen och medlemsregistret E-post: keskus@teamliitto.fi (telefonväxeln) fornamn.efternamn@teamliitto.fi (personalen)keskus@teamliitto.fifornamn.efternamn@teamliitto.fi Hemsidor: www.teamliitto.fiwww.teamliitto.fi Dejourering: - intressebevakningen, 09 7739 7383, kl 8.30–16.00 - medlemsregistret, 09 7739 7455, kl 8.30–16.00 - arbetslöshetskassan, 09 7739 7355, vardagar kl 9.00–16.00 29.9.2015, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/JKi, www.teamliitto.fi16

17 Kontaktuppgifter till a-kassan I Industribranschernas arbetslöshetskassa arbetar kassans chef 2 ansvariga handläggare 17 förmånshandläggare avdelningssekreterare kontorssekreterare Besöksadress: Broholmsgatan 4 (4 tr), Helsingfors Postadress: PB 291, 00531 Helsingfors Telefon: 09 773 971 Fax: 09 876 4594 E-post: teamkassa@teamliitto.fi, fornamn.efternamn@teamliitto.fiteamkassa@teamliitto.fifornamn.efternamn@teamliitto.fi Hemsidor: www.teamliitto.fiwww.teamliitto.fi Besökstid: må-ti kl 13-15 Telefonbetjäning: 09 7739 7355, vardagar kl 9.00 – 16.00 29.9.2015, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/JKi, www.teamliitto.fi17


Ladda ner ppt "TEAM Industribranschernas fackförbund rf ett FFC-anslutet förbund 29.9.2015, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/JKi, www.teamliitto.fi1."

Liknande presentationer


Google-annonser