Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TEAM Industribranschernas fackförbund rf ett FFC-anslutet förbund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TEAM Industribranschernas fackförbund rf ett FFC-anslutet förbund"— Presentationens avskrift:

1 TEAM Industribranschernas fackförbund rf ett FFC-anslutet förbund
, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV,

2 TEAM:s organisation Medlemmar ca 57 893 Fackavdelningar 290
Kongress (5 år) 1 ombud per 250 medlemmar Fullmäktige 1 ombud per 800 medlemmar Styrelsen 14-20 personer Sektioner – Kollektivavtal - Organisationsfrågor – Utbildning – Arbetsmiljö – Internationella frågor – Ungdomsfrågor Styrelsen väljer Arbetsutskott Styrelsen väljer Förbundsbyrån , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV,

3 medlemmar 3/2014 , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV, , TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry,

4 TEAM i siffrorna, mars 2014 Kvinnor 27.333 Kvinnor 47,2 %
Män Män 52,8 % Sammanlagt Frimedlemskap pensionerad Fri. pens ,1 % anställningsförhål Fri. aställ ,8 % Studerande medlem Stud ,5 % Medlemsavgift- befrielse Befrielse 2,2 % Arbetslös Arbetslös ,1 % Inslagen av medlemmar som kan användas Alterneringsledighet på arbetsmarknaden 16,0 % Anställningsförhållande Anställningsförhållande kvinnor ,3 % män ,7 % Medlemmar endast i facket 41 personer Medlemmar endast i kassan personer , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV,

5 TEAM:s kollektivavtal
Bildäcksbranschen Iittala Group Oy Ab:s anställda Kemiska basindustrin Sko- och läderindustrin Bokarbetarna Gummiindustrin Glaskeramiska industrin Glasnings-, byggnadsglasnings- och glasförädlingsbranschen Plastprodukt- och kemiproduktindustrin Tidningsutdelarna Textilvårdsbranschen Textil- och beklädnadsindustrin Textilmaskinställarna Mediebranschens tjänstemän Olje-, naturgas- och petrokemiska industrin Hyrarbete inom kemiska branscherna , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV,

6 TEAM:s avtalsbranscher
Bildäcksindustrin: Montering av däck, regummering samt i en del företag mindre bilmonteringsarbeten. Kemiska basindustrin: gödselmedel, syror, salter, alkali, sprängningsämnen, skydd, växtskyddsmedel, gaser, råmaterial för pappers-, läkemedels- och målindustrin, mineraler, malmanrikning. Sko- och läderindustrin: Skor och skokomponenter, väskor, pälsverk, framställning av läder och läderprodukter, Bokarbetarna: Arbetstagares och servicemäns arbetsuppgifter i grafiska branschens företag, produktionsuppgifter inom elektronisk sidframställning. Gummiindustrin: Däck, olika remmar, slangar, gummistövlar, gummiblandningar. Glaskeramiska industrin: Glas- och keramiska kärl, vindrutor, glödlampor, speglar, sanitetsporslin, glasull, plan- och fiberglas, glasflaskor, konstglas, ugnar. Forts … , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV,

7 TEAM:s avtalsbranscher
Glasnings-, byggnadsglasnings- och glasförädlingsbranschen: Fönster- och balkongglas och montering av dem, glasslipning. Plastprodukt- och kemiproduktindustrin: Plast-, läkemedels-, färg-, mål-, teknokemiska, hårdplast- och takfiltsindustrin, latexframställning. Tidningsutdelarna: Tidningarnas morgonutdelning. Textilvårdsbranschen: Privata tvätterier. Textil- och beklädnadsindustrin: Kläder, textilprodukter, tyger, garn, strumpor, handskar, pälsprodukter, viror, pressfilt, olika nät, glasfiber, fibertyger, lyftdukar. Mediebranschens tjänstemän: Tjänstemannauppgifter i grafiska branschens företag. Olje-, naturgas- och petrokemiska industrin: Oljeförädling, naturgas, petrokemiska produkter, , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV,

8 Fackavdelningarna Fackavdelningarna är registrerade föreningar och förbundets medlemsavdelningar Enskilda medlemmar är medlemmar i fackavdelningarna TEAM har 290 fackavdelningar - den största har nästan medlemmar - den minsta har färre än 10 medlemmar Fackavdelningens viktigaste uppgifter är - medlemmarnas intressebevakning - medlemsrekrytering - att förbättra organisationsgraden , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV,

9 De tio största fackavdelningarna 27.3.2014
, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV,

10 Medlemmar med fackliga uppdrag
I fackavdelningarna 279 ordförande 255 viceordförande 278 sekreterare 276 kassörer 108 ungdomsombudsmän 90 studiesekreterare 1737 avdelningsstyrelsemedl. 551 suppleanter till avd. styr. Ca 290 fackavdelningar På arbetsplatserna 583 huvudförtroendemän 449 vicehuvuförtroendemän 289 avdelningsförtroendemän 28 viceavdelningsförtroendem. 5 regionala förtr. på Vianor 445 arbetarskyddsfullmäktige 376 I arb,skydds.vicefullmäkt. 249 II arb,skydds.vicefullmäkt. 242 arbetarskyddsombudsmän 10 EWC-koncernkontaktper- soner och vice , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV,

11 Förbundets medlemsförmåner
Intressebevakning och rättshjälp i anslutning till arbetsförhållandet Tidningen Intiim 14 nummer i året Förbundets fickkalender, sänds hem i slutet av året Medlemsförsäkring i Turva – ingår olycksfallsförsäkring för fritiden, resenärförsäkring och förbundskyddsförsäkring Tidningsstöd (år 2014) för årsprenumeration på arbetartidning - 32 euro minst 3 ggr/vecka utkommande tidning - 20 euro en eller två ggr/vecka utkommande tidning Kurser och utbildningstillfällen för personer med organisations- och förtroendeuppdrag, för unga, för arbetslösa samt för samtliga medlemmar Gratis semesterveckor för arbetslösa medlemmar samt pensionerade frimedlemmar forts… , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV,

12 Förbundets medlemsförmåner
Förmånlig semester på förbundets egna semesterställen och –aktier. Dessutom understödda konditionshöjningssemestrar, konditionssemestrar för familjer samt familjesemestrar. Till medlemspris bl.a. - TEAM:s sommardagar, vinterdagar och ungdomsevenemang - Teboils bränsle - Försäkringar i Turva och If Arbetslöshetsskydd – Industribranschernas arbetslöshetskassa utbetalar inkomstrelaterad - arbetslöshetsdagpenning - ersättning för alterneringssemester , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV,

13 Rätt till arbetslöshetsskydd
Rätt till inkomstrelaterad dagpenning har i Finland bosatt arbetslös person, som är år (65-67 år vid permittering) har anmält sig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån står till arbetsmarknadens förfogande och är arbetsför har uppfyllt arbetsvillkoret under sin tid som medlem i kassan , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV,

14 Medlemsavgiften år 2014 Den totala avgiften 1,5 % (3 avdelningar får ta 1,6 %) - TEAM:s andel är 1 %, varav fackavdelningen får 15 % - arbetslöshetskassans andel är 0,5 % Medlemsavgiften uppbärs på förskottsinnehållning underkastade inkomster (även på de förmåner a-kassan utbetalar) Medlemsavgiften är avdragsgill vid beskattningen Medlemsavgiften i FFC-anslutna industriförbund - TEAM 1,5 % - Pappersarbetarna 1,59 % - Metallarbetarna 1,75 % - Elarbetarna 1,4 % - Trä- och specialarb, f. 1,9 % - Livsmedelsarbetarna 1,5 % - Byggnadsarbetarna 1,7 % , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV,

15 Förbundskontoret Förbundets ledning förbundsordförande projektchef
historiker ordförandes sekreterare Ekonomienheten ekonomichef bokförare löneräknare Informationsenheten tidningen Intiims chefredaktör 2 redaktörer 2 avdelningssekreterare Organisationsavdelningen organisationschef 2 organisationssekreterare 1 avdelningssekreterare 1 avdelningssekreterare/ arkivskötare 3 personer i medlemsregistret Intressebevakningsavdelningen förhandlingschef 3 jurister 12 avtalssekreterare miljösekreterare 3 avdelningssekreterare Utvecklingsavdelningen utvecklingschef internationella sekreterare utbildningssekreterare forskare 2 avdelningssekreterare Kontorstjänster 2 adb-sekreterare kontorsekreterare/ semesteransvarig 4 kontorssekreterare , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV,

16 Kontaktuppgifter till förbundskontoret
Besöksadress: Broholmsgatan 2, Helsingfors Postadress: PB 324, Helsingfors Telefon: Fax: , ledning och intressebevakning , utvecklingsavdelningen och informationsenheten , ekonomienheten och kontorstjänster , organisationsavdelningen och medlemsregistret E-post: (telefonväxeln) (personalen) Hemsidor: Dejourering: - intressebevakningen , kl medlemsregistret, , kl - arbetslöshetskassan, , vardagar klo , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV,

17 Kontaktuppgifter till a-kassan
I Industribranschernas arbetslöshetskassa arbetar kassans chef 2 ansvariga handläggare 17 förmånshandläggare avdelningssekreterare kontorssekreterare Besöksadress: Broholmsgatan 4 (4 tr), Helsingfors Postadress: PB 291, Helsingfors Telefon: Fax: E-post: Hemsidor: Besökstid: må-ti kl 13-15 Telefonbetjäning: , vardagar kl , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV,


Ladda ner ppt "TEAM Industribranschernas fackförbund rf ett FFC-anslutet förbund"

Liknande presentationer


Google-annonser