Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TEAM Industribranschernas fackförbund rf ett FFC-anslutet förbund 27.3.2014, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV, www.teamliitto.fi1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TEAM Industribranschernas fackförbund rf ett FFC-anslutet förbund 27.3.2014, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV, www.teamliitto.fi1."— Presentationens avskrift:

1 TEAM Industribranschernas fackförbund rf ett FFC-anslutet förbund 27.3.2014, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV, www.teamliitto.fi1

2 TEAM:s organisation Medlemmar ca 57 893 Fackavdelningar 290 27.3.2014, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV, www.teamliitto.fi2 Kongress (5 år) 1 ombud per 250 medlemmar Fullmäktige 1 ombud per 800 medlemmar Styrelsen 14-20 personer Arbetsutskott Styrelsen väljer Förbundsbyrån Sektioner – Kollektivavtal - Organisationsfrågor – Utbildning – Arbetsmiljö – Internationella frågor – Ungdomsfrågor Styrelsen väljer

3 57 893 medlemmar 3/2014 27.3.2014, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV, www.teamliitto.fi3

4 TEAM i siffrorna, mars 2014 •Kvinnor 27.333 Kvinnor 47,2 % •Män 30.560Män 52,8 % •Sammanlagt 57.893 •Frimedlemskap pensionerad-18.021 Fri. pens. 31,1 % •Frimedlemskap anställningsförhål. - 447 Fri. aställ. 0,8 % •Studerande medlem -2.033Stud. 3,5 % •Medlemsavgift- befrielse -1.293Befrielse 2,2 % •Arbetslös - 5.830 Arbetslös 10,1 % Inslagen av medlemmar som kan användas •Alterneringsledighet -95på arbetsmarknaden 16,0 % •Anställningsförhållande30.580 •Anställningsförhållande kvinnor 11.39737,3 % •Anställningsförhållande män19.18362,7 % •Medlemmar endast i facket41 personer •Medlemmar endast i kassan 88 personer 27.3.2014, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV, www.teamliitto.fi4 2.9.2011

5 TEAM:s kollektivavtal 1.Bildäcksbranschen 2.Iittala Group Oy Ab:s anställda 3.Kemiska basindustrin 4.Sko- och läderindustrin 5.Bokarbetarna 6.Gummiindustrin 7.Glaskeramiska industrin 8.Glasnings-, byggnadsglasnings- och glasförädlingsbranschen 9.Plastprodukt- och kemiproduktindustrin 10.Tidningsutdelarna 11.Textilvårdsbranschen 12.Textil- och beklädnadsindustrin 13.Textilmaskinställarna 14.Mediebranschens tjänstemän 15.Olje-, naturgas- och petrokemiska industrin 16.Hyrarbete inom kemiska branscherna 27.3.2014, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV, www.teamliitto.fi5

6 TEAM:s avtalsbranscher •Bildäcksindustrin: Montering av däck, regummering samt i en del företag mindre bilmonteringsarbeten. •Kemiska basindustrin: gödselmedel, syror, salter, alkali, sprängningsämnen, skydd, växtskyddsmedel, gaser, råmaterial för pappers-, läkemedels- och målindustrin, mineraler, malmanrikning. •Sko- och läderindustrin: Skor och skokomponenter, väskor, pälsverk, framställning av läder och läderprodukter, •Bokarbetarna: Arbetstagares och servicemäns arbetsuppgifter i grafiska branschens företag, produktionsuppgifter inom elektronisk sidframställning. •Gummiindustrin: Däck, olika remmar, slangar, gummistövlar, gummiblandningar. •Glaskeramiska industrin: Glas- och keramiska kärl, vindrutor, glödlampor, speglar, sanitetsporslin, glasull, plan- och fiberglas, glasflaskor, konstglas, ugnar.Forts … 27.3.2014, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV, www.teamliitto.fi6

7 TEAM:s avtalsbranscher •Glasnings-, byggnadsglasnings- och glasförädlingsbranschen: Fönster- och balkongglas och montering av dem, glasslipning. •Plastprodukt- och kemiproduktindustrin: Plast-, läkemedels-, färg-, mål-, teknokemiska, hårdplast- och takfiltsindustrin, latexframställning. •Tidningsutdelarna: Tidningarnas morgonutdelning. •Textilvårdsbranschen: Privata tvätterier. •Textil- och beklädnadsindustrin: Kläder, textilprodukter, tyger, garn, strumpor, handskar, pälsprodukter, viror, pressfilt, olika nät, glasfiber, fibertyger, lyftdukar. •Mediebranschens tjänstemän: Tjänstemannauppgifter i grafiska branschens företag. •Olje-, naturgas- och petrokemiska industrin: Oljeförädling, naturgas, petrokemiska produkter, 27.3.2014, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV, www.teamliitto.fi7

8 Fackavdelningarna •Fackavdelningarna är registrerade föreningar och förbundets medlemsavdelningar •Enskilda medlemmar är medlemmar i fackavdelningarna •TEAM har 290 fackavdelningar - den största har nästan 3.900 medlemmar - den minsta har färre än 10 medlemmar •Fackavdelningens viktigaste uppgifter är - medlemmarnas intressebevakning - medlemsrekrytering - att förbättra organisationsgraden 27.3.2014, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV, www.teamliitto.fi8

9 De tio största fackavdelningarna 27.3.2014 27.3.2014, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV, www.teamliitto.fi9

10 Medlemmar med fackliga uppdrag I fackavdelningarna •279 ordförande •255 viceordförande •278 sekreterare •276 kassörer •108 ungdomsombudsmän •90 studiesekreterare •1737 avdelningsstyrelsemedl. •551 suppleanter till avd. styr. Ca 290 fackavdelningar På arbetsplatserna •583 huvudförtroendemän •449 vicehuvuförtroendemän •289 avdelningsförtroendemän •28 viceavdelningsförtroendem. •5 regionala förtr. på Vianor •445 arbetarskyddsfullmäktige •376 I arb,skydds.vicefullmäkt. •249 II arb,skydds.vicefullmäkt. •242 arbetarskyddsombudsmän •10 EWC-koncernkontaktper- soner och vice 27.3.2014, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV, www.teamliitto.fi10

11 Förbundets medlemsförmåner •Intressebevakning och rättshjälp i anslutning till arbetsförhållandet •Tidningen Intiim 14 nummer i året •Förbundets fickkalender, sänds hem i slutet av året •Medlemsförsäkring i Turva – ingår olycksfallsförsäkring för fritiden, resenärförsäkring och förbundskyddsförsäkring •Tidningsstöd (år 2014) för årsprenumeration på arbetartidning - 32 euro minst 3 ggr/vecka utkommande tidning - 20 euro en eller två ggr/vecka utkommande tidning •Kurser och utbildningstillfällen för personer med organisations- och förtroendeuppdrag, för unga, för arbetslösa samt för samtliga medlemmar •Gratis semesterveckor för arbetslösa medlemmar samt pensionerade frimedlemmar forts… 27.3.2014, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV, www.teamliitto.fi11

12 Förbundets medlemsförmåner •Förmånlig semester på förbundets egna semesterställen och –aktier. Dessutom understödda konditionshöjningssemestrar, konditionssemestrar för familjer samt familjesemestrar. •Till medlemspris bl.a. - TEAM:s sommardagar, vinterdagar och ungdomsevenemang - Teboils bränsle - Försäkringar i Turva och If •Arbetslöshetsskydd – Industribranschernas arbetslöshetskassa utbetalar inkomstrelaterad - arbetslöshetsdagpenning - ersättning för alterneringssemester 27.3.2014, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV, www.teamliitto.fi12

13 Rätt till arbetslöshetsskydd Rätt till inkomstrelaterad dagpenning har i Finland bosatt arbetslös person, som •är 17-64 år (65-67 år vid permittering) •har anmält sig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån •står till arbetsmarknadens förfogande och är arbetsför •har uppfyllt arbetsvillkoret under sin tid som medlem i kassan 27.3.2014, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV, www.teamliitto.fi13

14 Medlemsavgiften år 2014 •Den totala avgiften 1,5 % (3 avdelningar får ta 1,6 %) - TEAM:s andel är 1 %, varav fackavdelningen får 15 % - arbetslöshetskassans andel är 0,5 % •Medlemsavgiften uppbärs på förskottsinnehållning underkastade inkomster (även på de förmåner a-kassan utbetalar) •Medlemsavgiften är avdragsgill vid beskattningen •Medlemsavgiften i FFC- anslutna industriförbund - TEAM 1,5 % - Pappersarbetarna 1,59 % - Metallarbetarna 1,75 % - Elarbetarna 1,4 % - Trä- och specialarb, f. 1,9 % - Livsmedelsarbetarna 1,5 % - Byggnadsarbetarna 1,7 % 27.3.2014, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV, www.teamliitto.fi14

15 Förbundskontoret Förbundets ledning •förbundsordförande •projektchef •historiker •ordförandes sekreterare Ekonomienheten •ekonomichef •bokförare •löneräknare Informationsenheten •tidningen Intiims chefredaktör •2 redaktörer •2 avdelningssekreterare Organisationsavdelningen •organisationschef •2 organisationssekreterare •1 avdelningssekreterare •1 avdelningssekreterare/ arkivskötare •3 personer i medlemsregistret Intressebevakningsavdelningen •förhandlingschef •3 jurister •12 avtalssekreterare •miljösekreterare •3 avdelningssekreterare Utvecklingsavdelningen •utvecklingschef •internationella sekreterare •utbildningssekreterare •forskare •2 avdelningssekreterare Kontorstjänster •2 adb-sekreterare •kontorsekreterare/ semesteransvarig •4 kontorssekreterare 27.3.2014, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV, www.teamliitto.fi15

16 Kontaktuppgifter till förbundskontoret •Besöksadress: Broholmsgatan 2, Helsingfors •Postadress: PB 324, 00531 Helsingfors •Telefon: 09 773 971 •Fax: - 09 753 8040, ledning och intressebevakning - 09 753 8511, utvecklingsavdelningen och informationsenheten - 09 739 995, ekonomienheten och kontorstjänster - 09 7739 7250, organisationsavdelningen och medlemsregistret •E-post: keskus@teamliitto.fi (telefonväxeln) fornamn.efternamn@teamliitto.fi (personalen)keskus@teamliitto.fifornamn.efternamn@teamliitto.fi •Hemsidor: www.teamliitto.fiwww.teamliitto.fi •Dejourering: - intressebevakningen, 09 7739 7383. kl 8.30-16.00 - medlemsregistret, 09 7739 7455, kl 8.30-16.00 •- arbetslöshetskassan, 09 7739 7355, vardagar klo 9.00 -16.00 27.3.2014, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV, www.teamliitto.fi16

17 Kontaktuppgifter till a-kassan I Industribranschernas arbetslöshetskassa arbetar •kassans chef •2 ansvariga handläggare •17 förmånshandläggare •avdelningssekreterare •kontorssekreterare •Besöksadress: Broholmsgatan 4 (4 tr), Helsingfors •Postadress: PB 291, 00531 Helsingfors •Telefon: 09 773 971 •Fax: 09 876 4594 •E-post: teamkassa@teamliitto.fi, fornamn.efternamn@teamliitto.fiteamkassa@teamliitto.fifornamn.efternamn@teamliitto.fi •Hemsidor: www.teamliitto.fiwww.teamliitto.fi •Besökstid: må-ti kl 13-15 •Telefonbetjäning: 09 7739 7355, vardagar kl 9.00-16.00 27.3.2014, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV, www.teamliitto.fi17


Ladda ner ppt "TEAM Industribranschernas fackförbund rf ett FFC-anslutet förbund 27.3.2014, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV, www.teamliitto.fi1."

Liknande presentationer


Google-annonser