Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TEAM Industribranschernas fackförbund rf ett FFC-anslutet förbund 27.3.2014, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV, www.teamliitto.fi1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TEAM Industribranschernas fackförbund rf ett FFC-anslutet förbund 27.3.2014, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV, www.teamliitto.fi1."— Presentationens avskrift:

1 TEAM Industribranschernas fackförbund rf ett FFC-anslutet förbund , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV,

2 TEAM:s organisation Medlemmar ca Fackavdelningar , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV, Kongress (5 år) 1 ombud per 250 medlemmar Fullmäktige 1 ombud per 800 medlemmar Styrelsen personer Arbetsutskott Styrelsen väljer Förbundsbyrån Sektioner – Kollektivavtal - Organisationsfrågor – Utbildning – Arbetsmiljö – Internationella frågor – Ungdomsfrågor Styrelsen väljer

3 medlemmar 3/ , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV,

4 TEAM i siffrorna, mars 2014 •Kvinnor Kvinnor 47,2 % •Män Män 52,8 % •Sammanlagt •Frimedlemskap pensionerad Fri. pens. 31,1 % •Frimedlemskap anställningsförhål Fri. aställ. 0,8 % •Studerande medlem Stud. 3,5 % •Medlemsavgift- befrielse Befrielse 2,2 % •Arbetslös Arbetslös 10,1 % Inslagen av medlemmar som kan användas •Alterneringsledighet -95på arbetsmarknaden 16,0 % •Anställningsförhållande •Anställningsförhållande kvinnor ,3 % •Anställningsförhållande män ,7 % •Medlemmar endast i facket41 personer •Medlemmar endast i kassan 88 personer , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV,

5 TEAM:s kollektivavtal 1.Bildäcksbranschen 2.Iittala Group Oy Ab:s anställda 3.Kemiska basindustrin 4.Sko- och läderindustrin 5.Bokarbetarna 6.Gummiindustrin 7.Glaskeramiska industrin 8.Glasnings-, byggnadsglasnings- och glasförädlingsbranschen 9.Plastprodukt- och kemiproduktindustrin 10.Tidningsutdelarna 11.Textilvårdsbranschen 12.Textil- och beklädnadsindustrin 13.Textilmaskinställarna 14.Mediebranschens tjänstemän 15.Olje-, naturgas- och petrokemiska industrin 16.Hyrarbete inom kemiska branscherna , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV,

6 TEAM:s avtalsbranscher •Bildäcksindustrin: Montering av däck, regummering samt i en del företag mindre bilmonteringsarbeten. •Kemiska basindustrin: gödselmedel, syror, salter, alkali, sprängningsämnen, skydd, växtskyddsmedel, gaser, råmaterial för pappers-, läkemedels- och målindustrin, mineraler, malmanrikning. •Sko- och läderindustrin: Skor och skokomponenter, väskor, pälsverk, framställning av läder och läderprodukter, •Bokarbetarna: Arbetstagares och servicemäns arbetsuppgifter i grafiska branschens företag, produktionsuppgifter inom elektronisk sidframställning. •Gummiindustrin: Däck, olika remmar, slangar, gummistövlar, gummiblandningar. •Glaskeramiska industrin: Glas- och keramiska kärl, vindrutor, glödlampor, speglar, sanitetsporslin, glasull, plan- och fiberglas, glasflaskor, konstglas, ugnar.Forts … , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV,

7 TEAM:s avtalsbranscher •Glasnings-, byggnadsglasnings- och glasförädlingsbranschen: Fönster- och balkongglas och montering av dem, glasslipning. •Plastprodukt- och kemiproduktindustrin: Plast-, läkemedels-, färg-, mål-, teknokemiska, hårdplast- och takfiltsindustrin, latexframställning. •Tidningsutdelarna: Tidningarnas morgonutdelning. •Textilvårdsbranschen: Privata tvätterier. •Textil- och beklädnadsindustrin: Kläder, textilprodukter, tyger, garn, strumpor, handskar, pälsprodukter, viror, pressfilt, olika nät, glasfiber, fibertyger, lyftdukar. •Mediebranschens tjänstemän: Tjänstemannauppgifter i grafiska branschens företag. •Olje-, naturgas- och petrokemiska industrin: Oljeförädling, naturgas, petrokemiska produkter, , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV,

8 Fackavdelningarna •Fackavdelningarna är registrerade föreningar och förbundets medlemsavdelningar •Enskilda medlemmar är medlemmar i fackavdelningarna •TEAM har 290 fackavdelningar - den största har nästan medlemmar - den minsta har färre än 10 medlemmar •Fackavdelningens viktigaste uppgifter är - medlemmarnas intressebevakning - medlemsrekrytering - att förbättra organisationsgraden , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV,

9 De tio största fackavdelningarna , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV,

10 Medlemmar med fackliga uppdrag I fackavdelningarna •279 ordförande •255 viceordförande •278 sekreterare •276 kassörer •108 ungdomsombudsmän •90 studiesekreterare •1737 avdelningsstyrelsemedl. •551 suppleanter till avd. styr. Ca 290 fackavdelningar På arbetsplatserna •583 huvudförtroendemän •449 vicehuvuförtroendemän •289 avdelningsförtroendemän •28 viceavdelningsförtroendem. •5 regionala förtr. på Vianor •445 arbetarskyddsfullmäktige •376 I arb,skydds.vicefullmäkt. •249 II arb,skydds.vicefullmäkt. •242 arbetarskyddsombudsmän •10 EWC-koncernkontaktper- soner och vice , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV,

11 Förbundets medlemsförmåner •Intressebevakning och rättshjälp i anslutning till arbetsförhållandet •Tidningen Intiim 14 nummer i året •Förbundets fickkalender, sänds hem i slutet av året •Medlemsförsäkring i Turva – ingår olycksfallsförsäkring för fritiden, resenärförsäkring och förbundskyddsförsäkring •Tidningsstöd (år 2014) för årsprenumeration på arbetartidning - 32 euro minst 3 ggr/vecka utkommande tidning - 20 euro en eller två ggr/vecka utkommande tidning •Kurser och utbildningstillfällen för personer med organisations- och förtroendeuppdrag, för unga, för arbetslösa samt för samtliga medlemmar •Gratis semesterveckor för arbetslösa medlemmar samt pensionerade frimedlemmar forts… , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV,

12 Förbundets medlemsförmåner •Förmånlig semester på förbundets egna semesterställen och –aktier. Dessutom understödda konditionshöjningssemestrar, konditionssemestrar för familjer samt familjesemestrar. •Till medlemspris bl.a. - TEAM:s sommardagar, vinterdagar och ungdomsevenemang - Teboils bränsle - Försäkringar i Turva och If •Arbetslöshetsskydd – Industribranschernas arbetslöshetskassa utbetalar inkomstrelaterad - arbetslöshetsdagpenning - ersättning för alterneringssemester , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV,

13 Rätt till arbetslöshetsskydd Rätt till inkomstrelaterad dagpenning har i Finland bosatt arbetslös person, som •är år (65-67 år vid permittering) •har anmält sig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån •står till arbetsmarknadens förfogande och är arbetsför •har uppfyllt arbetsvillkoret under sin tid som medlem i kassan , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV,

14 Medlemsavgiften år 2014 •Den totala avgiften 1,5 % (3 avdelningar får ta 1,6 %) - TEAM:s andel är 1 %, varav fackavdelningen får 15 % - arbetslöshetskassans andel är 0,5 % •Medlemsavgiften uppbärs på förskottsinnehållning underkastade inkomster (även på de förmåner a-kassan utbetalar) •Medlemsavgiften är avdragsgill vid beskattningen •Medlemsavgiften i FFC- anslutna industriförbund - TEAM 1,5 % - Pappersarbetarna 1,59 % - Metallarbetarna 1,75 % - Elarbetarna 1,4 % - Trä- och specialarb, f. 1,9 % - Livsmedelsarbetarna 1,5 % - Byggnadsarbetarna 1,7 % , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV,

15 Förbundskontoret Förbundets ledning •förbundsordförande •projektchef •historiker •ordförandes sekreterare Ekonomienheten •ekonomichef •bokförare •löneräknare Informationsenheten •tidningen Intiims chefredaktör •2 redaktörer •2 avdelningssekreterare Organisationsavdelningen •organisationschef •2 organisationssekreterare •1 avdelningssekreterare •1 avdelningssekreterare/ arkivskötare •3 personer i medlemsregistret Intressebevakningsavdelningen •förhandlingschef •3 jurister •12 avtalssekreterare •miljösekreterare •3 avdelningssekreterare Utvecklingsavdelningen •utvecklingschef •internationella sekreterare •utbildningssekreterare •forskare •2 avdelningssekreterare Kontorstjänster •2 adb-sekreterare •kontorsekreterare/ semesteransvarig •4 kontorssekreterare , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV,

16 Kontaktuppgifter till förbundskontoret •Besöksadress: Broholmsgatan 2, Helsingfors •Postadress: PB 324, Helsingfors •Telefon: •Fax: , ledning och intressebevakning , utvecklingsavdelningen och informationsenheten , ekonomienheten och kontorstjänster , organisationsavdelningen och medlemsregistret •E-post: (telefonväxeln) •Hemsidor: •Dejourering: - intressebevakningen, kl medlemsregistret, , kl •- arbetslöshetskassan, , vardagar klo , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV,

17 Kontaktuppgifter till a-kassan I Industribranschernas arbetslöshetskassa arbetar •kassans chef •2 ansvariga handläggare •17 förmånshandläggare •avdelningssekreterare •kontorssekreterare •Besöksadress: Broholmsgatan 4 (4 tr), Helsingfors •Postadress: PB 291, Helsingfors •Telefon: •Fax: •E-post: •Hemsidor: •Besökstid: må-ti kl •Telefonbetjäning: , vardagar kl , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV,


Ladda ner ppt "TEAM Industribranschernas fackförbund rf ett FFC-anslutet förbund 27.3.2014, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Utvecklingsavdelningen/JKi/PV, www.teamliitto.fi1."

Liknande presentationer


Google-annonser