Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anvisningar för webbaserad medlemsansökan För anslutning till Pardias medlemsorganisationer / förbund och medlemsföreningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anvisningar för webbaserad medlemsansökan För anslutning till Pardias medlemsorganisationer / förbund och medlemsföreningar."— Presentationens avskrift:

1 Anvisningar för webbaserad medlemsansökan För anslutning till Pardias medlemsorganisationer / förbund och medlemsföreningar

2 Nu ännu enklare att bli medlem Nu går det ännu smidigare och snabbare att ansluta sig till Pardias medlemsorganisationer. • Fyll i blanketten när det passar dig! • Du behöver inte vara orolig för säkerheten. Uppgifterna skickas till Pardias server över en skyddad SSL-förbindelse. • När Pardias medlemsregister har tagit emot din anslutningsblankett skickas ett textmeddelande till det mobiltelefonnummer du uppgett. Har du ingen mobiltelefon får du meddelandet per e-post. • Den webbaserade anslutningsblanketten på svenska hittar du på Pardias webbplats, adress www.pardia.fi/blimedlem. 21.6.2014

3 Vilka medlemsorganisationer kan jag ansluta mig till? 21.6.2014 Pardias webbansökan omfattar nedanstående medlemsorganisationer och arbetslöshetskassor. De är alla anslutna till Pardias gemensamma medlemsregister. • Alkoholialan Toimihenkilöt • Arbets- och näringsförvaltningens personalförbund ANPF • Beskattningstjänstemannaförbund • Fackförbundet för social- hälsovårds- och fostringssektorn SHÄFÖ • Finlands telekommunikationstekniska ST • Funktionärer inom Teknik och Information TTT • Henkilöstöunioni HU • Kelan toimihenkilöt • Lotsförbundet • Lantbrukstjänstemannaorganisationernas förbund MTJL • ProUnioni • Tulltjänstemannaförbundet • Utrikesförvaltningens tjänstemannaförening UHVY

4 Vilka medlemsorganisationer kan jag inte ansluta mig till? 21.6.2014 Den webbaserade anslutningsblanketten kan inte användas om du ansluter dig till nedannämnda medlemsorganisationer. Läs mer om hur du ansluter dig till dessa på adressen: • Finlands Polisorganisationers Förbund SPJL > www.spjl.fi • Landsförsvarets Personalförbund MPHL > www.mphl.fi • Universitetens och forskningssektorns personalförbund YHL > www.yhl.fi • Byggnadsingenjörer och -arkitekter i Finland RIA* > www.ria.fi • Finlands Brandmäns Förbund* > www.palomiesliitto.fi • Finlands Hälsovårdarförbund FHVF* > www.terveydenhoitajaliitto.fi • Finlands Maskinebefälsförbund* > www.konepaallystoliitto.fi • Finlands Skeppsbefälsförbund SLPL* > www.seacommand.fi • METO - Skogsbranschens Experter* > www.meto-ry.fi • Tehy* > www.tehy.fi • Tjänstemän vid Ålands Landskapsförvaltning TÅLC > www.pardia.fi > Pardia järjestönä > Jäsenjärjestöt > Tjänstemän vid Ålands Landskapsförvaltning TÅLC

5 Läs anvisningarna • I anslutningsblanketten ges praktiska anvisningar för varje punkt. Läs anvisningarna innan du fyller i respektive punkt. • Anvisningarna hittar du om du klickar på ”Hjälp”. • Om du lämnar korrekta och fullständiga uppgifter blir du medlem snabbare. • De obligatoriska uppgifterna i blanketten har markerats med en asterisk. 21.6.2014

6 Var får jag hjälp? • Är du osäker på några frågor kan du be om råd • av förtroendemannen eller kontaktpersonen på din arbetsplats, eller • Pardias medlemsregister, t. 075 324 7500 mån–fre kl. 9.00–13.00 (sommartid kl. 9.00–12.00). 21.6.2014

7 Välj medlemsförbund och förening • Välj i menyn det medlemsförbund som du vill ansluta dig till. • I menyn över medlemsföreningar visas då de föreningar i det valda förbundet som du kan ansluta dig till. • Om du inte vet vilket medlemsförbund eller vilken förening du hör till kan du fylla i de andra uppgifterna i blanketten. Pardias medlemsregister föreslår då ett lämpligt förbund och förening. 21.6.2014

8 Arbetslöshetskassa • Blanketten föreslår den arbetslöshetskassa som medlemmarna i det aktuella medlemsförbundet normalt tillhör. • Kryssa i rutan ”Jag ansluter mig inte till arbetslöshetskassan”, om du inte vill eller kan ansluta dig till kassan. Endast löntagare kan vara medlemmar i arbetslöshetskassan. Företagare kan inte ansluta sig till kassan. • Det är särskilt viktigt att du uppger ditt tidigare förbund och din tidigare arbetslöshetskassa om du ger Pardia fullmakt att meddela förbundet och/eller arbetslöshetskassan att du träder ut. 21.6.2014

9 Uppgifter om anställningen • Uppge din arbetsgivares och arbetsplats officiella namn i fältet för arbetsgivare och arbetsplats. - Exempel: Arbetsgivare: Södra Savolax ELY- central, Arbetsplats: TE- centralen i Nyslott • Ange så noggrant som möjligt när anställningen började. Åtminstone årtalet måste vara rätt. 21.6.2014

10 Debitering av medlemsavgifter 1. Om du väljer alternativet ”Arbetsgivaren uppbär avgiften direkt från lönen”, måste du skriva ut en debiteringsfullmakt innan du skickar ansökan. Lämna den undertecknade fullmakten till arbetsplatsens förtroendeman eller kontaktperson. Denne skickar vidare fullmakten till arbetsgivarens löneredovisning. 21.6.2014

11 Debitering av medlemsavgifter… 2. Om du vet inte vem som är förtroendeman eller kontaktperson, eller om du ansluter dig till Kelan toimihenkilöt ry (FPA:s Tjänstemän) eller ProUnioni, ska fullmakten inte skickas till arbetsgivarens löneredovisning, utan till Pardia. Portot betalas av Pardia, om du på kuvertet anger den avtalskod som du hittar i debiteringsfullmakten. 3. Har du inte möjlighet att skriva ut fullmakten kryssar du för detta. Pardia skickar då en fullmakt till dig för underskrift. 21.6.2014

12 Debitering av medlemsavgifter… 4. Om du väljer alternativet "Jag betalar själv medlemsavgiften”, skickar Pardias medlemsregister inbetalningsblanketterna till din hemadress. 21.6.2014

13 Sänd blanketten 1. När blanketten skickas får föreningens medlemsregistersekreterare eller kontaktperson omedelbart ett e- postmeddelande med uppgifter om den sökande. 2. Uppgifterna kontrolleras. Om det finns oklarheter eller brister i blanketten begär medlemsregistret vid behov kompletterande upplysningar. 21.6.2014

14 Sänd blanketten… 3. Handläggningen påbörjas senast följande arbetsdag efter att du skickat blanketten. 4. När Pardias medlemsregister har tagit emot din anslutningsblankett skickas ett textmeddelande till det mobiltelefonnummer du uppgett. 21.6.2014


Ladda ner ppt "Anvisningar för webbaserad medlemsansökan För anslutning till Pardias medlemsorganisationer / förbund och medlemsföreningar."

Liknande presentationer


Google-annonser