Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svensk minoritetspolitik Pirjo Linna Avarre Samordnare för nationella minoriteter Tel. 060-191251, mobil 070-1805560

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svensk minoritetspolitik Pirjo Linna Avarre Samordnare för nationella minoriteter Tel. 060-191251, mobil 070-1805560"— Presentationens avskrift:

1 Svensk minoritetspolitik Pirjo Linna Avarre Samordnare för nationella minoriteter Tel. 060-191251, mobil 070-1805560 Pirjo.liisa.linna.avarre@sundsvall.se

2 ABM-dag Norra Berget 2015-08-26

3 Europarådet  Nationella minoritetsspråk och kulturer på väg att försvinna i Europa  Europarådet vill bevara språken och kulturerna inom hela EU

4 Konventioner  Den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk – 1992  Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter – 1995  Sverige ratificerade konventionerna. En minoritetspolitik antogs av riksdagen – 2000  Ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk - 2010

5 Status som nationell minoritet o Skiljer sig från majoritetsbefolkningen o Har funnits av hävd i landet (minst 100 år) o Uttalat samhörighet o Har en vilja att behålla sin identitet, sitt språk och sin kultur o Del av det gemensamma kulturarvet

6 Västernorrlänningar och/eller österbottningar?

7 Svenska eller finska romer?

8 Sveriges nationella minoriteter  Samer - även urfolk enligt grundlagen – 20 000-35 000  Tornedalingar – 50 000  Sverigefinnar – 450 000-ca 600 000, i dag i Sundsvall drygt 7000 personer med finsk bakgrund  Romer – 50 000-100 000  Judar – 25 000

9 Nationella minoritetspråk  Samiska  Meänkieli – tornedalsfinska  Finska  Romani chip  Jiddisch

10 Övergripande mål Ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja historiska minoritetspråken så att de hålls levande. Delområden  Diskriminering  Inflytande och delaktighet  Språk och kulturell identitet

11 Rättighetslagstiftning MR  SFS 2009:724  Gäller i hela landet för samtliga 5 nationella minoriteter dvs. grundskydd  Samiska, finska och meänkieli har förstärkt skydd inom s.k. förvaltningsområden – i Västernorrland finska sedan 2014 och samiska fr.o.m. 2016 (om regeringen så beslutar) - Prioriterade områden är kultur, äldreomsorg och förskola  Territoriellt obundna språken romani chib och jiddisch har lägre skyddsnivå

12 Rätt till information  Språklagen (2009:600) – har skrivits in som § 4 i minoritetslagen  De allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken  … och även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige  Barns utveckling av kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt

13 Myndighetsbemötande § 11 Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska där det behövs i kontakter med myndigheten

14 Inflytande och samråd  Förvaltningsmyndigheter ska ge nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem  Skyldighet att så långt som möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor

15 Förskola och äldreomsorg  Kommunen ska erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamhet bedrivs på finska  Kommunen ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller delar av service och omvårdnad inom äldreomsorgen på finska  Utanför en förvaltningskommun gäller detta om det finns personal som är kunnig i språket

16 Tillgänglighet?  Äldreomsorg där finska talas och där den finska kulturen bevaras och främjas  Förskola, skola som ovan  Synlig kultur i olika sammanhang som en del av det svenska kulturarvet – borde vara självklarhet. Bredsjöstugan på Norra Berget – ett stycke av lokal finsk historia. Tillgänglig för vem? Hur skulle vi kunna göra i stället?  Högkultur, folkkultur, arbetarkultur, kvinnohistoria, skola och barnen – utifrån minoritetsperspektiv  ”Syns du inte – finns du inte” – jmf HBTQ-rörelse – Hörs du?

17 Det sverigefinska kulturarvet www.arkisto.org www.arkisto.org – Sverigefinländarnas arkiv Institutet för språk och kulturminnen – www.sprakochfolkminnen.sewww.sprakochfolkminnen.se www.minoritet.sewww.minoritet.se – officiell hemsida Forskning – NAMIS, Forum för nat.min. i Sverige, Uppsala universitet Hugo Valentin.Centrum  Hur bevaras det finska språket och den finska kulturen?  Vilket arv och vilka tankar förs vidare till nästa generation?  Vad tänker Medelbads barn och unga om sitt finska arv?

18 Bredsjöstugan från Ljustorps socken

19 Ersk-Matsgården i Hassela

20 Vandringsutställning Arvet


Ladda ner ppt "Svensk minoritetspolitik Pirjo Linna Avarre Samordnare för nationella minoriteter Tel. 060-191251, mobil 070-1805560"

Liknande presentationer


Google-annonser