Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svensk minoritetspolitik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svensk minoritetspolitik"— Presentationens avskrift:

1 Svensk minoritetspolitik
Pirjo Linna Avarre Samordnare för nationella minoriteter Tel , mobil

2 ABM-dag Norra Berget

3 Europarådet Nationella minoritetsspråk och kulturer på väg att försvinna i Europa Europarådet vill bevara språken och kulturerna inom hela EU

4 Konventioner Den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk – 1992 Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter – 1995 Sverige ratificerade konventionerna. En minoritetspolitik antogs av riksdagen – 2000 Ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk

5 Status som nationell minoritet
Skiljer sig från majoritetsbefolkningen Har funnits av hävd i landet (minst 100 år) Uttalat samhörighet Har en vilja att behålla sin identitet, sitt språk och sin kultur Del av det gemensamma kulturarvet

6 Västernorrlänningar och/eller österbottningar?

7 Svenska eller finska romer?

8 Sveriges nationella minoriteter
Samer - även urfolk enligt grundlagen – Tornedalingar – Sverigefinnar – ca , i dag i Sundsvall drygt personer med finsk bakgrund Romer – Judar –

9 Nationella minoritetspråk
Samiska Meänkieli – tornedalsfinska Finska Romani chip Jiddisch

10 Övergripande mål Delområden
Ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja historiska minoritetspråken så att de hålls levande. Delområden Diskriminering Inflytande och delaktighet Språk och kulturell identitet

11 Rättighetslagstiftning MR
SFS 2009:724 Gäller i hela landet för samtliga 5 nationella minoriteter dvs. grundskydd Samiska, finska och meänkieli har förstärkt skydd inom s.k. förvaltningsområden – i Västernorrland finska sedan 2014 och samiska fr.o.m (om regeringen så beslutar) - Prioriterade områden är kultur, äldreomsorg och förskola Territoriellt obundna språken romani chib och jiddisch har lägre skyddsnivå

12 Rätt till information Språklagen (2009:600) – har skrivits in som § 4 i minoritetslagen De allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken … och även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige Barns utveckling av kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt

13 Myndighetsbemötande § 11 Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska där det behövs i kontakter med myndigheten

14 Inflytande och samråd Förvaltningsmyndigheter ska ge nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem Skyldighet att så långt som möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor

15 Förskola och äldreomsorg
Kommunen ska erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamhet bedrivs på finska Kommunen ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller delar av service och omvårdnad inom äldreomsorgen på finska Utanför en förvaltningskommun gäller detta om det finns personal som är kunnig i språket

16 Tillgänglighet? Äldreomsorg där finska talas och där den finska kulturen bevaras och främjas Förskola, skola som ovan Synlig kultur i olika sammanhang som en del av det svenska kulturarvet – borde vara självklarhet. Bredsjöstugan på Norra Berget – ett stycke av lokal finsk historia. Tillgänglig för vem? Hur skulle vi kunna göra i stället? Högkultur, folkkultur, arbetarkultur, kvinnohistoria, skola och barnen – utifrån minoritetsperspektiv ”Syns du inte – finns du inte” – jmf HBTQ-rörelse – Hörs du?

17 Det sverigefinska kulturarvet
– Sverigefinländarnas arkiv Institutet för språk och kulturminnen – – officiell hemsida Forskning – NAMIS, Forum för nat.min. i Sverige, Uppsala universitet Hugo Valentin.Centrum Hur bevaras det finska språket och den finska kulturen? Vilket arv och vilka tankar förs vidare till nästa generation? Vad tänker Medelbads barn och unga om sitt finska arv?

18 Bredsjöstugan från Ljustorps socken

19 Ersk-Matsgården i Hassela

20 Vandringsutställning Arvet


Ladda ner ppt "Svensk minoritetspolitik"

Liknande presentationer


Google-annonser