Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UPPDRAGET … vi skapar mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential I Sverige är KFUM väldigt sekulariserat precis som samhället.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UPPDRAGET … vi skapar mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential I Sverige är KFUM väldigt sekulariserat precis som samhället."— Presentationens avskrift:

1

2 UPPDRAGET … vi skapar mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential I Sverige är KFUM väldigt sekulariserat precis som samhället i övrigt. Men internationellt är rörelsen väldigt präglad av kristendomen. I många länder måste man t.ex. vara kristen för att få vara ledare. Vissa länder tillåter också bara kristna medlemmar. I Sverige brukar vi säga att kopplingen till kristendomen ligger i kärleksbudskapet (älska din nästa som dig själv) och förlåtelsen. I vår organisation ska unga få så många chanser de behöver. Eftersom rörelsen är så stor finns många möjligheter att utvecklas bland annat genom utbildningar inom ledarskap och internationella utbyten.

3 KFUM är bredd Det viktiga är inte vad och varför, utan HUR! Idrott, scouting, lägergårdar, fritidsgårdsverksamhet, kulturella yttringar, sociala projekt och internationellt utvecklingssamarbete. 60 000 medlemmar. 400 föreningar och kårer.

4 KFUM Sverige och Umeå… …står för Kristliga föreningen av unga människor …är världens största ungdomsrörelse …involverar 70 miljoner människor världen över …finns i 130 länder …har ca 60 000 medlemmar i Sverige

5 KFUM… K:et i KFUM står för kristlig och är en del av vår värdegrund sedan vår ungdomsrörelse startade i Sverige 1884. K:et betyder att vi ska visa varandra medmänsklighet och respekt, och agera med kärlek och förlåtelse. K:et betyder också att alla är välkomna, oavsett vem man är eller vilken bakgrund man har.

6 K:et, helheten och våra stadgar K:et säger att vi ska verka för Kärlek, Respekt och Medmänsklighet. Helheten - Body, Mind, Spirit är en arbetsmetod eller en modell. KFUM Umeås stadgar beskriver mer specifikt vad KFUM Umeå ska göra. Så alla dessa delar är viktiga att reflektera kring när vi bestämmer vad, hur och varför vi gör det vi gör i KFUM Umeå.

7 KFUMs stadgar Inspirera till en personlig livsåskådning. Verka för ungas inflytande. Verka för och stimulera till personlig utveckling. Fördela ansvar och uppgifter så att alla känner sig medansvariga och värdefulla. Öka kunskap om och förståelse för andra kulturer. Motverka all diskriminering. Verka för internationell solidaritet och rättvisa. Verka för jämställdhet, skapa förståelse mellan olika ålders- och samhällsgrupper. Verka för ett hållbart samhälle, ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Ge möjlighet i meningsfulla aktiviteter i miljöer fria från missbruk.

8 Vår symbol - triangeln Tillsammans bildar hörnen en helhet som är större än varje del var för sig, där helheten av människan är det viktiga. Body Mind Spirit. Behovet av god hälsa och en sund kropp. Behovet av att utveckla tankar och lära sig mera. Behovet av att reflektera och prata om existentiella frågor.

9 Body.Mind.Spirit Body handlar om människans behov av en sund kropp. Med en hälsosam livsstil ökar förutsättningarna för ett gott liv. Vi erbjuder drogfria miljöer där fysiska aktiviteter uppmuntras. Mind handlar om människans behov av att ständigt lära sig mer, att stärka sitt självförtroende och viljan att använda sina förmågor för att nå sina mål. Vi uppmuntrar och stimulerar sökandet efter kunskap, att ta egna initiativ och ansvar. Spirit handlar om människans behov av att hantera existentiella frågor. Vi erbjuder miljöer och aktiviteter där barn och unga känner sig trygga att utforska frågor om tro och mening, moral och etik.

10 Historia om KFUM Young Men’s Christian Association (YMCA) bildades 1844 i England av George Williams Young Women’s Christian Association (YWCA) bildades 1855 i England av Mary Jane Kinnaird och Emma Robarts Rörelserna spred sig snabbt inom Europa och till USA. I Sverige bildades KFUM (YMCA) 1855 och KFUK (YWCA) 1885.

11 KFUM idag Är en gräsrotsrörelse. Skapar verksamheter efter behov. YMCA och YWCA är i de flesta länder två olika organisationer där YMCA jobbar med konkreta aktiviteter där tjejer och killar får vara med. YWCA är världens största kvinnoorganisation och jobbar mycket med påverkansarbete för att öka kvinnors rättigheter. I de flesta länder har YMCA och YWCA en väldigt mycket mer kristen prägel än i Sverige.

12 Att vara en gräsrotsrörelse Tyngdpunkten ligger i det lokala föreningen och dess intressen av att driva, skapa och utveckla olika områden. Rörelsen är medlemmarna, organisationen blir det som medlemmarna vill att den ska vara. Det viktiga är inte vad vi gör, utan varför och hur…

13 Organisationsstruktur KFUM Sverige

14 KFUM Umeå Över 3 000 deltagare/år Över 1500 medlemmar Över 250 ideella ledare Över 30 tillsvidareanställda Över 250 tim- och visstidsanställda

15 KFUM Umeås övergripande mål 2019 ● KFUM Umeå skall vara minst 4000 medlemmar ● KFUM Umeå har fler verktyg/verksamheter för att utveckla unga människor ● KFUM Umeå skall vara verksamma i en större region än Umeå i norra Sverige ● KFUM Umeå skall vara en professionell utvecklingsinriktad organisation anpassad till vår roll ● Alla i regionen ska förknippa varumärket KFUM Umeå med bra värden och bra verksamhet ● KFUM Umeå skall ha nöjda medlemmar/deltagare/kunder ● KFUM Umeå ska vara den mest attraktiva arbetsgivaren inom jämförbar verksamhet

16 KFUM Umeå organisation 2015

17 KFUM Umeås verksamheter 2014 fördelat efter omsättning

18 Du som aktiv medlem i KFUM Umeå Får möjlighet att ha … En tränare som håller i era träningar Halltider för träningar Matchkläder Ledar- och föräldrautbildningar inom KFUM och förbund Tillgång till Nydalas- och Norrbyskärs lägergård för aktiviteter med laget Tillgång till lokaler på KFUM för samlingar och möten Nyhetsbrev för vad som händer inom KFUM Inköp av profilkläder till en bra kostnad Vad kräver KFUM av dig som medlem inom en idrott? Att du lämnar in personuppgifter till vårt medlemsregister (licensiering, LOK bidrag, utskick, fakturering ) Att alla ska betala in träningsavgift enligt KFUMs riktlinjer (se hemsidan) Att bli medlem i KFUM 150 kr per år (200 kr för familjeavgift) Att ni meddelar tränaren om ni inte kan komma på träningen.

19 Våra förväntningar på våra ledare… Att du bedriver verksamheten utifrån KFUMs riktlinjer och värdegrund (Body, Mind, Spirit). Att du deltar i någon form av utbildning som ges av förbund eller någon av KFUMs egna utbildningar. Att du lämnar in ett begränsat registerutdrag ur belastningsregistret. Att du behandlar alla barn lika ur rättvisesynpunkt Att du kommer i tid till träningarna Att du är ansvarig över att lämna lokalen i gott skick Att du inte medvetet kränker någon aktiv Att du har en god kommunikation med föräldrar och KFUMs kansli.

20 Organisation inom KFUM Idrott Linda Hjortborg, idrottsutvecklare idrott@kfum.nu Luca Romano, ungdomskonsulent basket@kfum.nu basket@kfum.nu Anna Borvall, faktureringsansvarig Anna.borvall@kfum.nu Jenny Crosby, administratör Jenny.crosby@kfum.nu

21


Ladda ner ppt "UPPDRAGET … vi skapar mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential I Sverige är KFUM väldigt sekulariserat precis som samhället."

Liknande presentationer


Google-annonser