Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna!. Dagens program 09.30 Registrering och förmiddagsfika 10.00 Inledning Stefan Berg, pressansvarig 10.10 Om Arvsfonden Hans Andersson, kanslichef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna!. Dagens program 09.30 Registrering och förmiddagsfika 10.00 Inledning Stefan Berg, pressansvarig 10.10 Om Arvsfonden Hans Andersson, kanslichef."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna!

2 Dagens program 09.30 Registrering och förmiddagsfika 10.00 Inledning Stefan Berg, pressansvarig 10.10 Om Arvsfonden Hans Andersson, kanslichef 10.30Bli våra ambassadörer! Stefan Berg, pressansvarig 10.50 Två arvsfondsprojekt berättar Leif Nilsson, Heby AIF och Mia Nygren Svenska Gospelverkstaden 11.20 Paus 11:40Skapa rutiner för ekonomi och redovisning Per Lindmark och Christina Mattsson, controllerfunktionen 12:00Dokumentera erfarenheterna Annica Thomas, utvärderingsansvarig 12.30 Lunch 13.30 Diskussion och erfarenhetsutbyte i mindre grupper med er handläggare Under eftermiddagen serveras fika. 16.30 Tack för idag!

3 Om Arvsfonden Hans Andersson, enhetschef

4 Vad är Allmänna arvsfonden? Kammarkollegiet avvecklar dödsbon och förvaltar förmögenheten Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd till utvecklingsprojekt samt stöd till byggnation av lokaler och anläggningar

5 Arvsfondens historia Studiemedel Barnbidrag Färdtjänst BVC MVC Personlig assistans Ungdomsgårdar BRIS Friends Lugna Gatan Cirkus Cirkör Permobilen Klassmorfar Skoldatateken Glada Hudik-teatern

6 Syfte med dagen Dialog mellan projektledare och ansvarig handläggare Dialog mellan projekt Vikten av ekonomisk redovisning och resultatredovisning Projekten som ambassadörer

7 Filmer EksjöGuldkorn 2014Sattajärvi

8 Bli våra ambassadörer Stefan Berg, pressansvarig

9 Ambassadörer för Arvsfonden Berätta om ert projekt – Tillsammans når vi många! Nämn Arvsfonden i era pressmeddelanden Ha med Arvsfondens logga i allt material ni producerar Kontakta media Sociala medier

10 Grafisk profil

11 Skapa en nyhet Syfte Målgrupp Formulera budskap Välj rätt kanaler Skriv ihop ett PM Var bekväm i rollen Utse talesperson

12 Skapa nyheter – vad media gillar Nya undersökningar Befintlig eller ny statistik Utmärkelser Årsdagar Organisationsnyheter Nya förslag Det oväntade Det upprörande Avslöjanden Dagsaktuellt Jämförelser, statistik, undersökningar Liten mot Stor Kändisar

13 Skriva pressmeddelande Använd loggan Nämn alltid att ni är ett arvsfondsprojekt Rubricera slagkraftigt Sammanfatta först Skriv nyhetsmässigt Kontaktuppgifter Faktaruta

14 Nyhetens A B C - 6 frågor att besvara: Vad? När? Var? Hur? Vem? Varför?

15

16 I samtal med journalist Anteckna direkt Är du rätt person? Be att få ringa tillbaka Överskatta inte förkunskaper Tala sanning – spekulera inte Slappna inte av för tidigt Upprepa, upprepa, upprepa Be att få läsa citat

17

18 Följ Arvsfonden, Gilla Arvsfonden! Facebook: Arvsfonden Twitter: @arvsfonden Instagram: @arvsfonden

19 Tack! Stefan Berg Tel 070-218 98 12 stefan.berg@arvsfonden.se

20 Två arvsfondsprojekt berättar Leif Nilsson, Heby AIF Mia Nygren, Svenska Gospelverkstaden

21

22

23 Paus Återsamling 11.40

24 Skapa rutiner för ekonomi och redovisning

25 Klicka här för att ändra format Per Lindmark och Christina Mattsson, Controllerfunktionen

26 Ekonomi och redovisning Börja i tid! Godkänd eller auktoriserad revisor Särskild projektkod för projektets kostnader Rutiner för inköp och attest

27 Ekonomi och redovisning Kostnadsmedvetenhet – prisjämförelser Löpande uppdateringar av villkor, mallar och anvisningar – håll koll på arvsfonden.se

28 Kontrollbesök 10% av pågående projekt Slump Risk och väsentlighet

29 Kontrollbesök Ge stöd i ekonomifrågor Möjlighet att rätta till eventuella fel inför redovisning och revision Möjlighet att träffa projektdeltagare och ekonomiansvarig Kontroll av hur pengarna använts och av hur projektets kostnader och intäkter har bokförts

30 Hör av er! I första hand till er handläggare ”Det är alltid bättre att ni kontaktar oss en gång för mycket än en gång för lite!”

31 Redovisning och dokumentation Annica Thomas, Utvärderingsansvarig

32 Synen på projekt som Komplexa Oförutsägbara Olika förutsättningar Svårt att mäta resultat

33 Däremot kan man Beskriva Skapa förståelse för Kunskap om Upptäckter

34 Övergripande frågeställningar Vilka spår lämnar Arvsfondens pengar – och under vilka betingelser lämnar pengarna spår? Vilka framkomliga vägar och vilka hinder stöter projekten på? Hur upplever de som deltar i projekten de insatser som görs? Och vilka roller har de? Antal personer som varit verksamma/deltagit i verksamheten

35 Vad händer med projektens redovisningar? Granskas/kompletteras/godkänns För projektstöd ligger de årliga redovisningarna till grund för beslut om nästkommande år Slutredovisade projekt kategoriseras

36 Faktorer för överlevnad Förankring Dokumentation Tid Samverkan

37 Forskare inom det aktuella området Tar avstamp i aktuell forskning Sätter kunskaperna i ett sammanhang Sprider erfarenheterna vidare Intresserade av ämnet

38 Lokalstöd 2007 - 2013 Lokalstödet innebär ett lyft för föreningen och lokalsamhället. Centrala faktorer är kommunens förhållningssätt till föreningen och medlemmarnas möjlighet att arbeta ideellt. Lokalstöden når målgruppen men vissa grupper – personer med funktionsnedsättning och flickor med invandrarbakgrund är svårare att nå än andra.

39 Psykisk ohälsa Brukarmedverkan – vilket få lyckas med. Pengar till människor med svåra psykiatriska diagnoser. Lyft fram kvinnor som lider av psykisk ohälsa. Ny kunskap och metodutveckling.

40 Psykisk ohälsa Risk att gender, utländsk härkomst och andra särskiljande frågor hamnar i skymundan. Ett gott samarbete med den lokala psykiatriska organisationen och socialtjänsten har stor betydelse för projektets överlevnad efter projekttiden, men många har svårt att upprätta ett fungerande samarbete.

41 Kunskaper och erfarenheter från utvärderingarna Skapar mötesplatser och nya positiva förebilder för människor som lever i utanförskap – möten och platser som ger möjligheter och hopp – empowerment Kunskapsutveckling Bryter stereotypa föreställningar Skört - personberoende

42 www.arvsfonden.se

43 GruppRumHandläggare 1Studio LightAndreas Pierrou och Maria Gasch 2GlorySusann Arnehed 3BeamChristina Velander 4PrismaHanne Konradsen 5LuxMichael Brolund 6OrbMonica Blomström, Mikael Wahldén, Per Callermo 7HaloCecilia Eriksson 8NatriumEva Valtersson 9GlowKristina Nordin 10AuroraStina Isaksson

44 LUNCH 12.30-13.30 13.30-16.30 Diskussion och erfarenhetsutbyte i mindre grupper med er handläggare


Ladda ner ppt "Välkomna!. Dagens program 09.30 Registrering och förmiddagsfika 10.00 Inledning Stefan Berg, pressansvarig 10.10 Om Arvsfonden Hans Andersson, kanslichef."

Liknande presentationer


Google-annonser