Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Krav på vetenskaplig tolkning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Krav på vetenskaplig tolkning"— Presentationens avskrift:

1 Krav på vetenskaplig tolkning
För att tolka en vetenskaplig forskning används Universella och statistiska lagar Teorier Hypoteser Villkor

2 Krav för en hypotes Krav för en teori
Den måste kunna testas på basen av empiriskt bevis Hypotesen skall vara exakt formulerad och skall vara förenig med accepterade vetenskapliga teorier på området Hypotesen bör vara enkel och informativ Hypotesens uppgift är att förklara de fakta och lagbundenheter som är grunden för forskningen Teorin måste kunna testas, alltså skall hypoteser vara lätt att härleda ur teorin för att sedan testas De teoretiska begrepp som ingår i teorin måste vara mätbara Teorin skall vara motsägelsefri Teorin borde stämma överens med de allmänt accepterade teorierna på området Om teorin har anknytningar till andra teorier är den mer fruktbar och användbar

3 Forskare måste kunna basera sina teorier och hypoteser på någonting för att göra tolkningen trovärdig och sann För detta Empiriskt bevis Lagbundenheter testning

4 Korrekt tolkning Man kan avgöra om en vetenskaplig forskning är korrekt med hjälp av olika metoder

5 Metoder Indukvitistiska metoden Den hypotetiskt deduktiva metoden
Forskaren testar sina hypoteser och ser om de stöder sig på fakta Den hypotetiskt deduktiva metoden Forskaren definierar ett problem, hypotesen formas och denne skall vara lösningen på problemet Hjälphypotes Om empiriskt stöd inte räcker till för att bevisa tolkningen korrekt används hjälphypoteser och lagbundenheter Poppels modell Man försöker visa att tolkningen är falsk för att sist och slutligen bestämma om tolkningen är korrekt


Ladda ner ppt "Krav på vetenskaplig tolkning"

Liknande presentationer


Google-annonser