Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Krav på vetenskaplig tolkning För att tolka en vetenskaplig forskning används För att tolka en vetenskaplig forskning används Universella och statistiska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Krav på vetenskaplig tolkning För att tolka en vetenskaplig forskning används För att tolka en vetenskaplig forskning används Universella och statistiska."— Presentationens avskrift:

1 Krav på vetenskaplig tolkning För att tolka en vetenskaplig forskning används För att tolka en vetenskaplig forskning används Universella och statistiska lagar Universella och statistiska lagar Teorier Teorier Hypoteser Hypoteser Villkor Villkor

2 Krav för en hypotes Krav för en teori Den måste kunna testas på basen av empiriskt bevis Den måste kunna testas på basen av empiriskt bevis Hypotesen skall vara exakt formulerad och skall vara förenig med accepterade vetenskapliga teorier på området Hypotesen skall vara exakt formulerad och skall vara förenig med accepterade vetenskapliga teorier på området Hypotesen bör vara enkel och informativ Hypotesen bör vara enkel och informativ Hypotesens uppgift är att förklara de fakta och lagbundenheter som är grunden för forskningen Hypotesens uppgift är att förklara de fakta och lagbundenheter som är grunden för forskningen Teorin måste kunna testas, alltså skall hypoteser vara lätt att härleda ur teorin för att sedan testas De teoretiska begrepp som ingår i teorin måste vara mätbara Teorin skall vara motsägelsefri Teorin borde stämma överens med de allmänt accepterade teorierna på området  Om teorin har anknytningar till andra teorier är den mer fruktbar och användbar

3 Forskare måste kunna basera sina teorier och hypoteser på någonting för att göra tolkningen trovärdig och sann Forskare måste kunna basera sina teorier och hypoteser på någonting för att göra tolkningen trovärdig och sann För detta För detta Empiriskt bevis Empiriskt bevis Lagbundenheter Lagbundenheter testning testning …

4 Korrekt tolkning Man kan avgöra om en vetenskaplig forskning är korrekt med hjälp av olika metoder Man kan avgöra om en vetenskaplig forskning är korrekt med hjälp av olika metoder

5 Metoder Indukvitistiska metoden Indukvitistiska metoden Forskaren testar sina hypoteser och ser om de stöder sig på fakta Forskaren testar sina hypoteser och ser om de stöder sig på fakta Den hypotetiskt deduktiva metoden Den hypotetiskt deduktiva metoden Forskaren definierar ett problem, hypotesen formas och denne skall vara lösningen på problemet Forskaren definierar ett problem, hypotesen formas och denne skall vara lösningen på problemet Hjälphypotes Hjälphypotes Om empiriskt stöd inte räcker till för att bevisa tolkningen korrekt används hjälphypoteser och lagbundenheter Om empiriskt stöd inte räcker till för att bevisa tolkningen korrekt används hjälphypoteser och lagbundenheter Poppels modell Poppels modell Man försöker visa att tolkningen är falsk för att sist och slutligen bestämma om tolkningen är korrekt Man försöker visa att tolkningen är falsk för att sist och slutligen bestämma om tolkningen är korrekt


Ladda ner ppt "Krav på vetenskaplig tolkning För att tolka en vetenskaplig forskning används För att tolka en vetenskaplig forskning används Universella och statistiska."

Liknande presentationer


Google-annonser