Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lars Ahlstrand Therese Landerholm

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lars Ahlstrand Therese Landerholm"— Presentationens avskrift:

1 Lars Ahlstrand Therese Landerholm
Arbetsmarknadsutsikterna Uppsala län våren Prognos för arbetsmarknaden Lars Ahlstrand Therese Landerholm

2 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015
Närmare 600 arbetsställen i urvalet i Uppsala län under våren 2015 – svarsfrekvens på 71% Frågor om bl. a. förväntad efterfrågan, anställningsplaner, upplevd brist, kapacitetsutnyttjande m.m. Optimistiska företag i Uppsala län – normalt förväntningsläge på framtiden Ökad sysselsättning 2015 och 2016 Inskrivna arbetslösa fortsätter minska

3 Normala förväntningar på framtiden Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet, Uppsala län, våren 2007 – våren 2015

4 Fler sysselsatta under prognosperioden
2015 kvartal 4: sysselsatta 2016 kvartal 4: sysselsatta

5 …och färre arbetslösa 2015 kvartal 4: -300 arbetslösa

6 Regionala skillnader – prognos 2015
AB Stockholm C Uppsala D Södermanland E Östergötland F Jönköping G Kronoberg H Kalmar I Gotland K Blekinge M Skåne N Halland O Västra Götaland S Värmland T Örebro U Västmanland W Dalarna X Gävleborg Y Västernorrland Z Jämtland AC Västerbotten BD Norrbotten Sysselsatt dagbefolkning Relativ arbetslöshet

7 Goda jobbmöjligheter (bristyrken)
Mindre goda jobbmöjligheter (överskottsyrken) Barnmorskor Betongarbetare Förskollärare Gymnasielärare i yrkesämnen Kockar Kranförare Läkare Maskiningenjörer och maskintekniker Mjukvaru- och systemutvecklare Undersköterskor Administratörer och sekreterare Försäljare, dagligvaror Försäljare, fackhandel Handläggare/utredare offentlig förvaltning Köks- och restaurangbiträden Maskinoperatörer, trävaruindustri Personliga assistenter Truckförare Vaktmästare Vårdbiträden

8 Tudelad arbetsmarknad

9 Fler i utsatta grupper Utsatta grupper: - Högst förgymn.utbildning
- Funktionsnedsatta - Utomeuropeiskt födda - Arbetslösa år

10 Utsatta grupper

11 Länet växer tack vare invandring
Källa: SCB

12 Utmaningarna består Utsatta grupper – utgör 69 % av samtliga inskrivna
Rekryteringsproblem – bristen ökar

13 Tack!


Ladda ner ppt "Lars Ahlstrand Therese Landerholm"

Liknande presentationer


Google-annonser