Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldramöte 2015 Herrängensskola. Dagordning Presentation av arbetslaget Rubinen Fritids information Information från Skolledningen Fritids information.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldramöte 2015 Herrängensskola. Dagordning Presentation av arbetslaget Rubinen Fritids information Information från Skolledningen Fritids information."— Presentationens avskrift:

1 Föräldramöte 2015 Herrängensskola

2 Dagordning Presentation av arbetslaget Rubinen Fritids information Information från Skolledningen Fritids information Schema Att lära sig Grundkunskaper och utveckla förmågor Våga, vilja och orka anstränga sig Önskemål Utvecklingssamtalen Ledighet och läxa Uppdatera era uppgifter Föräldrarådsrepresentanter Alla dessa dokument… PUL Allergi Kontaktuppgifter 2

3 Herrängens skola informerar Skolfakta Skola F-6 Elever: 685 st Personal: ca 100 st Arbetslag (ädelstenar), 9 st Rektor Philip Olsson Bitr. rektor åk F-3 Åsa Haglund Bitr. rektor åk 4-6 Maria Andersson Arbetslagsledare Skolsköterska Åsa Leander 076-12 21 913 Kommunikation Hemsidan: www.herrangensskola.stockholm.se www.herrangensskola.stockholm.se PUL-blankett Skolwebb (info finns på hemsidan) Herrängens skola informerar Veckobrev Föräldraråd två gånger per termin

4 Herrängens skola informerar Frånvaro All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag eleven är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro genom Skolwebb: Skolwebb Frånvaro Skolwebb appen SMS: 073-012 17 40 Glöm ej att ange elevens förnamn, efternamn och klass. Ledighet Enligt skollagen får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Bitr.rektor beviljar 1-5 dagar och rektor beviljar 5-10 dagar, i samråd med lärare. Ansökan lämnas till lärare eller fritidspersonal senast 3 veckor före önskad ledighet. I åk 3 och 6 genomförs nationella prov och skolan är mycket restriktiv med att bevilja ledighet under den perioden. Eleverna ska ges möjlighet att få visa sina kunskaper.

5 Herrängens skola informerar Mobilpolicy Om någon elev behöver ta med mobilen skall den förvaras avstängd i väskan eller samlas in av läraren/pedagogen till skoldagens slut. På fritidstid får den endast vara inställd på ljudlöst. Den får endast användas i kontakt med föräldrar. Mobiler kan få användas under lektionstid som kompensatoriskt hjälpmedel. Konsekvenser Steg 1: Undervisande lärare beslagtar mobilen resten av lektionen/skoldagen. Steg 2: Undervisande lärare beslagtar mobilen och lämnar till skolledningen. Telefonen kan endast hämtas ut av förälder. Skolan ansvarar inte för stulna eller borttappade mobiler.

6 Herrängens skola ombyggnad Skolan Nya skolbyggnaden beräknas klar ht-2016. Ny matsal, idrottssal, expedition, klassrum och fritidshem. Eleverna kommer att informeras om byggets olika skeenden på tex klassråd/elevråd. Trafiksäkerhet Många bilar - få parkeringsmöjligheter – parkera bilarna en bit ifrån skolan och gå med ditt barn. Skolan rekommenderar ”vandrande skolbuss”.

7 Herrängens skola ombyggnad Nyheter På onsdagar börjar lektionerna kl. 9.10. Arbetslagen har möte kl. 8:00-9.00. Läxpolicy På Herrängens skola ges läxor som en del i undervisningen från åk 1-6. Skolan ger läxor för att: befästa och förstärka kunskaper och förmågor, ge eleverna möjlighet att ta ansvar för sitt lärande och öva sig i studieteknik, ge eleverna möjlighet att visa sina föräldrar vad de arbetar med i skolan.

8 SAMS/Likabehandlingsplan SAMS är skolans antimobbingteam och arbetar för alla elevers trygghet genom lösningsfokuserat arbetssätt. Likabehandlingsplanen och mer information om SAMS arbete finns på skolans hemsida.

9 9 18-23 september skolfotografering Höstterminens föräldraråd: 22 september kl. 18.00 E-huset 17 november kl. 18.00 E-huset Herrängens skola informerar

10 Våga, vilja och orka att anstränga sig. Att lära sig 10

11 SO Det här är jag Judendom och islam Skapelseberättelser Begrepp Se samband Göra jämförelse Göra en egen undersökning Engelska Att våga prata Öka ordförrådet NO Insekter Enkla experiment Jorden/Rymden Tekniktema Lekplats - fysik Begrepp Fältstudier Sorteringsövningar Naturvetenskapligt tänk Matematik Taluppfattning Problemlösning Geometri Räknesätt +/- Mäta Statistik Sannorlikhet Svenska Flyt i läsningen Läsförståelse Skrivork Skriva med röd tråd Faktatext med begrepp Delta i klassrummet Handstil Fokus under läsåret

12 12 48-timmars regeln vid magsjuka. Behandling vid hårlöss. Meddela oss så vi vet spridningen.

13 Fredag v. 38 Måndag och Tisdag v. 39 Bokning via skolwebben, tider läggs upp under veckan. Tekniktema Utvecklingssamtal 13

14 Ledighet = läxa På hemsidan finns uppgifter för planerad ledighet. 14

15 Skolwebben Prenumeration från hemsidan Mejla ev. nya mobilnummer till Linda Uppdatera era uppgifter 15

16 2 st från klassen Föräldrarådsrepresentanter 16

17 Frågor? - Några frågor som diskuterades:  Maten  Antalet personal per barn  Öppningstiden av klasrummet  Läxdagar – tisdag till måndag, det går lämna in redan fredag…


Ladda ner ppt "Föräldramöte 2015 Herrängensskola. Dagordning Presentation av arbetslaget Rubinen Fritids information Information från Skolledningen Fritids information."

Liknande presentationer


Google-annonser