Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är det? Organisk kemi Organiska molekyler Grunden till allt liv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är det? Organisk kemi Organiska molekyler Grunden till allt liv"— Presentationens avskrift:

1 Vad är det? Organisk kemi Organiska molekyler Grunden till allt liv
Östrogener Adrenalin DNA År 1828 framställde Friedrich Wöhler för första gången ett organiskt ämne, urinämne(urea), ur rent oorganiska ursprungsämnen och visade därmed att det inte finns någon principiell skillnad mellan organiska och oorganiska ämnen. 

2 Organisk kemi kallas också för kolföreningarnas kemi
Förr i tiden trodde man att dessa molekyler endast kunde bildas av levande organismer Nu vet vi att det inte är så, men uppdelningen mellan organisk och oorganisk kemi finns kvar. 90 % av alla kemiska föreningar på jorden är organiska!

3 Var finns kolföreningar?
Överallt! Kolföreningar kan se mycket olika ut, men alla innehåller kol och väte!

4 Levande organismer Alla växter, djur och människor är uppbyggda av organiska ämnen. En enda liten cell i din kropp innehåller mer än olika organiska ämnen, ofta miljontals molekyler av varje ämne.

5 Arbetsområdet organisk kemi UNDERLAG FÖR BEDÖMNING
Hur du visar kunskaper i arbetet på lektionerna, vid t ex genomgångar, frågor, diskussioner och laborationer Labbrapport Fördjupningar Skriftligt prov

6 1- Förmåga beskriva och förklara
Grundämnet kol och dess egenskaper Kolets former Fotosyntes Kolets kretslopp Råolja och fraktionerad destillation Fossila bränslen Kolväten, alkoholer och organiska syror

7 2- Förmåga Kommunicera och ta ställning
Fördjupningsarbete miljö Diskussioner i klassrummet Plaster

8 3- Förmåga Systematiska undersökningar
Laborationer Rena med aktivt kol Koldioxidutveckling Torrdestillation Lika löser lika Estrar

9 Reaktionsformel Atomer kan varken nybildas eller försvinna.
Det finns alltid lika många atomer av varje slag efter en kemisk reaktion som före den. När man skriver en reaktionsformel måste man därför balansera lika många atomer eller joner av ett visst slag på vardera sidan om pilen. T. ex. Skriver reaktionsformeln

10 6CO2 + 6H2O +Solenergi C6H12O6 + 6O2
Fotosyntes Ordformel för fotosyntesen: koldioxid + vatten + ljusenergi → socker + syrgas Kemisk formel för fotosyntesen: 6CO2 + 6H2O +Solenergi C6H12O6 + 6O2 CO2 alltså från atmosfären (eller i form av karbonater från vattnet) H2O från rötterna

11 Fotosyntes Är reaktionsformeln balanserad?

12 Kemis värld Makro Mikro

13 Egenskaper hos kolatomen
Kan sitta ihop med fyra andra atomer samtidigt – fyra bindningar. Kolatomer kan bygga långa kedjor Det kemiska tecknet för kol är C.

14 Ordlista Pyrolys Process vid vilken ett ämne upphettas utan närvaro av syre. Amorf Något som är formlöst, strukturlöst. Allotropi Beteckning för fenomenet att ett grundämne under samma yttre betingelser kan existera i olika former , exempelvis som diamant kol och grafit. Zirkon Hårt, genomskinligt, starkt ljusbrytande mineral som används bl.a. till smycken. (s.k. falsk diamant). Fulleren Namn på varianter av kol, uppbyggda av molekyler med polyederstruktur. Mest bekant är C60. buckminsterfulleren, vars molekylstruktur kan beskrivas

15 Kolets kemi en mycket mångsidig atom
Den här filmen berättar om kolets betydelse för livet och om kolets kretslopp. Vi undersöker träkolstillverkning, kalksten, diamanters egenskaper och användningsområden – inklusive syntetiska diamanter - och grafit. Ett experiment som visar att kalksten innehåller kol. Testet som visar förekomst av koldioxid demonstreras och begreppet fullerener förklaras. Filmen är en kortfattad introduktion till kolet, dess närbesläktade material och användningsområden.

16 Syfte/inlärningsmål Lektion
lära sig om kolets betydelse för livet och om kolets kretslopp att förstå hur kol är uppbyggt och vad dess användningsområden är

17 Kolets kemi - en mycket mångsidig atom
Kol är ett grundämne som är mycket viktigt för oss. Alla levande varelser är uppbyggda av kemiska föreningar med kol i. Kol är det ämne som har lättast att förena sig med andra ämnen. Kolets kemi, den organiska kemin, är därför cirka fyra femtedelar av all kemi. En stor del av allt kol på jorden är koldioxid i luften. En del koldioxid finns löst i havens vatten. Mycket kol finns förstås i de levande växterna och djuren och även i myllan på marken. Den består till stor del av döda och multnande delar av växter. Stenkol som man bryter i gruvor är döda växter som har legat i jorden i miljoner år. Träkol är trä som man har hettat upp tills det bara är kolet i träet som är kvar.

18 Diskussionsfrågor Var hittar man kol i naturen?
Vad använder man kol till? Hur gör man träkol? Vad kallas den nedbrytning man använder? Vad är amorft? Vad är en allotroper? Hur är kolatomerna ordnade i Grafit? Var används grafit? Hur skapas diamanter? Hur är kolatomerna ordnade i en diamant? Hur kan diamant vara så hårt? Vad är zirkon? Hur kan man enkelt skilja på zirkon och diamant? Hur kan man skapa syntetisk diamant? Hur kan man använda diamant förutom i smycken? Vad är en fulleren och var finns de?

19 Kolmila

20 Grafit Kolatomerna sitter som i ark Gör grafit mjukt
Leder ström mycket bra

21 Diamant Nätverk av kolatomer som bildar en kristall

22 Diamant upphittad i gruva i Sydafrika

23 Fulleren och nanorör -kolatomen upphör aldrig att överraska

24 Grafen En tunn skiva, endast en atom lager tjockt.

25 KOL I VARDAG AKTIVKOL: Tekniskt kol erhålles vid torrdestillation av exempelvis slakteriavfall och socker. Det tekniska kolet kan behandlas vidare så att kolet blir "aktivt". Aktivt kol har förmåga att ta till sig lukt-, smak- och färgämnen och används i skyddsmasker. Om man misstänker att man fått i sig tungmetaller är det bra äta någon tesked med aktivt kol. Tungmetallerna adsorberas, fastnar på kolets yta, och följer sedan med ut den naturliga vägen. TRÄKOL: är ett svart material som framställs genom upphettning av trä i en syrefattig miljö, en process känd som pyrolys (torrdestillation).  TEKNISKT KOL: Förutsättning att framställa tekniskt kol är socker och slakteriavfall och utesluten syre torrdestillation är en process där ett ämne upphettas till en hög temperatur, vanligtvis omkring °C, i en syrefri miljö, så att det sönderfaller utan att förbränning sker. Vid pyrolys avgår flyktiga ämnen i gasform, medan en återstod i fast eller flytande form blir kvar. Pyrolys är därför en form av termisk nedbrytning. Pyrolys är ett exempel på förkolning.

26 Kol i vardag Grillkol Brunkol Stenkol , brunkol och antracit
Kok och träkol Brunkol, även känd som lignit

27 Kol i kemiska föreningar
Kolväten Alkoholer Organiska syror Estrar Kolhydrater Proteiner fetter Gasol, bensin, diesel, parrafin med fl. Metanol, etanol, glykol, glycerol m. fl. Karboxylsyror- myrsyra,ättiksyra, citronsyra m.fl. Nitroglycirin, smaksättare, doftämnen plast Socker, stärkelse och cellulosa enzymer., äggviteämnen m.fl. Animaliskt fett, vegetariskt fett

28 Kol i kemiska föreningar
Gasol, bensin, diesel, parafin med fl. Metanol, etanol, glykol, glycerol m. fl. Karboxylsyror - myrsyra, ättiksyra, citronsyra m.fl. Nitroglycerin, smaksättare, doftämnen plast Socker, stärkelse och cellulosa enzymer., äggviteämnen m.fl. Animaliskt fett, vegetariskt fett

29 Kolets kemi - en mycket mångsidig atom
Den här filmen berättar om kolets betydelse för livet och om kolets kretslopp. Vi undersöker träkolstillverkning, kalksten, diamanters egenskaper och användningsområden – inklusive syntetiska diamanter - och grafit. Experiment som visar att kalksten innehåller kol. Testet som visar förekomst av koldioxid demonstreras och begreppet fullerener förklaras. Filmen är en kortfattad introduktion till kolet, dess närbesläktade material och användningsområden.

30

31

32

33 …………………... …………………… ……………………. ………………………….. …………………………… …………………………… ……………………. ……………………… ………………………


Ladda ner ppt "Vad är det? Organisk kemi Organiska molekyler Grunden till allt liv"

Liknande presentationer


Google-annonser