Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ordlista-genetik Ord som är bra att kunna. Sven Svensson, Arabyskolan 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ordlista-genetik Ord som är bra att kunna. Sven Svensson, Arabyskolan 2009."— Presentationens avskrift:

1 Ordlista-genetik Ord som är bra att kunna. Sven Svensson, Arabyskolan 2009

2 Gen/arvsanlag En gen är den delen av DNA-spiralen som ger recept på ett protein. Alt. En gen kan bestäm- ma t.ex. din ögonfärg.

3 Recessivt och dominant Ett anlag är antingen recessivt Ett anlag är antingen recessivt eller dominant. eller dominant. Ett dominant anlag är starkare, Ett recessivt anlag är svagare, Ex. anlaget för brun ögonfärg är dominant Anlaget för blå ögonfärg är recessivt.

4 Heterozygot och homozygot Ett heterozygot anlag betyder att man har olika anlag i kromosomparet t ex bruna ögon från mamma och blåa ögon från pappa. Ett heterozygot anlag betyder att man har olika anlag i kromosomparet t ex bruna ögon från mamma och blåa ögon från pappa. Ett homozygot anlag betyder att man har samma anlag i kromosomparet, t ex bruna ögon från både mamma och pappa. Ett homozygot anlag betyder att man har samma anlag i kromosomparet, t ex bruna ögon från både mamma och pappa.

5 Kromosom Kromosomer är Kromosomer är uppbyggda av DNA. När cellen ska dela sig delas DNA- sig delas DNA- spiralen upp i 23 par kromosomer.

6 Mitos Celler kan dela sig på två sätt: Celler kan dela sig på två sätt: Om cellerna delar sig så att de nya cellerna innehåller lika många kromosomer kallas det mitos. Om cellerna delar sig så att de nya cellerna innehåller lika många kromosomer kallas det mitos.

7 Meios Vid meios eller reduktionsdelning får cellen hälften så många kromosomer som den ursprungliga cellen. Vid meios eller reduktionsdelning får cellen hälften så många kromosomer som den ursprungliga cellen. Detta sker när könsceller könsceller bildas. bildas.

8 DNA DNA är en jättemolekyl som bär information om arvsmassan. DNA ser ut DNA är en jättemolekyl som bär information om arvsmassan. DNA ser ut som en snodd rep- som en snodd rep- stege. stege. Det märkligaste med Det märkligaste med DNA-molekylen är att den DNA-molekylen är att den kan göra kopior av kan göra kopior av sig själv. sig själv.

9 RNA För att föra information För att föra information från DNA-molekylen till från DNA-molekylen till ribosomen utanför cell- ribosomen utanför cell- kärnan finns ett ämne kärnan finns ett ämne som heter RNA. Det har som heter RNA. Det har bara en ensidig spiral bara en ensidig spiral och kvävebasen T är och kvävebasen T är utbytt mot U. utbytt mot U.


Ladda ner ppt "Ordlista-genetik Ord som är bra att kunna. Sven Svensson, Arabyskolan 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser