Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är Leader Göta älv ? Ett samarbete mellan Ale, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg för att utveckla landsbygden Skapa ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är Leader Göta älv ? Ett samarbete mellan Ale, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg för att utveckla landsbygden Skapa ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen."— Presentationens avskrift:

1 Vad är Leader Göta älv ? Ett samarbete mellan Ale, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg för att utveckla landsbygden Skapa ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen genom lokala förutsättningar Samverkan företag/föreningsliv/offentligt

2 Prioriterade områden Hållbar ekonomisk utveckling Entreprenörskap
Livskvalitet Besöksnäring Barn o Ungdom – framtidens entreprenörer

3 Organisation/förvaltning
Leader Göta Älv – en ideell förening Årsmöte väljer styrelse Styrelse 12 personer 3 från varje kommun som representerar företag, föreningsliv och offentlig förvaltning LAG- fattar beslut om projekt och förvaltar Leaderområdet

4 Finansiering Varje kommun lägger 27 :- per invånare vilket innebär ca :- Stat/EU lägger ca :- Privat finansiering ca :- Totalt ca årsbudget

5 Entreprenörskap och entreprenöriellt tänkande
Stimulera till entreprenörskap och förverkliga goda idéer Samarbete genom partnerskap, kluster eller nätverk Stimulera till nytänkande och kreativt tänkande Stimulera kvinnligt företagande

6 Entreprenörskap fortsättning..
Nyttja invandrarnas kompetens med målsättning att öka företagandet Utvecklingsområden t.ex. småskalig produktion, hästföretagande, energi, friskvård, besöksnäring mm

7 Livskvalitet Stödja projekt som möjlig förbättrad livskvalitet
Skapa nya mötesplatser, nyttja naturen, ungdomars möjligheter att utveckla kultur- och fritidsaktiviteter Bevara o utöka serviceutbudet genom nytänkande

8 Besöksnäring Genom samverkan öka områdets attraktionskraft
Finna metoder för samverkan mellan ”dragarna” och lokala producenter Marknadsföra naven tillsammans med turistorganisationer Stimulera till samverkan, utbildning, nätverk

9 Energi Produktion och förädling av nya energiformer av t.ex. bioenergi
Energieffektiviseringar Pilotprojekt Produktion och tjänsteutveckling Entreprenörskap kopplat till energi/miljöteknik

10 Energi forts….. Export av miljö- energiteknik både kompetens, tjänster och produkter Innovativa lösningar Besöksnäring med koppling till miljö- energiområdet

11 Exempel prioriterade områden
Lokal livsmedelproduktion utveckling av varumärken Hästverksamhet Utveckla dragare inom besöksnäringen Energiutveckling Livskvalitet

12 Krav för att driva ett Leaderprojekt
Innovativt klar koppling till strategierna Bidra till öka miljötänkandet Leda till sysselsättning Långsiktigt bidraga till områdets utveckling Idéer skall komma underifrån Uppfylla jämställdhet o integration Fortleva efter projekttiden

13 Har Du en projektidé ? Är den innovativ ?
Passar in i Leader Göta Älvs strategi? Fyll i en kortfattad ansökan ! Kontakta Leader Göta Älv, eller

14 Ansökan skall innehålla
Projektplan Budget o finansieringsplan Medfinansieringsintyg Ev. tillstånd

15 Handläggning av ansökan
Länsstyrelsen fattar myndighetsbeslut Lag-kontoret bereder Presentation för LAG Jordbruksverket betalar ut pengar efter redovisning ( Föreningar kan få förskott) LAG fattar beslut

16 Villkor 30 % privat medfinans Egen lön räknas = faktisk kostnad
175:- tim kan förening tillgodoräkna som ideellt arbete

17 Medlemskap i Leader Göta Älv
Enskild , förening, företag kan bli medlem i Leader Göta Älv Ansök till Medlemsavgift 100:- år på Handelsbanken clearingnummer 6854 märk med ditt namn.

18 LAG Ann Nordquist, Linda Aronsson, Ingemar Persson
Torvald Brahm, Bengt Olsson, Susanna Wallin Madeleine Dahlqvist, Maria Fast, Kjell Hermansson Jan Skog, Jan-Åke Persson, Peter Tifelt

19 Ungdomskraft Ungdom 15-24 år Stimulera entreprenörskap/kreativitet
Förenklad ansökan Stöd till enskilda, grupp och ungdomsföreningar Max :- Ej ordinarie verksamhet

20 Projekt i Ale 2009 Ulfstorp RK 80,800:- Ale/Jennylund RK 214,646:-
ETC AB ,000:- Larsen Media AB 2,240,780:- ========= Totalt beslut 3,076,226:- = 4.2 Uppväxlat kapital

21 Övriga stödformer Företagsstöd
För att utveckla ditt företag på landsbygden Startstöd Investeringar Plantera energiskog Köpa tjänster för att utveckla företaget Stöd till kompetensutveckling

22 Projektstöd Syftar till att förstärka livskvaliteten på landsbygden
Genomföra projekt som är viktiga för bygden Kan sökas av föreningar , enskilda Medfinans ca 50% Tid räknas ej

23 Leader Göta älv – Kan hjälpa dig att förverkliga den !
Har Du en idé ? Leader Göta älv – Kan hjälpa dig att förverkliga den !


Ladda ner ppt "Vad är Leader Göta älv ? Ett samarbete mellan Ale, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg för att utveckla landsbygden Skapa ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen."

Liknande presentationer


Google-annonser