Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är Leader Göta älv ? Ett samarbete mellan Ale, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg för att utveckla landsbygden Skapa ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är Leader Göta älv ? Ett samarbete mellan Ale, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg för att utveckla landsbygden Skapa ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen."— Presentationens avskrift:

1 Vad är Leader Göta älv ? Ett samarbete mellan Ale, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg för att utveckla landsbygden Skapa ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen genom lokala förutsättningar Samverkan företag/föreningsliv/offentligt

2 Prioriterade områden Hållbar ekonomisk utveckling Entreprenörskap Livskvalitet Besöksnäring Barn o Ungdom – framtidens entreprenörer

3 Organisation/förvaltning Leader Göta Älv – en ideell förening Årsmöte väljer styrelse Styrelse 12 personer 3 från varje kommun som representerar företag, föreningsliv och offentlig förvaltning LAG- fattar beslut om projekt och förvaltar Leaderområdet

4 Finansiering Varje kommun lägger 27 :- per invånare vilket innebär ca 1.500.000:- Stat/EU lägger ca 3.400.000 :- Privat finansiering ca 2.100.000:- Totalt ca 7.000.000 årsbudget

5 Entreprenörskap och entreprenöriellt tänkande Stimulera till entreprenörskap och förverkliga goda idéer Samarbete genom partnerskap, kluster eller nätverk Stimulera till nytänkande och kreativt tänkande Stimulera kvinnligt företagande

6 Entreprenörskap fortsättning.. Nyttja invandrarnas kompetens med målsättning att öka företagandet Utvecklingsområden t.ex. småskalig produktion, hästföretagande, energi, friskvård, besöksnäring mm

7 Livskvalitet Stödja projekt som möjlig förbättrad livskvalitet Skapa nya mötesplatser, nyttja naturen, ungdomars möjligheter att utveckla kultur- och fritidsaktiviteter Bevara o utöka serviceutbudet genom nytänkande

8 Besöksnäring Genom samverkan öka områdets attraktionskraft Finna metoder för samverkan mellan ”dragarna” och lokala producenter Marknadsföra naven tillsammans med turistorganisationer Stimulera till samverkan, utbildning, nätverk

9 Energi Produktion och förädling av nya energiformer av t.ex. bioenergi Energieffektiviseringar Pilotprojekt Produktion och tjänsteutveckling Entreprenörskap kopplat till energi/miljöteknik

10 Energi forts….. Export av miljö- energiteknik både kompetens, tjänster och produkter Innovativa lösningar Besöksnäring med koppling till miljö- energiområdet

11 Exempel prioriterade områden Lokal livsmedelproduktion utveckling av varumärken Hästverksamhet Utveckla dragare inom besöksnäringen Energiutveckling Livskvalitet

12 Krav för att driva ett Leaderprojekt Innovativt klar koppling till strategierna Långsiktigt bidraga till områdets utveckling Uppfylla jämställdhet o integration Bidra till öka miljötänkandet Leda till sysselsättning Idéer skall komma underifrån Fortleva efter projekttiden

13 Har Du en projektidé ? Är den innovativ ? Passar in i Leader Göta Älvs strategi? Fyll i en kortfattad ansökan ! Kontakta Leader Göta Älv, thomas.sundsmyr@ale.se 0704-320 935 eller annika.leander@ale.se 0704-320 942 thomas.sundsmyr@ale.seannika.leander@ale.se

14 Ansökan skall innehålla Ansökan Projektplan Budget o finansieringsplan Medfinansieringsintyg Ev. tillstånd

15 Handläggning av ansökan Lag-kontoret bereder Presentation för LAG LAG fattar beslut Länsstyrelsen fattar myndighetsbeslut Jordbruksverket betalar ut pengar efter redovisning ( Föreningar kan få förskott)

16 Villkor 30 % privat medfinans Egen lön räknas = faktisk kostnad 175:- tim kan förening tillgodoräkna som ideellt arbete

17 Medlemskap i Leader Göta Älv Enskild, förening, företag kan bli medlem i Leader Göta Älv Ansök till thomas.sundsmyr@ale.se Medlemsavgift 100:- år på Handelsbanken 773 107 282 clearingnummer 6854 märk med ditt namn.

18 LAG Ann Nordquist, Linda Aronsson, Ingemar Persson Torvald Brahm, Bengt Olsson, Susanna Wallin Madeleine Dahlqvist, Maria Fast, Kjell Hermansson Jan Skog, Jan-Åke Persson, Peter Tifelt

19 Ungdomskraft Ungdom 15-24 år Stimulera entreprenörskap/kreativitet Förenklad ansökan Stöd till enskilda, grupp och ungdomsföreningar Max 20.000:- Ej ordinarie verksamhet

20 Projekt i Ale 2009 Ulfstorp RK 80,800:- Ale/Jennylund RK 214,646:- ETC AB 540,000:- Larsen Media AB2,240,780:- ========= Totalt beslut3,076,226:- = 4.2 Uppväxlat kapital

21 Övriga stödformer Företagsstöd För att utveckla ditt företag på landsbygden Startstöd Investeringar Plantera energiskog Köpa tjänster för att utveckla företaget Stöd till kompetensutveckling

22 Projektstöd Syftar till att förstärka livskvaliteten på landsbygden Genomföra projekt som är viktiga för bygden Kan sökas av föreningar, enskilda Medfinans ca 50% Tid räknas ej

23 Har Du en idé ? Leader Göta älv – Kan hjälpa dig att förverkliga den !


Ladda ner ppt "Vad är Leader Göta älv ? Ett samarbete mellan Ale, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg för att utveckla landsbygden Skapa ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen."

Liknande presentationer


Google-annonser