Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målvaktsspel försvar 1 Fotbollens absoluta grundidé är att göra mål. En förutsättning för detta är att laget har bollen. Alla spelare i det bollhållande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målvaktsspel försvar 1 Fotbollens absoluta grundidé är att göra mål. En förutsättning för detta är att laget har bollen. Alla spelare i det bollhållande."— Presentationens avskrift:

1 Målvaktsspel försvar 1 Fotbollens absoluta grundidé är att göra mål. En förutsättning för detta är att laget har bollen. Alla spelare i det bollhållande laget är då anfallsspelare, även målvakten. Spelarna i det andra laget är försvarsspelare tills man vunnit tillbaka bollen. Därför är det viktigt att såväl målvakten, backarna, mittfältarna som forwards har både anfalls – och försvarskvaliteter Vänd

2 ”Målvaktens enda uppgift är försvar
”Målvaktens enda uppgift är försvar. Det kan synas överflödigt att särskilt betona detta, men det har hänt att målvakter ej känt sig främmande för att hjälpa till i anfallet, vilket emellertid ej kan klandras nog hårt.” Citatet är hämtat från boken ”Fotboll” av Torsten Husén och är skriven Denna syn på målvaktens roll har naturligtvis förändrats under åren i takt med att spelet har utvecklats. Men själva ordet målvakt ger en fingervisning om att huvuduppgiften var att fungera som en sorts polis bakom utespelarna. Vänd

3 När en målvakt bedöms handlar det till stor del fortfarande om kvaliteten på räddningar, utrusningar, utboxningar etc. Det är sådana ingripanden som etsar sig fast på näthinnan och som i vissa fall är direkt avgörande för matchutgången. Med sitt försvarsspel kan målvakten ge laget fler poäng och högre tabellplacering. BILD: BILDBYRÅN Vänd

4 Moment avseende målvaktens anfallsspel bör dock få utökad träningstid
Moment avseende målvaktens anfallsspel bör dock få utökad träningstid. Detta behandlas senare i utbildningen. När målvakten agerar är det i hög grad tekniken som påverkar resultatet. Teknik handlar om hur ett visst ingripande utförs d v s lösningen på en given uppgift. Ju bättre teknik desto effektivare blir insatsen. Titta på DVD:n ”Fotbollens målvaktsspel” inledningen till avsnittet Målvaktens försvarsspel. Teknik vid skott Teknik vid djupledspassning – friläge Teknik vid inlägg Teknikträning

5 Grundtekniker vid skott
Teknik vid skott Målvaktspelets grundidé har av tradition varit att ingripa vid olika typer av skott. En spänstig och smidig räddning kan vara både matchavgörande och spektakulär. För att skydda målet vid skott använder målvakten tre olika grundtekniker. ¤ greppteknik. ¤ sidledsförflyttning ¤ fallteknik Grundtekniker vid skott Vänd

6 Greppteknik Grunden i allt målvaktsspel är att fånga bollen stående och med rätt teknik. Greppteknikens fyra underrubriker baseras på i vilken höjd bollen kommer. ¤ Markbollar. ¤ Bollar i midjehöjd. ¤ Bollar i brösthöjd. ¤ Bollar i ansiktshöjd Sidledsförflyttning Om bollen kommer vid sidan om målvakten, utan att skottet är alltför hårt eller välplacerat, ska målvakten i första hand försöka komma bakom bollen med en sidledsförflyttning och därefter fånga den. Vänd

7 Fallteknik BILD: BILDBYRÅN Ibland behöver målvakten kasta sig efter bollen för att rädda skott, både längs marken och i luften. Det finns fyra olika falltekniker, ¤ Bollar rakt på målvakten. ¤ Bollar längs marken nära målvakten. ¤ Bollar längs marken långt från ¤ Bollar i luften. Uppgifter

8 Uppgift 1 Titta på DVD:n Fotbollens målvaktsspel Avsnittet Skott
¤ Inledning ¤ Teknikträning Uppgift 2 Läs sid 29 – 43 i Fotbollens målvaktsspel och besvara instuderingsuppgifterna. Tryck här

9 Teknik vid djupledspassning - friläge
Djupledspassning – friläge är en passning från en motståndare i planens längdriktning, där målvakten gör en utrusning och kommer först till bollen, eller där en motståndare kommer fri med målvakten och avslutar. Låg utgångsställning med djup mellan fötterna skapar förutsättningar för snabba utrusningar Vänd

10 Matchsituationen innehåller dessutom följande tekniska delar.
¤ Passning. ¤ Greppteknik. ¤ Fallteknik. Passning Vid en tidig djupledspassning kan målvakten genom en utrusning komma i kontakt med bollen utanför straffområdet. Greppteknik Vid en utrusning inne i straffområdet fångar målvakten bollen. Det är då viktigt att i sista löpsteget fånga bollen med bibehållen fart och bra balans. Vänd

11 ¤ Motståndaren är nära målvakten. ¤ Målvakten blockerar när
Djupledspassningen kan också ge friläge som avslutas med närskott, där målvakten använder samma fyra grepptekniker som vid skott. Fallteknik Om motståndaren är väldigt nära målvakten, är det ibland säkrare att först kasta sig. Dessa tekniker beskrivs med rubrikerna; ¤ Motståndaren är nära målvakten. ¤ Målvakten blockerar när motståndaren når bollen. ¤ Motståndaren dribblar. Om friläget följs av ett närskott, kan samma fallteknik tillämpas som vid skott Uppgifter

12 Uppgift 1 Titta på DVD:n Fotbollens målvaktsspel
Avsnittet Djupledspassning – friläge ¤ Inledning ¤ Teknikträning Uppgift 2 Läs sid 64 – 70 i Fotbollens målvaktsspel.

13 Teknik vid inlägg Inlägg är en passning från långsidan mot målet, där målvakten eller någon av utespelarna bryter passningen eller där en motståndare avslutar. Eftersom inlägg är ett väl intränat anfallsvapen och dessutom ett så komplext moment, anses det av många som den svåraste matchsituationen för målvakten. BILD:BILDBYRÅN Vänd

14 Greppteknik på höga bollar
Det mest kännetecknande för utgångsställning vid inlägg är att stå halvt vänd ut mot planen. När målvakten går ut på ett inlägg eller inväntar ett avslut används; ¤ Greppteknik ¤ Upphoppsteknik ¤ Boxteknik ¤ Fallteknik Greppteknik på höga bollar När målvakten hindrar motståndarna från att avsluta vid inlägg, fångas bollen likadant oberoende av var inlägget hamnar. Grundtekniker vid inlägg Vänd

15 ¤ Med en hand, bollar vid främre stolpen och rakt framför målet.
Boxteknik Utvecklingen mot allt hårdare och lägre inlägg samt motståndarnas förbättrade avslutningsteknik, har lett till att målvakten allt oftare boxar bort bollen från det farliga området. Boxteknikens underrubriker är; ¤ Med två händer. ¤ Med en hand, bollar vid främre stolpen och rakt framför målet. ¤ Med en hand, bollar vid bortre stolpen och bortre delen av straffområdet. Vänd

16 Upphoppsteknik För att komma rätt till bollen när målvakten ska fånga eller boxa bort den, har upphoppstekniken stor betydelse. Rörelsen till bollen och upphoppet kan utföras på tre olika sätt och bestäms av inläggets placering. ¤ Bollar vid främre stolpen och rakt framför målet. ¤ Bollar vid bortre stolpen lite längre ut från mållinjen. ¤ Bollar vid bortre stolpen nära mållinjen och bollar över och förbi målvakten. Vänd

17 Fallteknik Om motståndarna tillåts att avsluta, behöver målvakten ibland skydda målet genom att kasta sig på samma sätt som vid skott. BILD: BILDBYRÅN Uppgifter

18 Uppgift 1 Uppgift 2 Titta på DVD:n Fotbollens målvaktsspel
Avsnittet Inlägg ¤ Inledning ¤ Teknikträning Uppgift 2 Läs sid 89 – 104 i Fotbollens målvaktsspel.

19 Teknikträning Ordet teknik kommer från grekiskan och betyder egentligen konst. Slår man upp ordet i en synonymordbok står det bl. a. handlag, utförande och metod. Med rätt genomförd teknikträning kan unga målvakter utvecklas ganska snabbt. Om man analyserar tekniken hos tidigare generationers målvakter, hittar vi säker flera med mindre bra teknik men som trots detta blev väldigt framgångsrika. Ju mer fotbollen utvecklas desto svårare blir det dock att nå den absoluta toppen utan en välutvecklad teknik. Vänd

20 Resultatet blir bäst om teknikträningen startar redan i unga år
Resultatet blir bäst om teknikträningen startar redan i unga år. Flera moment går snabbt att lära in före puberteten, men tar betydligt längre tid i vuxen ålder. Träningen bör organiseras så att målvakten får möjlighet att upprepa det utvalda momentet många gånger. Det krävs många repetitioner för att en teknisk färdighet ska automatiseras, d. v. s. målvakten utför rörelsen utan att tänka på hur. Se varje träningstillfälle som ett litet steg mot ett långsiktigt mål. Vill du veta mera Uppgift

21 Vill du veta mer ? Avspänd teknik av Leif Jansson
Läs boken Avspänd teknik av Leif Jansson Den här boken behandlar teknik och teknikträning. En bra utförd teknik är grunden för allt idrottande och utförs med minsta möjliga muskelanspänning. Detta gäller både idrotter med finmotoriska rörelser och med maximal styrka. Vänd

22 Bra teknik påverkas också av din mentala inställning och dina individuella förutsättningar. I boken finner du på många ställen beskrivningar kring avslappning, eftersom avslappning är det centrala i allt som har med fysisk teknik att göra. Det är viktigt att inse vikten av avspänd teknik! Boken vänder sig till alla aktiva, motionärer och tränare – oavsett idrott. En bok om teknik – teknikträning – avspänning.

23 Uppgift Träna följande teknikmoment från försvarssituationen Skott med någon av din förenings ungdomsmålvakter. Var noga med att använda instruktionsmetoden i teknik enligt Ledarskap 1. Träna momenten med hjälp av följande övningar som finns i Deltagarmaterialet under Övningar – Målvaktsspel, försvar 1. Vänd

24 Fotbollens målvaktsspel Övning 4
Moment ¤ Greppteknik - bollar längs marken Övning 7 - bollar i ansiktshöjd Övning 8 ¤ Fallteknik - bollar längs marken nära målvakten Övning 1 - bollar längs marken långt från målvakten Övning 2 - bollar i luften, sid 43 i boken Fotbollens målvaktsspel Övning 4


Ladda ner ppt "Målvaktsspel försvar 1 Fotbollens absoluta grundidé är att göra mål. En förutsättning för detta är att laget har bollen. Alla spelare i det bollhållande."

Liknande presentationer


Google-annonser