Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrräntor Procent, dagsvärden. Total skuldsättning Procent av BNP.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrräntor Procent, dagsvärden. Total skuldsättning Procent av BNP."— Presentationens avskrift:

1 Styrräntor Procent, dagsvärden

2 Total skuldsättning Procent av BNP

3 BNP-gap Procent av potentiell BNP

4 BNP i världen, OECD-länderna och tillväxtekonomierna Procentuell förändring

5 Svensk exportmarknad och export Procentuell förändring

6 Nettoexport och bytesbalans Procent av BNP

7 Arbetskraft Procentuell förändring

8 Arbetskraft och befolkning Procentuell förändring respektive andel, 15–74 år

9 Arbetslöshet och jämviktsarbetslöshet Procent av arbetskraften

10 Potentiell sysselsättningsgrad Procent av befolkningen, 15-74 år

11 Offentlig konsumtion Procentuell förändring

12 Hushållens konsumtion och sparkvot Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden, respektive procent av disponibel inkomst

13 Inflation och löner Procentuell förändring respektive procent

14 Reporänta Procent, dags- respektive kvartalsvärden

15 Inflationsförväntningar Procent, kvartalsvärden

16 Långräntor, tioåriga statsobligationer Procent, månadsvärden

17 Kronans effektiva växelkurs – KIX Index 1992-11-18=100, månadsvärden

18 Strukturellt sparande i offentlig sektor och BNP-gap Procent av potentiell BNP

19 Skattekvot Procent av BNP


Ladda ner ppt "Styrräntor Procent, dagsvärden. Total skuldsättning Procent av BNP."

Liknande presentationer


Google-annonser