Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrräntor Procent, dagsvärden. Total skuldsättning Procent av BNP.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrräntor Procent, dagsvärden. Total skuldsättning Procent av BNP."— Presentationens avskrift:

1 Styrräntor Procent, dagsvärden

2 Total skuldsättning Procent av BNP

3 BNP-gap Procent av potentiell BNP

4 BNP i världen, OECD-länderna och tillväxtekonomierna Procentuell förändring

5 Svensk exportmarknad och export Procentuell förändring

6 Nettoexport och bytesbalans Procent av BNP

7 Arbetskraft Procentuell förändring

8 Arbetskraft och befolkning Procentuell förändring respektive andel, 15–74 år

9 Arbetslöshet och jämviktsarbetslöshet Procent av arbetskraften

10 Potentiell sysselsättningsgrad Procent av befolkningen, år

11 Offentlig konsumtion Procentuell förändring

12 Hushållens konsumtion och sparkvot Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden, respektive procent av disponibel inkomst

13 Inflation och löner Procentuell förändring respektive procent

14 Reporänta Procent, dags- respektive kvartalsvärden

15 Inflationsförväntningar Procent, kvartalsvärden

16 Långräntor, tioåriga statsobligationer Procent, månadsvärden

17 Kronans effektiva växelkurs – KIX Index =100, månadsvärden

18 Strukturellt sparande i offentlig sektor och BNP-gap Procent av potentiell BNP

19 Skattekvot Procent av BNP


Ladda ner ppt "Styrräntor Procent, dagsvärden. Total skuldsättning Procent av BNP."

Liknande presentationer


Google-annonser