Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Statistiska samband i trafikolyckor Av: Lina Forsberg Hangjin Lee Daniel Leo Carl-Mikael Westman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Statistiska samband i trafikolyckor Av: Lina Forsberg Hangjin Lee Daniel Leo Carl-Mikael Westman."— Presentationens avskrift:

1

2 Statistiska samband i trafikolyckor Av: Lina Forsberg Hangjin Lee Daniel Leo Carl-Mikael Westman

3 Disposition 1. Bakgrund 2. Varför? 3. Syfte 4. Datainsamling 5. Frågeställningar 6. Metod 7. Resultat 8. Slutsats

4 Bakgrund 2007 dog 471 personer i trafiken i Sverige 1970 var motsvarande siffra 1307 personer ”en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken” 118 av de 471 dödade i trafiken 2007 under 25 år gamla 66 personer över 65 år Geografiska skillnader

5 Varför har vi valt att göra denna undersökningen? Intresse för att se om den ”allmänt vedertagna perceptionen” att unga och gamla är större trafikfaror än andra. Intresse för om det finns regionala skillnader Förhoppning om bra sekundär data i området

6 Syfte Att undersöka statistiska samband mellan antal dödsfall och skador i trafiken, ålder och region

7 Datainsamling Sekundärdata  Källor SCB´s Statistikdatabasen Vägverket

8 Frågeställning Frågeställningar 1. Löper ungdomar och pensionärer större risk att förolyckas i trafiken än personer i åldrarna 25-64 år? 2. Kan man med statistik säkerhet bedöma om personer i vissa åldersgrupper är mer sannolika att omkomma i trafiken än andra? 3. Är det olika sannolikheter att man blir skadad eller omkommer i trafiken beroende på geografiskt läge?

9 Frågeställning 1 Metod tre delpopulationer grundat på åldersintervall 0-24, 25-64, 65+ standardvägning mot en population på 1 miljon Omräkning till procentuella andelar Visuell sammanställning i form av diagram Löper ungdomar och pensionärer större risk att förolyckas i trafiken än personer i åldrarna 25-64 år?

10 Frågeställning 2 Metod Fem delpopulationer grundat på åldersintervall 0-17, 18-24, 25-44, 45-64 och 65+. Standardvägning mot en population på 1 miljon Omräkning till procentuella andelar Visuell sammanställning i form av diagram Chi-2 test Kan man med statistik säkerhet bedöma om personer i vissa åldersgrupper är mer sannolika att omkomma i trafiken än andra?

11 Chi-2 Analys frekvens tabeller noll hypotes = varianser endast pga. slumpmässiga skillnader  Det är lika stor risk att omkomma i trafiken oberoende av ålder på trafikanten  Det är lika stor risk att skadas svårt i trafiken oberoende av ålder Chi-2 variabel jämförs med P-Värde

12 Chi-2 Fortsättning Förväntad frekvens beräkning Beräkning av Chi-2 VariabelBeräkning av ”Degrees of fredom”

13 När kan man förkasta nollhypotesen? När:

14 Frågeställning 3 Metod Standardvägning för att neutralisera åldersfaktorn  Olyckor/åldersgrupp, standardvägt så att populationsfördelningen blir den samma i alla geografiska områden som i medlet för riket. Chi-2 test  förväntade vs observerade värden  Nollhypotes: Sannolikheten att omkomma eller skadas svårt i trafiken är lika stor oberoende av var man befinner sig i Sverige. Är det olika sannolikheter att man blir skadad eller omkommer i trafiken beroende på geografiskt läge?

15 Resultat – Frågeställning 1 Löper ungdomar och pensionärer större risk att förolyckas i trafiken än personer i åldrarna 25-64 år?

16 Resultat – Frågeställning 2 Kan man med statistik säkerhet bedöma om personer i vissa åldersgrupper är mer sannolika att omkomma i trafiken än andra?

17 Resultat – Frågeställning 2 fortsättning Nollhypoteser:  Det är lika stor risk att omkomma i trafiken oberoende av ålder på trafikanten  Det är lika stor risk att skadas svårt i trafiken oberoende av ålder Chi-2 större än P-Värde i alla fall förutom ”omkomma” i Östergötland och Norrbotten

18 Resultat - Frågeställning 3 Är det olika sannolikheter att man blir skadad eller omkommer i trafiken beroende på geografiskt läge?

19 Resultat - Frågeställning 3 fortsättning Chi-2 > P-värde i Östergötland Chi-2 < P-Värde i Skåne och Norrbotten Förväntade vs observerade frekvenser

20 Slutsatser 0-24år i större utsträckning blir svårt skadade än att de omkommer i trafikolyckor 65+ löper större risk att omkomma 25-64 år utgör 50% av Sveriges befolkning men förolyckas mindre i proportion till befolkningsandel 0-24 år löper större risk att förolyckas medan pensionärer löper mindre risk i relation till de mellan 25-64 år

21 Slutsats 18-24 år tenderar att skadas svårt eller omkomma i större utsträckning i förhållande till andra åldersgrupper 65+ tenderar att omkomma i större utsträckning Med Chi-2 testet tyder på att det finns ett samband mellan ålder och risk i trafiken då testet i 6 utav 8 fall påvisar detta.

22 Slutsats Enligt standardvägningen:  Östergötland större risk att omkomma i trafiken Mindre risk att skadas  Skåne Mindre risk att omkomma Marginellt större risk att skadas  Norrbotten Marginellt mindre risk att omkomma Större risk att skadas Enligt Chi-2 test  Chi-2 testet tyder på att det inte finns något samband mellan var man befinner sig och risken man löper att skadas eller omkomma i trafiken

23 ?


Ladda ner ppt "Statistiska samband i trafikolyckor Av: Lina Forsberg Hangjin Lee Daniel Leo Carl-Mikael Westman."

Liknande presentationer


Google-annonser