Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion Södertörn Huddinge, Botkyrka, Södertälje, Salem, Nynäshamn, Tyresö, Haninge, Värmdö och Arbetsförmedlingen AMO 3 Vision Nyanlända bidrar med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion Södertörn Huddinge, Botkyrka, Södertälje, Salem, Nynäshamn, Tyresö, Haninge, Värmdö och Arbetsförmedlingen AMO 3 Vision Nyanlända bidrar med."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion Södertörn Huddinge, Botkyrka, Södertälje, Salem, Nynäshamn, Tyresö, Haninge, Värmdö och Arbetsförmedlingen AMO 3 Vision Nyanlända bidrar med sin fulla potential till tillväxt och en långsiktig hållbar utveckling på Södertörn Övergripande mål Ett gemensamt strategiskt och operativt samarbete för nyanlända på Södertörn

2 Delmål 1 Parterna vet hur ansvar och uppgifter är fördelade mellan stat och kommun avseende etableringslagen. Uppdrag för introduktionsstrategen 1 AFungerar som kunskapsbank och informationslänk i omställningsarbetet 1 B Genomför minst en informationsinsats hos deltagande aktörer 1 C Producerar och följer en kommunikationsplan för ett effektivt informationsflöde

3 Delmål 2 Parterna har ytterligare utvecklat det operativa samarbetet Uppdrag för introduktionsstrategen: 2 A Sprider kommunernas erfarenheter i samarbetsforum 2 B Initierar kommunöverskridande insatser för målgruppen 2 C Representerar Södertörnskommunerna och driver deras gemensamma ståndpunkter 2 D Arbetar kontinuerligt med den operativa verksamheten för att fånga upp reflektioner på sakfrågor som uppkommer inom förändringsarbetet

4 Delmål 3 Parterna kan byta, köpa och sälja tjänster. Uppdrag för introduktionsstrategen: 3 A Bevakar och driver en lösning på hur handeln mellan aktörerna kan organiseras 3 B Tar fram och sprider administrativa rutiner för handeln i kommunerna.

5 Delmål 4 Insatsbasen är en tillgång för användarna och de nyanlända. Uppdrag för introduktionsstrategen: 4 A Ansvarar för att samtliga handläggare och administratörer vet hur man använder verktyget 4 B Driver att alla deltagande organisationer använder verktyget i sin planering för och med kunden Indikatorer I snitt 1 sökning per nyanländ vuxen I snitt 75 % i förhållande till antalet nyanlända totalt 60 % av alla aktiva användare beskriver insatsbasen som ett viktigt hjälpmedel för sitt arbete.

6 Delmål 5 Verktyget har en långsiktig förvaltning. Uppdrag för introduktionsstrategen: 5 ATillser att det finns tydligt fördelat ansvar för uppdatering av insatser och information och kontrollerar att så sker. 5 BUtvecklar en väl etablerad organisation för användarstöd, utbildning och potentiell verktygsutveckling.


Ladda ner ppt "Introduktion Södertörn Huddinge, Botkyrka, Södertälje, Salem, Nynäshamn, Tyresö, Haninge, Värmdö och Arbetsförmedlingen AMO 3 Vision Nyanlända bidrar med."

Liknande presentationer


Google-annonser