Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt 34 (19%) till kvinnor 141 (81%) till män) Pengar 170 milj 22 milj (12,8%) till kvinnor 148 milj (87%) till män ALF 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt 34 (19%) till kvinnor 141 (81%) till män) Pengar 170 milj 22 milj (12,8%) till kvinnor 148 milj (87%) till män ALF 2007."— Presentationens avskrift:

1 Projekt 34 (19%) till kvinnor 141 (81%) till män) Pengar 170 milj 22 milj (12,8%) till kvinnor 148 milj (87%) till män ALF 2007

2 ALF 2007 Kvinnor tilldelas signifikant lägre anslag (medelvärde) Medelvärde tkr 1005 658

3 Kvinnor och män som beviljas anslag har i stickprov (11 + 13) lika antal publikationer Medelvärde tkr ALF 2007

4 Kvinnor tilldelas signifikant lägre median-anslag per publikation jämfört med män Median tkr ALF 2007

5 ALF 2005 Kvinnor –19% av sökande –12,7% av beviljade projekt –9,4% av tilldelade medel ALF 2005 - MN, KÅ,MS, AS

6 ALF 1999 - 2005 1999 Projekt –21 kvinnor –134 män > 1 milj –3 kvinnor –59 män 2005 Projekt –22 kvinnor –151 män > 1 milj –6 kvinnor –60 män ALF 2005 - MN, KÅ,MS, AS

7 ALF 2005 – MN, KÅ, MS, AS Scatterplot – ej klar 21 över / 22 under – hur få dessa söka igen?

8 ALF 2005 – MN, KÅ, MS, AS ALF-jämförelse med andra svenska fakulteter Forskning&Medicin, VR 2006:1 Västerbotten ( Egelrud ) Beviljandefrekvens 26% kvinnor 48% män Västerbotten ( Egelrud ) Beviljandefrekvens 26% kvinnor 48% män SLL ( Ekström ) 36% kvinnliga sökande 35% kvinnor bland beviljade Medelanslag 464 kkr (kv) jmfr 463 kkr SLL ( Ekström ) 36% kvinnliga sökande 35% kvinnor bland beviljade Medelanslag 464 kkr (kv) jmfr 463 kkr Göteborg ( Persson ) Beviljandefrekvens, nya 76% kvinnor 62% män Göteborg ( Persson ) Beviljandefrekvens, nya 76% kvinnor 62% män Uppsala ( Pettersson ) Kvinnor underrepresenterade Avseende beviljande och storlek Uppsala ( Pettersson ) Kvinnor underrepresenterade Avseende beviljande och storlek Linköping ( Hultman ) 28% kvinnliga sökande 33% kvinnor bland beviljade Linköping ( Hultman ) 28% kvinnliga sökande 33% kvinnor bland beviljade Lund ( Jeppsson ) 20% kvinnliga sökande 12% kvinnor bland beviljade Lund ( Jeppsson ) 20% kvinnliga sökande 12% kvinnor bland beviljade

9 Arbetsgruppens slutsatser 2005 Större skillnader än förväntat Låg andel sökande kvinnor Sämre utfall i tilldelade projekt och medel Problemet löses sannolikt inte enbart genom generationsväxling ALF 2005 - MN, KÅ,MS, AS

10 Frågor för revision 2007 Är Lund fortfarande sämst? Vilken jämställdhetsplan sorterar ALF under? Var finns den årliga utvärderingen av aktuell jämställdhetsplan? Sker återkoppling till anslagsgivaren (staten)? Har antalet sökande kvinnor från kliniska discipliner minskat från 2005 till 2007? Missgynnas kvinnor med gällande poängsystem? Vilka åtgärder vidtages för att nyttja kvinnors kompetens?

11 Förslag åtgärder 2008 Implementering av andra lärosätens bedömningsmallar Befrämja lika fördelning – (lika kvot för könen tilldelning/ansökan?) Återfå klinikens kvinnor att söka ALF


Ladda ner ppt "Projekt 34 (19%) till kvinnor 141 (81%) till män) Pengar 170 milj 22 milj (12,8%) till kvinnor 148 milj (87%) till män ALF 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser