Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Stadsdelsrapport Västra Göteborg ÅK2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Stadsdelsrapport Västra Göteborg ÅK2."— Presentationens avskrift:

1 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Stadsdelsrapport Västra Göteborg ÅK2

2 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Stadsdelsrapport Västra Göteborg ÅK2

3 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Stadsdelsrapport Västra Göteborg ÅK2

4 Göteborg ÅK2 (Andel 4) KVALITETSFAKTOR Delfråga Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Stadsdelsrapport Västra Göteborg ÅK2 Index 2013 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen 2013. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 2013 och till höger visas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen ”Vet ej” 2013. Medel 2012 Medel 2013 Vet ej % 2013

5 KVALITETSFAKTOR Delfråga Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Stadsdelsrapport Västra Göteborg ÅK2 Index 2013 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen 2013. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 2013 och till höger visas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen ”Vet ej” 2013. Medel 2012 Medel 2013 Vet ej % 2013 Göteborg ÅK2 (Andel 4)

6 KVALITETSFAKTOR Delfråga Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Stadsdelsrapport Västra Göteborg ÅK2 Index 2013 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen 2013. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 2013 och till höger visas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen ”Vet ej” 2013. Medel 2012 Medel 2013 Vet ej % 2013 Göteborg ÅK2 (Andel 4)

7 KVALITETSFAKTOR Delfråga 8-106-74-51-3 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Stadsdelsrapport Västra Göteborg ÅK2 Index 2013 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”8-10” för den aktuella referensen 2013. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 2013 och till höger visas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen ”Vet ej” 2013. Medel 2012 Medel 2013 Vet ej % 2013 Göteborg ÅK2 (Andel 8-10)

8 KVALITETSFAKTOR Delfråga Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen 2013. Till höger om staplarna redovisas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen ”Vet ej” 2013. Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Stadsdelsrapport Västra Göteborg ÅK2 Medel 2012 Medel 2013 Vet ej % 2013 Göteborg ÅK2 (Andel 4)

9 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Stadsdelsrapport, Resultat uppdelat på kön Västra Göteborg ÅK2

10 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Stadsdelsrapport, Resultat uppdelat på kön Västra Göteborg ÅK2 Trivsel och trygghet, Delaktighet och inflytande

11 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Stadsdelsrapport, Resultat uppdelat på kön Västra Göteborg ÅK2 Skolmiljö

12 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Stadsdelsrapport, Resultat uppdelat på kön Västra Göteborg ÅK2 Kunskap och lärande

13 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Stadsdelsrapport, Resultat uppdelat på kön Västra Göteborg ÅK2 Bemötande

14 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Stadsdelsrapport, Resultat uppdelat på kön Västra Göteborg ÅK2 Fritidshem

15 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Stadsdelsrapport, Resultat uppdelat på kön Västra Göteborg ÅK2 Helhetsintryck

16 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Stadsdelsrapport, Resultat uppdelat på kön Västra Göteborg ÅK2 Övriga frågor


Ladda ner ppt "Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Stadsdelsrapport Västra Göteborg ÅK2."

Liknande presentationer


Google-annonser