Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Kommunrapport Göteborg ÅK5.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Kommunrapport Göteborg ÅK5."— Presentationens avskrift:

1 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Kommunrapport Göteborg ÅK5

2 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Kommunrapport Göteborg ÅK5 * Fristående skolor ingår inte i totalresultatet för kommunen

3 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Kommunrapport Göteborg ÅK5

4 GR ÅK5 (Andel 4) KVALITETSFAKTOR Delfråga Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Kommunrapport Göteborg ÅK5 Index 2013 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen 2013. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 2013 och till höger visas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen ”Vet ej” 2013. Medel 2012 Medel 2013 Vet ej % 2013

5 KVALITETSFAKTOR Delfråga Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Kommunrapport Göteborg ÅK5 Index 2013 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen 2013. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 2013 och till höger visas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen ”Vet ej” 2013. Medel 2012 Medel 2013 Vet ej % 2013 GR ÅK5 (Andel 4)

6 KVALITETSFAKTOR Delfråga Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Kommunrapport Göteborg ÅK5 Index 2013 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen 2013. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 2013 och till höger visas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen ”Vet ej” 2013. Medel 2012 Medel 2013 Vet ej % 2013 GR ÅK5 (Andel 4)

7 KVALITETSFAKTOR Delfråga 8-106-74-51-3 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Kommunrapport Göteborg ÅK5 Index 2013 I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”8-10” för den aktuella referensen 2013. Till vänster om staplarna redovisas index per kvalitetsfaktor 2013 och till höger visas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen ”Vet ej” 2013. Medel 2012 Medel 2013 Vet ej % 2013 GR ÅK5 (Andel 8-10)

8 KVALITETSFAKTOR Delfråga Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls I tabellen redovisas svarsfördelningen för respektive fråga. Referenspunkten visar andelen ”Stämmer helt och hållet” för den aktuella referensen 2013. Till höger om staplarna redovisas medelvärden 2012 och 2013 samt andelen ”Vet ej” 2013. Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Kommunrapport Göteborg ÅK5 Medel 2012 Medel 2013 Vet ej % 2013 GR ÅK5 (Andel 4)

9 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Kommunrapport, Resultat uppdelat på kön Göteborg ÅK5

10 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Kommunrapport, Resultat uppdelat på kön Göteborg ÅK5 Trivsel och trygghet, Delaktighet och inflytande

11 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Kommunrapport, Resultat uppdelat på kön Göteborg ÅK5 Skolmiljö

12 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Kommunrapport, Resultat uppdelat på kön Göteborg ÅK5 Kunskap och lärande

13 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Kommunrapport, Resultat uppdelat på kön Göteborg ÅK5 Kunskap och lärande

14 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Kommunrapport, Resultat uppdelat på kön Göteborg ÅK5 Bemötande

15 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Kommunrapport, Resultat uppdelat på kön Göteborg ÅK5 Fritidshem

16 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Kommunrapport, Resultat uppdelat på kön Göteborg ÅK5 Helhetsintryck

17 Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Kommunrapport, Resultat uppdelat på kön Göteborg ÅK5 Övriga frågor


Ladda ner ppt "Gemensam skolundersökning Göteborgsregionen Kommunrapport Göteborg ÅK5."

Liknande presentationer


Google-annonser