Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ALF- och Fakultetsmedel Lunds Universitet 2007 Yvonne Giwercman, Pirkko Härkönen, Helena Jernström, Ewa Roos, Gunilla Westergren-Thorsson PROJEKT AKKA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ALF- och Fakultetsmedel Lunds Universitet 2007 Yvonne Giwercman, Pirkko Härkönen, Helena Jernström, Ewa Roos, Gunilla Westergren-Thorsson PROJEKT AKKA."— Presentationens avskrift:

1 ALF- och Fakultetsmedel Lunds Universitet 2007 Yvonne Giwercman, Pirkko Härkönen, Helena Jernström, Ewa Roos, Gunilla Westergren-Thorsson PROJEKT AKKA II

2 ALF prioritering En prioriteringskommitté bedömer alla ansökningar, oavsett kompetensområde Bedömare: 7 interna, varav 3 kvinnor samt 5 externa, varav 1 kvinna Inga skrivna regler om genusperspektiv, hänsyn till föräldraledighet och militärtjänstgöring etc Separat kommitté för Yngre ALF/ forskar-ST finns. Riktlinje om gräns vid 40 års ålder, inget skrivet om hänsyn till föräldraledighet I år en övergripande ansökningsomgång och av de 7 interna ledamöterna beviljades 6 ALF medel Oklart i anvisningarna på nätet rörande bedömning av interna ledamöter

3 ALF Sökt n=258 57 kvinnor (22%) 201 män (78%) Avslag 25 kvinnor 63 män p=0,054 45% 31% Kvinnor har större avslagsfrekvens än män

4 Andel kvinnor/män som fick de olika anslagen 17% % n=10 n=91 n=33 n=76 n=14 n=34 Staplarna anger % i förh till antalet kvinnor (n=57) resp. män (n=201) som sökt

5 ALF-medel Maxpoäng 28 Högsta poäng 24,34 Lägsta poäng 6,19 Män 16,92 Kvinnor 15,87 Medelpoäng, interna bedömare (20,03; n=6/7) p=0,011

6 Kvinnliga resp. manliga bedömare ALF Kvinnliga bedömare Medelvärde- man/kvinna= 1.090 Manliga bedömare Medelvärde- man/kvinna = 1.048 Sökande Slutsats – kvinnor bedömer andra kvinnor hårdare

7 Granskare av fakultetsmedel 6 externa granskare, varav 1 kvinna Samma ordförande som för ALF, men ordf bedömer ej fakultetsmedel Prioriteringskommittén bedömer alla ansökningar oavsett kompetensområde Inga klara riktlinjer om genusperspektiv, föräldraledighet, militärtjänstgöring etc

8 Avslag fakultetsmedel Män och kvinnor får lika avslag, 30 resp 31 % Kvinnor Män 30% 31% Totalt n=109 33 kvinnor 76 män

9 Fakultetsmedel Maxpoäng 21 Högsta poäng 20,17 Lägsta poäng 7,5 Män 13,57 Kvinnor 13,40 p=0,732

10 Kvinnlig resp. manliga bedömare fakultetsmedel Kvinnlig bedömareManlig bedömare Medelvärde- man/kvinna= 1.010Medelvärde- man/kvinna= 1.02 Slutsats- kvinnor och män bedömer varandra likvärdigt Sökande

11 50/50 Högsta poäng 24,34 Lägsta poäng 6,19 Medelpoäng kvinnor 17,27 Medelpoäng män 17,38

12 50/50 - Avslagsfrekvens Kvinnor Män Slutsats – fler män än kvinnor får avslag 7 % 15% Totalt n=48 14 kvinnor 34 män

13 Beviljade i olika åldersgrupper (% antal ansökningar) Män Kvinnor ALF eller 50/50 Avslag eller fakultetsm.

14 ALF resp. blandade i olika åldersgrupper (% beviljade) Blandade = 50% ALF + 50% fakultetsstöd * statistiskt signifikant skillnad mellan kvinnor och män MänKvinnor ** ALF 50/50

15 Diskussion ALF-medel Har kvinnliga kliniker andra forskningsområden än kliniska män och prekliniker, oavsett kön? Ägnar kvinnliga kliniker mindre tid åt forskning jämfört med manliga kliniker? Skriver kvinnor sämre ansökningar? Är kvinnor diskriminerade?

16 Kvinnor blir missgynnade Beviljas inte i förhållande till söktrycket Tvångsplacerade i 50/50 gruppen Lägre medelpoäng Skriftliga riktlinjer för bedömningsgruppen saknas Utbildning i genusperspektiv saknas

17 För att i framtiden befrämja jämställdhet mellan kvinnliga och manliga sökande samt för att undvika diskussioner där medlemmar i bedömningsgruppen kan ifrågasättas är det viktigt att tydliga direktiv för prioriteringsarbetet finns. Prioriteringsarbete enligt Stockholms modell Enbart externa ledamöter 8 (el 9) prioriteringsgrupper baserade på kompetensområde; ledamöter med olika bakgrund (läkare, basvetenskap, vård och omsorg) Skrivna regler för bedömning, genusperspektiv och jäv Förmöte med tydlig information om vilka regler som gäller. Förslag till åtgärder


Ladda ner ppt "ALF- och Fakultetsmedel Lunds Universitet 2007 Yvonne Giwercman, Pirkko Härkönen, Helena Jernström, Ewa Roos, Gunilla Westergren-Thorsson PROJEKT AKKA."

Liknande presentationer


Google-annonser