Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lisa – arbetsskador och tillbud

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lisa – arbetsskador och tillbud"— Presentationens avskrift:

1 Lisa – arbetsskador och tillbud

2 En samverkande helhet Lisa – händelseregistrering

3 Inloggning i Lisa Lisa – händelseregistrering
Logga in i Lisa. Som ansvarig chef ser man endast sin personals händelser. Som medarbetare ser man enbart de egna inrapporterade händelserna (samt status på dem) och kan rapportera ny händelse samt även anmäla via AFA webanmälan. Lisa – händelseregistrering

4 Startbild Lisa – händelseregistrering
Chefens startsida med samlad information, tex inrapporterade händelser. Klicka på önskat urval under Att hantera eller dubbelklicka på en av de senaste händelserna som ska hanteras. Lisa – händelseregistrering

5 Mina händelser Lisa – händelseregistrering

6 Handlingsplan för händelse
På Handlingsplanen kan chefen ange vad som gjorts, samt arbeta med åtgärder för att förhindra att detta händer igen eller leder till något allvarligt! Man kan här också skriva ut informationen på arbetsskadeblanketten, samt komma direkt till AFAs webanmälan! Lisa – händelseregistrering

7 Registrering i Lisa Lisa – händelseregistrering
I Lisa loggar chefen in (kan vara olika startbilder för olika chefer) och ser bilden ovan. Varje organisation väljer vilka delar man vill jobba med, t ex skada, tillbud, elevhändelser, avvikelser etc. Man kan skriva egna förklarande texter. Man kan också låta anställda dokumentera t.ex. tillbud via Lisa Medarbetarmodul. Då får chefen ett e-postmeddelande när ett tillbud registrerats! Chefer kan få flera typer av påminnelse-meddelanden. Man klickar på den modul man vill dokumentera/registrera! Lisa – händelseregistrering

8 Registrering av t.ex. skada
Alla händelser dokumenteras m.h.a. guider. Skada följer Försäkringskassans arbetsskadeblankett och vid utskrift skrivs informationen över på densamma! Lisa – händelseregistrering

9 Åtgärdsöversikt Lisa – händelseregistrering
Alla åtgärder som registrerats visas, förutom på Handlingsplanen, även på en åtgärdsöversikt med planerade och/eller utförda åtgärder. Dubbelklicka för att klarmarkera eller läsa mer! Åtgärdsöversikten kan man nå från startbilden via länken åtgärder som är försenade, eller via Mina händelser, där man kan välja åtgärder i rullgardinsmenyn uppe till vänster. Lisa – händelseregistrering

10 Snabbstatistik Lisa – händelseregistrering
Arbete med och dokumentation av arbetsskador och tillbud är ett långsiktigt arbete. Därför är det viktigt att kunna mäta och följa upp hur arbetet fortgår, dels med statistik och i form av nyckeltal, men också att kunna följa upp kostnaderna. Statistiken finns här. Lisa – händelseregistrering

11 Stor flexibilitet på guiderna
Varje organisation kan hantera alla guider (skada, tillbud etc) med valfria rubriker, vilka fält som ska vara med vid registrering, obligatoriska fält o.s.v. T.ex. kan man förenkla antalet fält för de som inte ska logga in och anmäla tillbud! Detta görs i administrationsdelen i Lisa 8. Lisa – händelseregistrering


Ladda ner ppt "Lisa – arbetsskador och tillbud"

Liknande presentationer


Google-annonser