Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Guide till Punktprevalensmätning Trycksår och Fall

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Guide till Punktprevalensmätning Trycksår och Fall"— Presentationens avskrift:

1 Guide till Punktprevalensmätning Trycksår och Fall
Framtaget av Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

2 Antal personer på enheten måste anges
Antal personer på enheten måste anges. Gå till Administrera och välj Antal personer på enheten.

3 Registrera antalet personer som finns på enheten i samband med punktprevalensmätningen.

4 Via länken Aktuella på enheten kan du få en snabb bild av vilka personer som det har gjorts en riskbedömning på inom de senaste 6 månaderna.

5 Inför punktprevalensmätningen, säkerställ att alla på enheten har en aktuell riskbedömning där RAPS eller Modifierad Norton har använts för att bedöma risk för trycksår och som inte är äldre än 6 månader. Finns inte det? Gör först en riskbedömning och planera förebyggande åtgärder innan punktprevalensmätningen påbörjas.

6 Klicka på punktprevalensmätning.

7 Saknas aktuell riskbedömning får mätningen avbrytas och riskbedömningen göras först.

8 Händelse - Trycksår Saknas trycksårsregistrering under den aktuella perioden måste det skapas en registrering under Händelse. Finns det någon aktuell registrering av trycksår under pågående mätning klicka på Fortsätt om antalet stämmer. Är antalet fel klicka på Avbryt och justera antal trycksår. Klicka sedan på punktprevalensmätningen igen.

9 Har personen trycksår Ja eller Nej
Om Ja ange Sårlokalisation samt Kategori och klicka på lägg till trycksår. Finns det fler trycksår ange även dem och klicka på Lägg till trycksår. Klarmarkera och Spara.

10 Den nyregistrerade händelsen ses under tidigare registreringar.
Klicka på punktprevalensmätning igen

11 Händelse - Fall Har personen inte fallit klicka på Fortsätt, annars klicka på Avbryt och registrera fallet/fallen under Händelse

12 Ange när fallet inträffade och konsekvens
Ange när fallet inträffade och konsekvens. Har personen fallit fler gånger klarmarkera och spara för att sen kunna ange fler fall.

13 Den nyregistrerade händelsen ses under tidigare registreringar.
Klicka på punktprevalensmätning igen

14 Stämmer nu antalet fall klicka på Fortsätt

15 Journalgranskning Journalgranskningen för riskbedömning och förebyggande åtgärder avser 6 månader tillbaka i tiden. Journalgranskningen för hudbedömning och eventuella trycksår och fall avser tiden för punktprevalensmätningen.

16 Pågående åtgärder Ange endast de pågående åtgärderna som personen har vid tidpunkten för punktprevalensmätningen. Dom åtgärder som planeras att göras efter punktprevalensmätningen anges inte. Klarmarkera och Spara när registreringen är klar.


Ladda ner ppt "Guide till Punktprevalensmätning Trycksår och Fall"

Liknande presentationer


Google-annonser