Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen! Förskoleklass hösten 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen! Förskoleklass hösten 2015."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen! Förskoleklass hösten 2015

2 Dagordning för kvällen
Presentation Rektor Förskollärarna (Inskolningar, blanketter, våren, visning av lokalerna, lämna underlag för inskolning) Flogstaskolan

3 Skolans organisation Flogstaskolan är belägen i Flogsta med närhet till grönområden och Hågadalensnaturreservat. Skolan är en F-3-skola med skolbarnsomsorg. På skolan finns ca 175 elever. Flogstaskolan är en liten skola med stor flexibilitet. En av våra målsättningar är att alltid ta tag i eventuella problem så snart som möjligt. Föräldrar ser vi som en tillgång och partner i vår strävan att finna den bästa lärmiljön för respektive elev. Skolan arbetar kontinuerligt med värdegrundsarbetet för att få en god arbetsmiljö för alla såväl elever som personal.

4 Administratör Anna-Karin
Akademin Åk 3 a Åk 3 b Åk 3 Textillärare Trä-metallärare Musiklärare Idrott, Anna Specialpedagog Karin Psykolog Elisabeth Skolsköterska Maria Kurator Jonas Skolsamordnare Talpedagog Administratör Anna-Karin Åk 2 a Åk 2 b Åk 1 a Åk 1 b Förskoleklass Förskoleklass Fsklärare, Malou Fsklärare , Brita Fsklärare, Siv Fritidspedagog, Patrik Barnskötare, Johannes

5 Leken I leken lär eleverna känna sig själva och sin omvärld. De utvecklar språk och begrepp och får erfarenhet och upplevelser att bygga vidare på.

6 Kommunikation och samverkan
Grunden för all verksamhet inom skola handlar om att kunna fungera i grupp. Förskoleklasstiden ger särskilt många tillfällen till träning i att umgås, kommunicera och samverka. Detta tränas t ex i arbetsstunder och i leken.

7 Matematik Vi arbetar praktiskt med grundläggande taluppfattning och ger barnen verktyg för att bygga upp förståelse för tal. Vi gör barnen uppmärksamma på matematiken i vardagen såsom geometriska former kring oss, bråktal när vi t.ex delar frukt osv. Vi samtalar matematik med de korrekta benämningarna för att kunna sätta ord på det logiska- och abstrakta tänkandet.

8 Skapande Barnen får uttrycka sig i skapande form och de kommer att få prova på olika material och tekniker.

9 Motorik Barnen får möjlighet att utveckla och träna sin motorik och sin samarbetsförmåga samt lära sig ta instruktioner och utföra uppgifter enligt dessa. Idrottslektionerna har vi i idrottshallen på skolan. Barnen byter om till lektionen och duschar efteråt.

10 Svenska Vi tränar det svenska språket genom sagor, ordlekar, rim och ramsor. Skolan arbetar med en Skriv- och Läsinlärningsmetod som heter SOL- metoden. Redan i förskoleklass får barnen börja skriva utifrån sin egen förmåga, en förmåga som successivt utvecklas utifrån SOL-arbetet.

11 Värdegrund Vi arbetar med skolans värdegrund. Vi förklarar ord och bearbetar vad de olika orden innebär i umgänget med varandra. Vi tränar de olika begreppen i lekar, bild, drama och sång.

12 Natur, miljö och hälsa Vi följer årstidernas växlingar i våra regelbundna utflykter. Då lär vi oss också om natur och miljö och tränar olika matematiska begrepp. Samtidigt får barnen extra rörelseträning.

13 Utefritids Forskning visar att barn som är ute mycket: •har bättre motorik, koordination, balans och rörlighet •är sjuka mer sällan •är mindre stressade •har en rikare fantasi och leker mer kreativa lekar vilket främjar språkutveckling och samarbetsförmåga •utvecklar sin självständighet

14 April-maj ÖVERLÄMNANDE SAMTAL De förskolor som lämnar barn till Flogstaskolan inbjuds till överlämnande samtal med förskollärarna. FÖRSTA BESÖKET PÅ SKOLAN Fre. 8 maj kl. 9.00–10.00 Barnen från förskolan hälsar på skolan med förskolans personal.

15 April-maj KLASSINDELNINGARNA När överlämnande samtalen är färdiga och vi har läst och begrundat Underlagen för inskolningssamtalen gör vi prel. klassindelningar. KARUSELLDAGEN Tis. 26 maj kl. 9.00–10.30 Ert barn får besöka skolan för att bekanta sig med miljön och träffa förskollärarna. Alla barn som börjar förskoleklass i närområdets olika skolor har Karuselldag denna förmiddag. Det är föräldrarna som är med barnet denna dag.

16 Sommaren Rektor och förskollärare ledig hela sommaren. Sammanslagning av fritidshem på Malmaskolan. SOMMARFRITIDS 1 augusti Ni har rätt till fritidshemsplats på Flogstaskolan från 1 augusti. Vi har sommarfritids på Flogstaskolan fram till skolstarten den 18 augusti. Sommarfritids är en sammanslagning av elever från år 1-3. Vi rekommenderar Er att barnen är ledig från fritids tom den 19 augusti eftersom ordinarie personal har semester och planering fram till dess. Om det inte är möjligt måste ni ta kontakt med rektor Malin Sandlund

17 INSKOLNING Måndag 17 augusti kl. 9.00– Eleverna går hem efter inskolningen. Tisdag 18 augusti kl. 8.15– Eleverna äter lunch. Eleverna går hem efter inskolningen. Onsdag19 augusti går eleverna sina ordinarie vistelsetider. Förskoleklasstiden är kl Supporttid torsdag 13 augusti kl. 9.00– Behöver du hjälp med att fylla i blanketter eller har du några funderingar? Personalen i förskoleklassen/ fritids, skolans administratör och rektor finns på plats för att svara på frågor. Studiedag måndag 10 aug- fritidshemmet stängt

18 Vad händer efter det här mötet?
Alla föräldrar skickar ett mail till I mailet skriver du/ni ditt barns för och efternamn för att vi ska få en korrekt sändlista till alla föräldrar. Välkomstbrev inkl. blanketter till de som inte varit på detta möte. Eleverna besöker förskoleklass med personal. Klassindelningar. Eleverna besöker förskoleklass med föräldrar. 16 juni elevhälsomöten kring elever i särskilda behov. Sommarlov. Inskolningsdagar.

19 Nu kommer alla blanketter


Ladda ner ppt "Välkommen! Förskoleklass hösten 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser