Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Analyskonferens Varberg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Analyskonferens Varberg"— Presentationens avskrift:

1 Analyskonferens Varberg 2015-04-16
Vad kan vi lära av varandra? Samordningsförbundet Halland

2 Amir Kaderland 5 Anette Berggren 6 Anette Ryberg 2 Anette Sandersson 5 Ann-Christine Johansson 4 Ann-Sofie Andersson 7 Asbjörn Lingaas 8 Camilla Jansson 3 Carl Nyblom 8 Carl-Magnus Fröjdh 4 Christel Lood 6 Christer Grähs 3 Daniel Jönsson 9 Diana Brovall 2 Diana Edvinsson 3 Eva Gustafsson 2 Eva Kröger 5 Eva-Britt Andersson 9 Fredrik Hansson 4 Frida Christiansson 8 Helena Almryd 9 Heléne Centerhorn 8 Helene Jonsson 8 Helene Walhed 4 Jaana Käppi 1 Jenny Axelsson 10 Johanna Erlandsson 9 Jonas Bergman 5 Jonas Lindh 1 Jörgen Andersson 7 Katarina Bengtsson 7 Kjell Henriksson 2 Lena Lumme 5 Lena Swahn-Eriksson 8 Lena Svensson 3 Lena Windefeldt 5 Linda Bertlin 9 Linn Steneryd 3 Magnus Gurman 10 Malin Nordkvist 2 Marcus Vahlström 3 Margareta Bengtsson 3 Margareta Olofsson 8 Mathias Appelqvist 1 Mats Petersson 9 Mia Erwing Niklasson 4 Mikael Kahlin 1 Monika Larsson 6 Nane Rosner 6 Per Svensson 6 Petter Larron 7 Pia Karlsson 10 Pia Ryberg 1 Renee Fasson-Rydman 2 Rie Boulund 9 Samuel Grahn 10 Sirkka Vallius 10 Stefan Bengtsson 7 Susanne Bergenheim 6 Susanne Troff 7 Tanja Malz 4 Therese Carlsson 7 Thomas Fager 10 Ulrika Lindberg 10 Ulrika Svensson 6 Veronica Bornestav 1 Wiveka Ekeblad 1 Vlora Fejzullahi 2 Åsa Gustavsson 4

3 Utmaningen för projekt
Organisations-effekter Projekt-resultat

4 Aktiviteter - Resultat
Lärande utvärdering HUT, Högskolan i Halmstads Utvärderingsteam inom RISP Permanenta organisationer Temporära projekt Lösningsidé Aktiviteter - Resultat Problem Behov Lära Utveckla

5 Analyskonferensen Utbyta erfarenheter och lära av varandra utifrån projekten: Steget vidare (Varberg), IST (Falkenberg), Salut (Halmstad), IST (Kungsbacka) och IST (Halmstad/Hylte). Gemensamt analysera och värdera resultat Stödja verksamhetsutveckling i de temporära projekten de permanenta organisationerna Samordningsförbundet Halland

6 Upplägg Arbetskonferens Tre grupparbeten Demokratisk dialog
Allas ansvar Lärdomar Tidsdisciplin Prioriteringar Demokratisk dialog Implementering Dokumentering Alla ska delta Ingen får dominera Blädderblad Alla åsikter är värdefulla Gruppanteckningar Konferensen

7 Program 9:00 Inledning 1 9:20 Grupparbete 1 10:05 Inspel från HUT
10:20 Paus med rundvandring 10:45 Inledning 2 11:00 Grupparbete 2 11:45 Lunch med rundvandring 13:00 Inledning 3 13:30 Grupparbete 3 14:15 Rundvandring 14:30 Summering 15:00 Efterfika

8 Tema 1 Vilka samverkansformer och arbetssätt fungerar? Redovisa på blädderblad Skriv tema- och gruppnummer längst ner till höger

9 Samverkansformer Arbetssätt

10 Våra iakttagelser Distinktionen hämtad från Genus och etik i förvaltningens processer (Olofsdotter Stensöta) i antologin Politik som organisation (Rothstein, red). I projektet går handläggare från regelfokus: Fokus på regelverk Skriftlig dokumentation Distans Sanktion Till omsorgsfokus (individfokus): Individen (individens behov) Muntlig dokumentation Närhet (relation) Flexibilitet och anpassning

11 Myndighetsneutrala lokaler tycks innebära:
En ny och annorlunda självbild hos teamen gällande vad som ska göras och hur det kan göras En ny och annorlunda inställning hos målgruppen i meningen ökad mottaglighet och vilja att delta

12 Situationsanpassat parallellt stöd
Nya arbetssätt och en annorlunda myndighetsroll utvecklas i en gemensam process med gemensamma mål Kalibrering Situationsanpassat parallellt stöd efter person och behov Vägvisare Personlig samordnare Aktiv handpåläggning Parallellt stöd istället för seriellt Ex. gemensam process och mål, kollektivt ansvar för deltagaren, gemensam ’verktygslåda’ Flexibilitet och individanpassning Ex. individen görs delaktig, kalibrering till person, situation och tid, tät uppföljning Gemensam process Gemensamt mål Alla är med och ger och tar Förståelse för varandras regelverk Mer att erbjuda tillsammans Kollektivt ansvar för deltagaren Tillgång till varandras verktygslådor

13 Tema 2 Vilka samverkansformer och arbetssätt är önskvärda och realistiska att implementera? Redovisa de realistiska på blädderblad Kom ihåg att minnesanteckna från gruppdialogen! Skicka dem via mejl till Ange Tema och gruppnummer

14 Önskvärda Realistiska
Samverkans-former Arbetssätt

15 Vad händer efter projektet? Vad är önskvärt och vad är möjligt?
Beslut (på rätt nivå) - Tydligt: Vad ska genomföras? Kompromiss? - Giltigt: Mål och medel? - Förankrat: Legitimetet? Politisk nivå? Genomförandenivå? Genomförare (närbyråkrater) - Förstår: Regelverk och beslut? Överens? - Kan: Resurser (kompetens, tid, utrustning, lokaler)? - Vill: Personlig och professionell övertygelse? 3. Målgruppen - Reaktion? - Homogen – heterogen?

16

17 Implementeringsalternativ
Fullständig Allt tas över och finansieras av de permanenta verksamheterna Delad Vissa delar tas över, andra behålls med samordnad finansiering Strukturell Allt behålls och samordnad finansiering säkras Professionell Arbetssätt tas över utan samordning

18 Utmaningen för projekt
Organisations-effekter Projekt-resultat

19 Implementeringsplan Vad Hur Vem När

20 Amir Kaderland 3 Anette Berggren 3 Anette Ryberg 4 Anette Sandersson 8 Ann-Christine Johansson 4 Ann-Sofie Andersson 8 Asbjörn Lingaas 1 Camilla Jansson 7 Carl Nyblom 6 Carl-Magnus Fröjdh 5 Christel Lood 5 Christer Grähs 6 Daniel Jönsson 3 Diana Brovall 4 Diana Edvinsson 6 Eva Gustafsson 6 Eva Kröger 7 Eva-Britt Andersson 6 Fredrik Hansson 4 Frida Christiansson 5 Helena Almryd 5 Heléne Centerhorn 3 Helene Jonsson 3 Helene Walhed 5 Jaana Käppi 8 Jenny Axelsson 5 Johanna Erlandsson 7 Jonas Bergman 3 Jonas Lindh 1 Jörgen Andersson 5 Katarina Bengtsson 2 Kjell Henriksson 7 Lena Lumme 5 Lena Swahn-Eriksson 2 Lena Svensson 4 Lena Windefeldt 2 Linda Bertlin 4 Linn Steneryd 1 Magnus Gurman 4 Malin Nordkvist 8 Marcus Vahlström 2 Margareta Bengtsson 7 Margareta Olofsson 8 Mathias Appelqvist 6 Mats Petersson 1 Mia Erwing Niklasson 7 Mikael Kahlin 7 Monika Larsson 7 Nane Rosner 5 Per Svensson 1 Petter Larron 3 Pia Karlsson 1 Pia Ryberg 6 Renee Fasson-Rydman 4 Rie Boulund 2 Samuel Grahn 7 Sirkka Vallius 8 Stefan Bengtsson 6 Susanne Bergenheim 8 Susanne Troff 3 Tanja Malz 6 Therese Carlsson 8 Thomas Fager 2 Ulrika Lindberg 6 Ulrika Svensson 2 Veronica Bornestav 4 Wiveka Ekeblad 7 Vlora Fejzullahi 8 Åsa Gustavsson 1

21 Tema 3 Vad krävs för att implementera de realistiska samverkansformerna och arbetssätten? Redovisa på blädderblad eller A3 och muntligt för alla

22 Fortsättning följer Webbutvärdering av idag
Dokumentation från idag på Lärloopar i fyra projekt under Analyskonferens 2 hösten 2016 Uppföljning av era implementeringsplaner

23 Implementering Ibland behöver man någon utifrån som visar på möjligheter


Ladda ner ppt "Analyskonferens Varberg"

Liknande presentationer


Google-annonser