Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Effective Sourcing www.effso.com Styrkort är ett begrepp som uppfanns vid Harvard. Kortet syftar till att förmedla företagets verksamhetsstrategier, dvs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Effective Sourcing www.effso.com Styrkort är ett begrepp som uppfanns vid Harvard. Kortet syftar till att förmedla företagets verksamhetsstrategier, dvs."— Presentationens avskrift:

1 Effective Sourcing www.effso.com Styrkort är ett begrepp som uppfanns vid Harvard. Kortet syftar till att förmedla företagets verksamhetsstrategier, dvs. att medvetliggöra medarbetarna. Genom styrkortet identifierar man de nyckeltal som man vill styra organisationen mot. Kortet visar alltså strategiska mätetal. I praktiken är det antingen en powerpointbild eller en visualisering på intranätet. Och vi finner nyckeltal som spend, besparingar eller antal leverantörer. Blickar man sig omkring i företagslandskapet ser man att styrkorten ofta har tydliga kopplingar till företagens affärsstrategier. T.ex. är industriföretagen ofta inriktade på kapitalrationalisering och givetvis dyker det upp sådana nyckeltal som lageromsättningshastighet och lagersaldo. Instrumentbrädan har istället växt fram ur olika IS och IT-system. I realtid visualiseras mätetal som diagram, grafer och mätinstrument. Typiskt finner vi inköpare instrumentbrädor i våra affärssystem. Nyckeltalen är ofta operativa, t.ex. prisvarians, leveransprecision eller antal orderrader. Intressant är dock att systemtillverkarna själva är ganska svaga på att utveckla bra instrumentbrädor. De erbjuder ganska enkla grafiska gränssnitt. Istället finns det många tredjepartsprodukter som man koppla till affärssystemet för att på ett proffsigare sätt visualisera affärsdata på intranätet. Och många gånger måste instrumentbrädan kompletteras med manuellt inmatade data för att bilden ska bli fullständig. MEN, styrkort och instrumentbräda har en del gemensamt. Båda vill omsätta strategier till motivation och mäta dess framåtskridande. Och vi kanske bör sudda ut gränserna mellan dem; de kanske rentav kan syntetiseras till en styrbräda. Inom ledarskap säger man ofta att allt bör vara delbart med tre. Därför kan ett lämpligt antal nyckeltal för en styrbräda vara sex, dvs. tre strategiska och tre operativa nyckeltal. I varje kategori bör man dessutom försöka finna nyckeltal som illustrerar verkställighetsförmåga, dvs. förmågan att uppnå mål. Likadant bör man illustrera systemeffektiviteten dvs. hur resurserna utnyttjas. Viktigt är även den grafiska visualiseringen. Att bara använda klassiska affärsdiagram skapar inte lika mycket intresse som att använda sig av vardagslivets sätt att illustrera mätning. Exempelvis kan man likna sin styrbräda med mätinstrument som finns i bilen, köket, båten eller huset. Det skapar betydligt mer intresse. Så här kan det se ut: Styrkort + Instrumentbräda = Styrbräda

2 Effective Sourcing www.effso.com Exempel på styrbräda 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Efterlevnad av planerade besparingar C 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 Budgetefterlevnad C 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 Prisvarians Operativa nyckeltal Strategiska nyckeltal

3 Effective Sourcing www.effso.com Grundläggande element för att rita styrkort eller instrumentbräda 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 C Lysdioder Manometer Trafikljus C 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 TermometerKompassnål Färdriktning Trendindikator ( ( Smiley

4 Effective Sourcing www.effso.com Grundläggande element för att rita styrkort eller instrumentbräda Myntrör – myntstapel (t.ex. för att illustrera gjorda besparingar) Trendkurva Stapeldiagram

5 Effective Sourcing www.effso.com Grundläggande element för att rita styrkort eller instrumentbräda Polärdiagram - SpindelnätsdiagramTimglas (t.ex. för att illustrera projekttid) Cirkeldiagram Trenddiagram Skivstång (för att illustrera arbetsbelastning)


Ladda ner ppt "Effective Sourcing www.effso.com Styrkort är ett begrepp som uppfanns vid Harvard. Kortet syftar till att förmedla företagets verksamhetsstrategier, dvs."

Liknande presentationer


Google-annonser