Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Massmedia och reklam.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Massmedia och reklam."— Presentationens avskrift:

1 Massmedia och reklam

2 Här kommer vi att arbeta med ämnet samhällskunskap där vi läser om Massmedia och reklam. Under veckorna Det vi kommer att arbeta med är om vilka olika medier som finns och hur de är uppbyggda och framförallt ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter vi har till de olika medierna. Vi kommer även att titta på reklamens roll i media, hur vi blir påverkade av den och varför vi kan se den överallt i samhället. Litteraturen vi använder är ”Samhälle idag 7-9 sol 3000 sidorna Vi kommer att avsluta med ett skriftligt prov under vecka 22.

3 Massmediernas uppgift:
Vi lever i ett informationssamhälle.. Massmediernas uppgift: Att ge information Att förklara Att granska Att underhålla Minikurs: 6:9, 6:10

4 Tidningen HISTORIK Under Romarrikets tid använde man sig av handskrivna nyhetsbrev 1456. Boktryckarkonsten gör att det blir lättare att sprida nyheter 1645. Sveriges första tidning, Ordinarii Post Tijender, trycks 1864. Dagens nyheter (DN) börjar ges ut 1995. Metro, den första gratistidningen ges ut 2000. Allt fler tidningar finns att läsas på internet Idag finns det cirka 160 olika sorters dagstidningar i Sverige. Minikurs: 6:11, 6:12

5 Vad innehåller en dagstidning?
En dagstidning innehåller mycket text och den är därför indelad i olika delar: Första sidan Lokaldelen Ledarsidan Sportsidan Kultursidorna Insändarsidan Inrikessidorna Annonser Utrikessidorna Man hittar även radio- och TV-program, familjenyheter och korsord Ekonomi- och näringsliv Det finns olika sorters dagstidningar: Rikstidningar: - Morgontidningar - Kvällstidningar Landsortstidningar och gratistidningar. Sid i Sh-boken

6 Viktiga tidningsord: Rubrik Avdelning Ingress Annons Artikel
Prenumerera Notis Reportage Källa

7 Kvällstidning vs. Morgontidning - vad skiljer dessa åt?

8 RADIO 1922 sänds den första svenska radiosändningen
Under 1930-talet användes radion till att sända propaganda i Tyskland. Under andra världskriget blev radion ett viktig förmedlare av nyheter. De sände även musik och annan underhållning för att hålla humöret uppe medan kriget pågick. Än idag används radion flitigt i t.ex. Kina där man kan lyssna på nyheter och få information från myndigheterna.

9 Röster som når många minikurs: 6:13
1895 Italien sänder radiosignaler genom luften 1922 den första svenska rundradiosändningen Sändningarna blir regelbundna i Sverige 1955 P2 startas upp 1962 P3 1977 lokalradion bygger upp 24 stationer 1993 reklamsändningar tillåts 2000 radio, internet och mobiltelefonerna kopplas samman 2007 allt fler lyssnar via Webbradion

10 TV – nyheter, underhållning och reklam
1923 televisionen är uppfunnen 1956 regelbundna sändningar i Sverige 1957 första satelliten skjuts upp och fler tv kanaler kan sändas 1967 färg-Tv sändningarna 1987 Tv3 med reklam 1990 Tv4 den första svenska reklamkanalen 1992 Yttrandefrihetsgrundlagen ny lag som skyddar yttrandefriheten i radio och Tv 2000 Tv och internet samarbetar 2005 Tv skickas digitalt via satellit, kabel eller bredband. 2007 Tv via datorer

11 Två sorters TV Public service svt1 svt2 kunskapskanalen, får sin inkomst genom TV-licenser. Reklam- Tv tv4 och andar övriga reklamkanaler som behöver dem för att få inkomst till sina produktioner. Minikurs: 6:14, 6:15

12 Makten över medierna Yttrandefrihet Tryckfrihet Censur
Offentlighetsprincipen Minikurs: 6:18, 6:19


Ladda ner ppt "Massmedia och reklam."

Liknande presentationer


Google-annonser