Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Statistik B, 8 hp Regressions- och tidsserieanalys Projekt 1: Index och efterfrågeanalys Projekt 2: Tidserieanalys Projekten ger 2.5 hp Tenta: 5,5 hp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Statistik B, 8 hp Regressions- och tidsserieanalys Projekt 1: Index och efterfrågeanalys Projekt 2: Tidserieanalys Projekten ger 2.5 hp Tenta: 5,5 hp."— Presentationens avskrift:

1 1 Statistik B, 8 hp Regressions- och tidsserieanalys Projekt 1: Index och efterfrågeanalys Projekt 2: Tidserieanalys Projekten ger 2.5 hp Tenta: 5,5 hp Lärare: Lotta Hallberg, Isak Hietala

2 2

3 3 Enkel linjär regression: hyran kan förklaras av lägenhetsstorlek

4 4 Kvadratisk regression

5 5 Efterfrågeanalys: Efterfrågan förklaras av priset. Priselasticiteten kan skattas.

6 6 Tidserieanalys: en variabel som observeras över flera år kan förklaras av tiden, månaden,...

7 7 Hur mycket betalar man (i genomsnitt) i hyra om man har en lägenhet på 50 kvadratmeter? ca SEK

8 8 För varje ytterligare kvadratmeter i lägenhetsyta får man betala ca 60 kronor i månaden mer. 10 kvadratmeter mer = 605 SEK

9 9 Kv-meterHyra b 0 +b 1 *x i y i -(b 0 +b 1 x i ) *61= Residualerna

10 10 Detta görs genom ‘Minsta-kvadrat-metoden’: Summan av alla kvadrerade avstånd ska bli så liten som möjligt.

11 11 Kv-meterHyra x i *y i x i *x i *4490= Σ

12 12 Regression Analysis: Hyra versus Kv-meter The regression equation is Hyra = Kv-meter Predictor Coef SE Coef T P Constant Kv-meter S = R-Sq = 85.5% R-Sq(adj) = 84.8% Analysis of Variance Source DF SS MS F P Regression Residual Error Total Regressionslinjen t-tester och deras p-värden Parameterskattningar och deras standardavvikelser Residualspridningen Konfidensintervall för parametrarna  0 och  1 måste man dock beräkna själv.

13 13 Även punktskattningar och punktprognoser kan beräknas med hjälp av MINITAB The regression equation is Hyra = Kv-meter Predictor Coef SE Coef T P Constant Kv-meter S = R-Sq = 85.5% R-Sq(adj) = 84.8%.... Predicted Values for New Observations New Obs Fit SE Fit 95.0% CI 95.0% PI ( 4112, 4594) ( 3227, 5479) Values of Predictors for New Observations New Obs Kv-meter


Ladda ner ppt "1 Statistik B, 8 hp Regressions- och tidsserieanalys Projekt 1: Index och efterfrågeanalys Projekt 2: Tidserieanalys Projekten ger 2.5 hp Tenta: 5,5 hp."

Liknande presentationer


Google-annonser