Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Statistik B, 8 hp Regressions- och tidsserieanalys Projekt 1: Index och efterfrågeanalys Projekt 2: Tidserieanalys Projekten ger 2.5 hp Tenta: 5,5 hp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Statistik B, 8 hp Regressions- och tidsserieanalys Projekt 1: Index och efterfrågeanalys Projekt 2: Tidserieanalys Projekten ger 2.5 hp Tenta: 5,5 hp."— Presentationens avskrift:

1 1 Statistik B, 8 hp Regressions- och tidsserieanalys Projekt 1: Index och efterfrågeanalys Projekt 2: Tidserieanalys Projekten ger 2.5 hp Tenta: 5,5 hp Lärare: Lotta Hallberg, ann-charlotte.hallberg@liu.seann-charlotte.hallberg@liu.se Isak Hietala

2 2

3 3 Enkel linjär regression: hyran kan förklaras av lägenhetsstorlek

4 4 Kvadratisk regression

5 5 Efterfrågeanalys: Efterfrågan förklaras av priset. Priselasticiteten kan skattas.

6 6 Tidserieanalys: en variabel som observeras över flera år kan förklaras av tiden, månaden,...

7 7 Hur mycket betalar man (i genomsnitt) i hyra om man har en lägenhet på 50 kvadratmeter? ca 3747.6 SEK

8 8 För varje ytterligare kvadratmeter i lägenhetsyta får man betala ca 60 kronor i månaden mer. 10 kvadratmeter mer = 605 SEK

9 9 Kv-meterHyra b 0 +b 1 *x i y i -(b 0 +b 1 x i ) 614490720.92+60.53*61=4413.25 76.75 503211 3747.42 -536.42 3232652657.88 607.12 7447505200.14 -450.14 6140634413.25 -350.25 7054714958.02 512.98 5241203868.48 251.52 6454324594.84 837.16 6550204655.37 364.63 3835123021.06 490.94 3724562960.53 -504.53 3725602960.53 -400.53 5031793747.42 -568.42 11771107802.93 -692.42 8670195926.5 1092.5 5031993747.42 -548.42 7349535139.61 -186.61 7756235381.73 241.27 5239193868.48 50.52 5638984110.6 -212.6 9262196289.68 -70.68 Residualerna

10 10 Detta görs genom ‘Minsta-kvadrat-metoden’: Summan av alla kvadrerade avstånd ska bli så liten som möjligt.

11 11 Kv-meterHyra x i *y i x i *x i 61449061*4490=2738903721 503211 1605502500 3232651044801024 7447503515005476 6140632478433721 7054713828704900 5241202142402704 6454323476484096 6550203263004225 3835121334561444 372456 908721369 372560 947201369 5031791589502500 1177110831870 13689 8670196036347396 5031991599502500 7349533615695329 7756234329715929 5239192037882704 5638982182883136 9262195721488464 Σ 1294 93469 6271637 88196

12 12 Regression Analysis: Hyra versus Kv-meter The regression equation is Hyra = 721 + 60.5 Kv-meter Predictor Coef SE Coef T P Constant 720.9 370.2 1.95 0.066 Kv-meter 60.533 5.713 10.60 0.000 S = 525.5 R-Sq = 85.5% R-Sq(adj) = 84.8% Analysis of Variance Source DF SS MS F P Regression 1 31002923 31002923 112.26 0.000 Residual Error 19 5247087 276162 Total 20 36250010 Regressionslinjen t-tester och deras p-värden Parameterskattningar och deras standardavvikelser Residualspridningen Konfidensintervall för parametrarna  0 och  1 måste man dock beräkna själv.

13 13 Även punktskattningar och punktprognoser kan beräknas med hjälp av MINITAB The regression equation is Hyra = 721 + 60.5 Kv-meter Predictor Coef SE Coef T P Constant 720.9 370.2 1.95 0.066 Kv-meter 60.533 5.713 10.60 0.000 S = 525.5 R-Sq = 85.5% R-Sq(adj) = 84.8%.... Predicted Values for New Observations New Obs Fit SE Fit 95.0% CI 95.0% PI 1 4353 115 ( 4112, 4594) ( 3227, 5479) Values of Predictors for New Observations New Obs Kv-meter 1 60.0


Ladda ner ppt "1 Statistik B, 8 hp Regressions- och tidsserieanalys Projekt 1: Index och efterfrågeanalys Projekt 2: Tidserieanalys Projekten ger 2.5 hp Tenta: 5,5 hp."

Liknande presentationer


Google-annonser