Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medlems- utbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medlems- utbildning."— Presentationens avskrift:

1 Medlems- utbildning

2 Syfte Göra dig medveten, aktiv och ta initiativ till att påverka arbetsplatsen och i Vision Medlemsutbildningen är en grundläggande utbildning inom Vision och syftar till att göra medlemmen medveten, aktiv och tar initiativ till att påverka arbetsplatsen och i Vision. Utbildningen ska ge stolta medlemmar som fungerar som ambassadörer för Vision på arbetsplatserna.

3 Mål Inspiration till fackligt engagemang
Inflytande på arbetsplatsen och i Vision Veta hur du kan påverka din lön och din utveckling Veta hur du får råd och stöd Mål Utbildningen ska: inspirera till fackligt engagemang Efter utbildningen ska du: ha insikt om möjligheterna för att ha inflytande på arbetsplatsen ha insikt om möjligheterna för att ha inflytande i Vision ha kunskap om hur du kan påverka din arbetsplats, din lön och din utveckling ha kunskap om vem du skall vända dig till för att få råd och stöd

4 Bra att veta Presentation Tider Pedagogisk metod
Mina förväntningar på utbildningen Kompassen

5 Visions lokala avdelningar, klubbar och sektioner
Visions organisation Visions medlemmar Visions lokala avdelningar, klubbar och sektioner Förbundsmöte FS Som medlem i Vision är du medlem i en avdelning eller klubb - samma som dina arbetskamrater. Avdelningen eller klubben har till uppgift att bevaka dina intressen och det är genom din klubb eller avdelning som du kan få inflytande, både gentemot arbetsgivaren och inom Vision. Du är med och väljer era fackliga ombud som representerar dig i förhandlingar och inom Vision. Vision utgår från arbetsplatsen där de flesta frågor kring vårt arbetsliv kan utvecklas till det bättre. Att kunna påverka Vision utgår också från arbetsplatsen genom att påverka sitt arbetsplatsombud eller rent av kanske ta på sig ett uppdrag som ombud. Länk till hemsidan : https://vision.se/Medlem/Bli-aktiv/ När det handlar om mer generella frågor som rör arbetsgivaren i stort som du anser att Vision ska driva finns möjligheter att direkt kunna diskutera frågan med din avdelning/klubb (eller sektion). Du kan också via ett ombud framföra dina idéer till avdelningen/klubben (sektionen). Tänk dock på att det är avdelningen/klubben (sektionen) som finns där för dig och inte tvärtom varför du alltid kan ta en kontakt direkt med denna. I avdelningen/klubben finns en styrelse som leder och driver arbetet. styrelsen väljs på årsmötet av medlemmarna och det förberedande arbetet inför årsmötet och val till styrelsen görs av valberedningen. Årsmötet hålls senast under mars månad varje år. Förutom att välja styrelseledamöter går man igenom verksamheten som varit under året som gått, vilka frågor som avdelningen/klubben drivit och vilka aktiviteter som anordnas. Du som medlem kan påverka på årsmötet: Lämna in förslag (motioner) på frågor som du tycker avdelningen/klubben ska arbeta med . På årsmötet tar man sedan ställning till ditt förslag. Föreslå personer till styrelsen till valberedningen inför årsmötet och sedan vara med på mötet och fatta beslutet. Visions förbundsstyrelse leder och utvecklar Visions verksamhet utifrån vad som har bestämts på förbundsmötet. Förbundsstyrelsen består av 13 personer, varav en är personalklubbens representant (från kansliorgansiationen). Styrelsen träffas en gång i månaden, men ledamöterna har också många andra uppdrag var och en för sig. De ingår i andra styrelser och arbetsgrupper, och finns med vid regionala träffar.

6 Så här träffas och beslutar vi
Region-konferenser Vartannat år Regionala förbunds- konferenser Vartannat år Regionala förmöten Inför förbunds-mötet Förbunds-möte Vartannat år FS Förbundsmötet är Visions högsta beslutande organ och genomförs vartannat år. Förbundsmötet bestämmer inriktningen på Visions arbete och vilka frågor som ska prioriteras under de kommande åren. Som medlem kan du skriva motioner till förbundsmötet om frågor som du tycker att Vision ska arbeta med. Antingen kan du skriva på egen hand, eller prata med din styrelse som kan skriva motionen i din avdelnings eller klubbs namn.

7 Visions kansliorganisation
FS Kansliledning Resurscenter: Funktionen för löner och yrkesvillkor Staben Funktionen för kommunikation och facklig utveckling (Tidningen Vision mm) Administrativa funktionen Personalfunktionen Vision Direkt Regionala center: Visions center i Luleå Visions center i Sundsvall Visions center i Stockholm Visions center i Västerås Visions center i Linköping Visions center i Göteborg Visions center i Malmö Vision Direkt, kl måndag – fredag. Personlig rådgivning till medlemmar i jobbfrågor, karriärfrågor och lönefrågor.

8 Schyst offentlig upphandling Ett schyst arbetsliv
Schysta samarbeten Vi är fair Miljö och klimat Vision i världen Schyst offentlig upphandling Ett schyst arbetsliv Vision är en Fair Union, en naturlig del av Visions identitet - Vi gör så att våra medlemmar får ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv. Vision har nästan medlemmar varav ca är chefer. I Vision finns ca 2000 yrkesgrupper och 4000 olika yrkestitlar som arbetar inom kommuner, landsting, svenska kyrkan och andra trossamfund, kommunala bolag och privata företag inom vård, behandling och omsorg och skola och utbildning. Vad innebär det att vara en Fair Union? För Vision är Fair Union en arena för olika aspekter av ett schyst arbetsliv och kan ses som ett samlingsbegrepp för det Vision gör som inbegriper solidaritetstanken. Det handlar om att vi gör saker – vi agerar och visar i handling vilka vi är. Ett schyst arbetsliv Vision vill ha ett schyst arbetsliv. Det gäller både i Sverige och i andra länder. Vision förhandlar för bra villkor, förutsättningar och arbetsmiljö för medlemmarna både på lokal och central nivå. Vision påverkar också via opinionsbildning och annat påverkansarbete riktat mot politiker och beslutsfattare. Allas lika värde För Vision är det självklart att alla har lika värde och ska ha samma möjligheter. Vi jobbar för jämställdhet mellan kvinnor och män och ett öppet arbetsliv som uppmuntrar och tar tillvara människors olikheter. Vision i världen Visions arbete för ett schyst arbetsliv stannar inte inom Sveriges gränser. Genom vårt internationella arbete verkar vi tillsammans med kolleger i andra länder för demokrati och mänskliga rättigheter. Och vi påverkar inom EU och resten av världen genom att vara med i olika internationella fackliga organisationer. Visions solidaritetsfond samlar in pengar till insatser världen över. Det kan vara till fackförbund som behöver stöd eller till fackligt aktiva som fängslats på grund av sitt engagemang. För oss är mänskliga rättigheter och rätten att organisera sig och förhandla om kollektivavtal självklara rättigheter. Som medlem i Vision är du med och tar ett globalt ansvar. I nuläget är Vision med och driver sju internationella samarbetsprojekt; i Swaziland, Botswana, Tunisien, Egypten, Turkiet, Paraguay och Southern Cone-samarbetet. Två andra projekt har nyligen avslutats; i Ryssland och Vietnam. För att Vision ska ge stöd till ett utländskt fackförbund finns vissa krav, som att fackförbundet som Vision samarbetar med ska dela Visions värderingar och arbeta aktivt för att inkludera kvinnor och unga. Vision samarbetar med enskilda systerfackförbund i andra länder. Men Vision är förstås även medlemsförening i de regionala och internationella fackliga organisationer som finns, och påverkar beslut som rör arbetsvillkor och arbetsmiljö i till exempel EU och FN. Läs mer på hemsidan om de olika organisationerna. Som medlem i Vision kan du söka Visions internationella stipendier. Stipendierna ger dig en möjlighet att resa iväg och studera facklig verksamhet ur ett internationellt perspektiv. Reseberättelser finns på hemsidan. Miljö och klimat Ett fair arbetsliv förutsätter en hållbar samhällsutveckling med mindre miljö- och klimatpåverkan. Att inte behöva bidra till onödig miljöförstöring på jobbet är något som vi som fackförbund kan påverka. Exempelvis på detta är Schyst Måltid (finns i utbildningshäftet) och Vision har en resepolicy, bland annat att flygresor klimatkompenseras. Schysta samarbeten Det finns många organisationer som vill göra världen mera fair. Vision jobbar tillsammans med flera av dem. Vision är medlem i eller stödjer organisationer som Fairtrade Sverige, Rena kläder, FN-förbundet, LO-TCO Biståndsnämnd och TCOs solidaritetsfond. Exempelvis så är det flera lokala Vision-avdelningar som är med att driva frågan om Fairtrade City, exempelvis Växjö, Norrköping med flera. Schyst offentlig upphandling Varje upphandling är ett tillfälle att uppmuntra schysta arbetsvillkor. När arbetsgivarna köper varor och tjänster för skattepengar vill Vision att de som gör jobbet ska ha schysta villkor. Det gäller lön och arbetsmiljö på fabrikerna utomlands, men också när offentlig verksamhet upphandlas och drivs privat på hemmaplan. Vi är fair Att vara en Fair Union innebär att vi vill leva som vi lär. Att vi väljer att handla av företag med kollektivavtal och som har ett aktivt miljöarbete. Att det vi köper är schyst tillverkat både med tanke på arbetsvillkor och miljö. Visions kansli har ett aktivt miljöarbete och är miljödiplomerat. Visa sidan på Vision.se med utbildningen ”Grundkurs i globala fackliga frågor”. https://vision.se/Medlem/Fair-Union/ Allas lika värde

9 Min arbetsplats Skriv ner ett utvecklingsområde som finns på din arbetsplats. Välj ett av områdena Diskutera i gruppen hur man kan ta upp detta på en arbetsplatsträff. Använd resurser som Vision Direkt eller sök på vision.se. Presentera ert förslag.

10 Öppna upp

11 Kollektivavtalets värde
Enskilda avtal Lokala kollektivavtal Centrala kollektivavtal Sveriges rikes lag – arbetsrättsliga lagar EU – EG-rätten, direktiv och förordningar

12 Vad är ditt kollektivavtal värt?

13 Anställningsformer Tillsvidareanställning Visstidsanställning
Provanställning

14 Min utveckling och min lön
Verksamhetsplanering Utvecklingssamtal Lönesamtal

15 Förslag till löneprocess
Överläggning Lönesamtal Avstämning Ny lön Utvecklingssamtal januari januari-mars slutet av mars april maj Utöver ovan hålltider görs en lönekartläggning och analys enligt diskrimineringslagen, kring osakliga löneskillnader.

16 Handlingsplan Fundera över ditt nästa samtal Vad ska det handla om?
Vad vill du uppnå? Vad behöver du ta reda på? Vem kan coacha dig inför samtalet?


Ladda ner ppt "Medlems- utbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser