Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erasmus Erasmusansvarigmöte 2011-11-16 Välkomna till Erasmusansvarigmöte 16 november 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erasmus Erasmusansvarigmöte 2011-11-16 Välkomna till Erasmusansvarigmöte 16 november 2011."— Presentationens avskrift:

1 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2011-11-16 Välkomna till Erasmusansvarigmöte 16 november 2011

2 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2011-11-16 10.00 – 10.10Välkommen Sten Vesterman, avdelningschef, Avd för europeiskt samarbete, Internationella programkontoret 10.10 – 10.20Kalendarium för 2011/2012 Linda Nilsson, handläggare, Internationella programkontoret 10.20 – 10.40 Eurydike – Modernisation of Higer Education Ny jämförande europeisk studie Ulf Hedbjörk, utredare, Internationella programkontoret 10.40 – 11.10ESN studie ”PRIME 2010” (Problems of Recognition In Making Erasmus) Anders Ahlstrand, handläggare, Internationella programkontoret 11.10 – 11.40Erasmusstudentwebben 2011/2012 Uppdatering av partnerlistor, bloggare osv. Jöns Ahlén, informatör, Internationella programkontoret 11.40 – 13.00Lunch (restaurang Stadshuskällaren) 13.00 – 14.30Information från IPK Uppdaterade stipendiegränser Nya regler för budgetöverföringar av studentmedel Nytt sätt att beräkna mobilitetsperiodens längd Erasmusstudenter resande med minderåriga barn Nya regler för personalfortbildning Ändrade medborgarskapskrav / uppehållstillstånd vid utbyten Erasmusstatistik (svensk / EU) Nya programperioden från 2014 Frågor från publiken? 14.30 – 14.45Europeiska revisionsrättens kritik ang. Erasmus i Sverige Jari Rusanen, handläggare, Internationella programkontoret 14.45 – 15.00Kommande platsbesök och andra kontroller Jari Rusanen, handläggare, Internationella programkontoret 15.00Avslutning och fika

3 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2011-11-16

4 Erasmus Kalendarium 2011 2 december – Tempus Information Day (på KTH) deadline 16 nov 12 december – Introduktionsdag för nya handläggare (Sthlm) 16 december – Infomöte om centraliserade programdelar inom LLP (Sthlm) 2012 25 januari – Bolognaseminarium 1 februari – ansökan EUC 2 februari – ansökan för centraliserade Erasmusprojekt 3 februari – ansökan för att anordna EILC Februari – Erasmus Mundus Information Day (vid Uppsala universitet) 9 mars – ansökan för Erasmusmobilitet och Intensivprogram Under våren – informationsmöte om ECTS- och DS-labels 1 april – Interimsrapportering för Erasmusmobilitet 3 maj – Bologna seminarium 8-9 maj – Europeisk Erasmuskonferens i Köpenhamn 14-15 maj – Programdagarna (Göteborg)

5 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2011-11-16 Kalendarium 2012 September – Erasmusansvarigmöte September/oktober – Linnaeus-Palme/ MFS-seminarium Tidig oktober – Europeiskt kontaktseminarium för Erasmus intensivprogram (IP) i Växjö 15 oktober – Slutrapportering Erasmusmobilitet Okt/nov – Kontaktseminarium inom Tempus, Erasmus Mundus, Linnaeus-Palme (någonstans ute i världen) November – Infomöte om centraliserade programdelar inom LLP Nov/dec – Introduktionsdag för nya handläggare December – Tempus Information Day

6 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2011-11-16

7 Erasmus Samtliga Erasmusmedel hos IPK 2011/2012: 9 353 000 euro 2010/2011: 8 933 000 euro Budget

8 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2011-11-16 Kontrakt 11/12 IPK fördelar mobilitetsmedel baserat på prestation under de två föregående årens utbyte. (OBS! Antalet utbyten/studentmånader som anges i kontraktet är beräkningsgrunden inte ett absolut tal.) Medel utbetalas i två omgångar, först ca 80% sedan resterande belopp beroende av prestation beräknat på: SMS-studier – studentmånader SMP-praktik – studentmånader STA-undervisningsuppdrag - antal mobilitetsperioder STT-personalmobilitet - antal mobilitetsperioder Efter interimsrapporten tecknas nya kontrakt med samtliga lärosäten där det slutgiltiga beloppet är baserat på interimsrapportens uppgifter om prestationen under pågående läsår. (Det nya antalet utbyten/studentmånader anges i det nya kontraktet)

9 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2011-11-16 Kontrakt 11/12 För att få en 2:a utbetalning måste man visa i interimsrapporten att man har betalt ut minst 70% av den 1:a utbetalningen.

10 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2011-11-16 Kontrakt 11/12 Förtida återbetalningar i samband med interimsrapporteringen i april!

11 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2011-11-16 Beräkning av OM-medel (räknesnurran) för 2011/12 Fyll i antal utresande (SMS, SMP, STA och STT) nedan för att få reda på motsvarande OM summa Antal utresande Berättigad 0 € Antal utresandePer utresande 1-25285 26-100213 101-400142 >40071

12 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2011-11-16 Slutrapportering - överföringar mellan mobilitetsdelar 2011/2012 Slutrapportering - överföringar mellan mobilitetsdelar 2011/2012 SM:100 % av SM-budgeten för studier (SMS) och 100 % av SM-budgeten för praktik (SMP) kan överföras till varandra. ST:Max 20 % av STA-budgeten för lärarmobilitet - undervisningsuppdrag och max 20 % av STT- budgeten för personalfortbildning (staff training) kan överföras till varandra ST:Max 20% av den totala ST-budgeten (STA+STT) kan överföras till SM OM:100% av den totala OM-budgeten kan överföras till SM och/eller ST

13 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2011-11-16 Nytt sätt att beräkna mobilitetsperiodens längd Perioden för studentmobilitet inom Erasmus ska baseras på det datum som står på dokument utfärdade av värdlärosätet eller praktikanordnaren (t.ex. Letter of Acceptance/Certificate of Attendance eller Training Agreement/praktikintyg). Avrundningen av studentmobilitetsperiodens längd görs till närmaste helmånad eller närmaste halvmånad. Om lärosätet väljer att rapportera endast helmånader får en halvmånad avrundas uppåt till en hel månad. Avrundning uppåt gäller dock inte i samband med minimitiden utan då måste den riktiga mobilitetsperioden vara minst 3 månader lång.

14 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2011-11-16 Personalfortbildning Under läsåret 2011/2012 är det tillåtet att använda Erasmus-personalfortbildning för kurser med koppling till den mobila personens egna arbetsuppgifter. Det kan t.ex. handla om kurser (ej konferenser!) som anordnas av EAIE eller om språkkurser i t.ex. engelska för lärare som planerar att undervisa på engelska.

15 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2011-11-16 Personer med behov av särskilt stöd Funktionshindrade personer (personal och lärare) som deltar i ett Erasmus intensivprogram eller mobilitetsaktivitet inom Erasmus kan tilldelas extramedel för kostnader som uppstår på grund av mobiliteten och funktionshindret. De hjälpmedel som studenten har tillgång till på hemlärosätet har studenten även rätt att ha tillgång till på mottagande lärosäte. Det är hemlärosätet som ska stå för de extrakostnader men det är viktigt att man skriver ett avtal innan utbytet påbörjas. För att säkerställa att studenter med stora behov får rätt hjälp på det mottagande lärosätet rekommenderar vi att till exempel samordnaren för funktionshinder använder OM-medel för att besöka värduniversitet och prata med de ansvariga på plats.

16 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2011-11-16 Erasmusstudenter resande med minderåriga barn Prioritet för behövande studenter Internationella programkontoret rekommenderar lärosäten som skickar ut Erasmusstudenter tillsammans med sina minderåriga barn att bevilja det maximala tillåtna stipendiebeloppet för att täcka en del av extrakostnaderna.

17 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2011-11-16 För att underlätta för er planering samt information till studenter och personal inför nästa läsår. Stipendiegränserna varierar enligt land. Det finns två grupper både för studenter och personal: Grupp1: Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Rumänien Grupp2: alla andra Erasmusländer Nyheter inför lå 2012/2013

18 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2011-11-16 (Schablonersättning inklusive resa) Månatligt belopp 3-12 månader (för praktik inom KY-utbildningar 2-12 mån) Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Rumänien MinimumMaximum 200400 Alla övriga länder 200500 Tabell 1. Studentmobilitet, studier (SMS) och praktik (SMP) 2012/2013 Beloppsgränser i euro

19 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2011-11-16 Reskostnader, inkl. inrikes (Schablonersättning exklusive resekostnader) Faktiska kostnader dock högst Dags- belopp Veckobelopp 1:a veckan 2:a veckan 3:e, 4:e, 5:e, 6:e veckan Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Rumänien 400110550500120 Alla övriga länder 400140700650150 Tabell 2. Personalmobilitet, ST (undervisningsuppdrag och personalfortbildning) 2012/2013 Maximibelopp i euro

20 Erasmusstudentstatistik 2010/2011

21 Antal utresande Erasmusstudenter- studier, 92/93 - 10/11

22 Antal utresande Erasmusstudenter- praktik, 07/08 - 10/11

23

24 Erasmus Andel Erasmusstudenter i förhållande till den totala studentpopulationen vid resp. lärosäte 10/11

25 Antal utresande Erasmusstudenter per lärosäte (Studier och Praktik) 10/11

26 Erasmus Antal utresande studenter 05/06 - 10/11

27

28

29 18 populäraste lärosäten för svenska Erasmusstudenter

30 The Erasmus Programme Implications for the future

31 Youth in Action Programme International higher education Programmes (currently Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink) Erasmus Grundtvig Leonardo Comenius Lifelong Learning Programme: A single integrated programme Existing programmes New Programme post-2013 Structure NEW Programme 1. Learning Mobility 3. Policy support 2. Institutional co-operation Preparatory Sport Budget: 15.2 billion for 7 year => increase by 73% + additional funding for the international dimension

32 New programme post-2013 Possible actions (1) –Mobility Credit mobility Degree mobility Erasmus Masters –Cooperation Erasmus Intensive Partnerships Knowledge Alliances Neighbourhood countries Cooperation with other regions –Policy support HE Policy Support

33 New programme post-2013 Possible actions (2)  Global credit mobility: Integration of the international dimension (Erasmus Mundus etc.) More EU non-EU and non-EU EU students and staff mobility Increase academic quality/ more flexibility/ e-tools for language learning Emphasis on trainneeships Both student and HEI staff mobility

34 New programme post-2013 Possible actions (3)  Full cycle (degree mobility) within joint degrees (MA)  Promote degree mobility within Europe at Master’s level through a Loan Guarantee Facility

35 New programme post-2013 Possible actions (4)  More intense cooperation: Between HEI: Erasmus Strategic Partnerships With businesses: curriculum development, entrepreneurship =>Knowlegde Alliances External dimension: capacity building and regional integration with neigbourhood countries and other regions  Policy Support

36 Extensive Consultation 2009 Green Paper on Mobility 2010 on-line consultation on new programmes Adoption of the proposed budget for 2014-2020 period 29 June 2011 Adoption by the Commission 23 November 2011 Co-decision with Council and Parliament During 2012 Potential date of adoption End 2012 – early 2013 Entry into force January 2014 New Programme post-2013 Timetable

37 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2011-11-16

38 Erasmus 1.Problem med vilka v ä xelkurser som anv ä nts 2.Problem med praktik som felaktigt beviljas i efterhand samt beviljas f ö rl ä ngning i efterhand 3.Dokument som saknas t ex Learning agreement, student reports, Certificate of Attendance etc. Problem som Europeiska revisionsrätten uppmärksammat vid svenska lärosäten

39 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2011-11-16

40 Erasmus Studentmobilitet (studier och praktik) 1.Studentkontrakt (underskrivet) 2.Intyg från värduniversitetet som anger studieperioden och genomförda kurser. (SMS) 3.Intyg från praktikanordnaren som anger praktikperioden (SMP) 4.Utdrag ur Ladok som visar att tillgodoräkningen har skett 5.Learning Agreement/ Training Agr. och Placement Contract 6.Studentrapport Personalmobilitet (undervisningsuppdrag och personalfortbildning) 1.Kontrakt, rekvisition, reseorder eller liknande dokumentation 2.Intyg som visar periodens längd och för undervisningsuppdrag antal undervisningstimmar 3.Teaching programme/Work plan 4.Rapport Eventuell EILC- eller IP-dokumentation a) kontroll av dokument hos IPK

41 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2011-11-16 b) ekonomisk granskning på plats Allt som ingår i ”kontroll av dokument hos IPK” och dessutom: Kontoutdrag för högskolans Erasmuskonto för 2010/201 läsårs SM / ST samt eventuella EILC / IP. Utbetalningsorder inkl beslutsunderlag för stipendieutbetalningar till studenter och lärare. Eventuell tilläggsfinansiering för ovan nämnda studenter och lärare. Riksrevisionsverkets senaste revisionsberättelse för lärosätet.

42 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2011-11-16 c) platsbesök (inkl. ekonomisk kontroll) Allt som ingår i ”ekonomisk granskning på plats” och dessutom: Verksamhetsuppföljning: Organisation av Erasmusarbete, Studentmobilitet, lärarmobilitet, Eventuella EILC och IP Möten och diskussioner med rektorn, lärare och annan personal samt studenter som varit involverade i Erasmus Presentation av goda (men också dåliga) exempel inom Erasmus från lärosätet Tar normalt två halvdagar Platsbesöksrapport skrivs av IPK

43 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2011-11-16 Kontroll och besök inom Erasmus under LLP Namn Kontroll av dokument Ekonomisk granskning Plats- besök EILC- gransk- ning IP- gransk ningNamn Kontroll av dokument Ekonomisk granskning Plats- besök EILC- gransk- ning IP- granskni ng BTH KTH 2009 Chalmers 2008 Kungl. Konsthögskolan Dans- och Cirkus högskolan 2011 Kungl. Musikhögskolan Ersta Sköndal högskola 2009 Linnéuniversitetet 2008 2011 Försvarshögskolan Linköpings universitet 2010 GIH Luleå tekniska universitet Göteborgs universitet 2009 2010Lunds universitet 2009 Handelshögskolan 2008 Malmö högskola Högskolan Dalarna Mittuniversitetet Högskolan i Borås Newmaninstitutet Högskolan i Gävle Mälardalens högskola 2010 Högskolan i Halmstad 2009 Röda Korsets Högskola2008 Högskolan i Jönköping SLU Högskolan i Skövde Stockholms universitet 2009 Högskolan Kristianstad Södertörns högskola Högskolan på Gotland 2008 Teaterhögskolan Högskolan Väst Umeå universitet 2009 Karlstads universitet Uppsala universitet 2010 Karolinska Institutet Örebro universitet 2011 Konstfack Örebro teologiska högsk 2009

44 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2011-11-16 Information Jari Rusanen Tel: 08-453 72 42 jari.rusanen@programkontoret.se Linda Nilsson Tel: 08-453 72 84 linda.nilsson@programkontoret.se Marie Emilsson Tel: 08-453 72 26 marie.emilsson@programkontoret.se

45 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2011-11-16 Information IPK: www.programkontoret.se/erasmus Kommissionen: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp /index_en.html Executive Agency (EACEA): http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

46 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2011-11-16 Mer statistik ligger på IPK:s webbplats: http://www.programkontoret.se/sv/Material-Dokumentation/Statistik/Erasmus/


Ladda ner ppt "Erasmus Erasmusansvarigmöte 2011-11-16 Välkomna till Erasmusansvarigmöte 16 november 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser