Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om samhällsorientering Och Hur vi arbetar i Gävleborg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om samhällsorientering Och Hur vi arbetar i Gävleborg"— Presentationens avskrift:

1 Om samhällsorientering Och Hur vi arbetar i Gävleborg

2 Ny lag Ny lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare gäller från och med den 1 december 2010.

3 Vilka omfattas? Nyanlända i arbetsför ålder, 20 – 64 år.
Nyanlända i åldern 18 – 19 år utan föräldrar i Sverige. Uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande.

4 Etableringsplanen Samhällsorientering är en obligatorisk del.
Syftet med samhällsorienteringen är att den nyanlände ska få en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande.

5 Innehåll Ska belysa mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar, den enskildes rättigheter och skyldigheter, hur samhället är organiserat och praktiskt vardagsliv. Mer praktiska aspekter av att leva i Sverige än av teoretisk information.

6 8 obligatoriska delar Att komma till Sverige Att bo i Sverige
Att försörja sig och utvecklas i Sverige Individens rättigheter och skyldigheter Att bilda familj i Sverige Att påverka i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Att åldras i Sverige

7 Kommunens ansvar Att erbjuda minst 60 timmars samhällsorientering.
Intyg efter avslutad samhällsorientering. Ska helst vara avslutad efter ett år. Modersmål, annat språk som behärskas väl, undantagsfall tolk.

8 Gävleborg Samarbete mellan kommunerna i länet.
En referensgrupp har arbetat med att ta fram en modell med fyra NOD-kommuner varifrån arbetet med Samhällsorientering leds.

9 Gävleborgs modell

10 NOD-kommunerna NOD-kommunerna samordnar och samverkar med sina kringliggande kommuner och de andra NOD-kommunerna. Samarbete över länsgränserna.

11 Projekt Sandvikens kommun beviljades projektmedel för att starta upp verksamheten. Syftet är att ta fram en regional organisation för att kunna erbjuda likartad Samhällsorientering till alla som omfattas av etableringsreformen i Gävleborgs län. Implementering.

12 Samverkan Nod-ledarna. Länsprojektledare under 1 år.
Länsövergripande samordning. Arbetsförmedlingen.

13 Hur långt har vi kommit? Organisation som kan fungera efter projekttiden. Bollnäs: dari. Gävle: somaliska och tigrinja. Hudiksvall: tigrinja. Sandviken: arabiska och tigrinja. Olika lösningar på små språkgrupper i länet.

14 Hur går vi vidare efter projekttiden?
Arbetar med olika organisationsförslag, viktigt att det fungerar i existerande verksamheter. Kontakt med andra som arbetar med samhällsorientering. Kontakt med Arbetsförmedlingen, vem gör vad?

15 Kontaktuppgifter Marie Svedvall mari.svedvall@lansstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Om samhällsorientering Och Hur vi arbetar i Gävleborg"

Liknande presentationer


Google-annonser