Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm. Nacka kommuns attitydmätning bland kommuninvånarna 2003 Januari/februari 2003.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm. Nacka kommuns attitydmätning bland kommuninvånarna 2003 Januari/februari 2003."— Presentationens avskrift:

1 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm. E-post:info@ars.se Nacka kommuns attitydmätning bland kommuninvånarna 2003 Januari/februari 2003

2 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm. E-post:info@ars.se Attitydmätning 2003 Teknisk beskrivning Målgrupp: Invånare i Nacka kommun 18 år eller äldre Metod: Telefonintervjuer Urval: Telefonkatalogen, intervjuaren söker den person i hushållet som senast hade födelsedag (Urvalet har samma struktur som vid tidigare undersökningar) Omfattning: 1000 intervjuer 5 x 200 intervjuer fördelat på Älta, Sicklaön, Boo, Fisksätra, Saltsjöbaden (Resultatet har vägts för att spegla fördelningen mellan kommundelarna) Fältarbetsperiod: 16 januari – 4 februari 2003 Antal kontaktförsök: 7 stycken på olika dagar och tider Svarsfrekvens: 73%

3 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm. E-post:info@ars.se Attitydmätning 2003 Bortfallsredovisning

4 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm. E-post:info@ars.se Attitydmätning 2003 Bas: Samtliga Beskrivning av intervjupersonerna

5 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm. E-post:info@ars.se Attitydmätning 2003 Bas: Samtliga Nöjd Kommuninvånar Index Andel nöjda per kommundel 2001-2003

6 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm. E-post:info@ars.se Attitydmätning 2003 Bas: Samtliga Helhetsomdöme per område Andel nöjda bland samtliga intervjuade

7 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm. E-post:info@ars.se Attitydmätning 2003 Bas: Uttryckt åsikt Helhetsomdöme per område Andel nöjda bland de som uttryckt en åsikt

8 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm. E-post:info@ars.se Attitydmätning 2003 Bas: Samtliga Gator och vägar Andel nöjda per kommundel 2003

9 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm. E-post:info@ars.se Attitydmätning 2003 Bas: Samtliga Fritidsaktiviteter för barn och ungdom Andel nöjda per kommundel 2001-2003

10 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm. E-post:info@ars.se Attitydmätning 2003 Bas: Samtliga Biblioteks- och kulturverksamhet Andel nöjda per kommundel 2001-2003

11 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm. E-post:info@ars.se Attitydmätning 2003 Bas: Samtliga Äldreomsorgen Andel nöjda per kommundel 2001-2003

12 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm. E-post:info@ars.se Attitydmätning 2003 Bas: Samtliga Socialtjänsten Andel nöjda per kommundel 2003

13 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm. E-post:info@ars.se Attitydmätning 2003 Bas: Samtliga Tekniska verksamheten Andel nöjda per kommundel 2001-2003

14 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm. E-post:info@ars.se Attitydmätning 2003 Bas: Samtliga Brandförsvaret Andel nöjda per kommundel 2001-2003

15 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm. E-post:info@ars.se Attitydmätning 2003 Bas: Samtliga Barnsomsorgen Andel nöjda per kommundel 2001-2003

16 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm. E-post:info@ars.se Attitydmätning 2003 Bas: Samtliga Skolan Andel nöjda per kommundel 2001-2003

17 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm. E-post:info@ars.se Attitydmätning 2003 Bas: Samtliga Miljön Andel nöjda per kommundel 2001-2003

18 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm. E-post:info@ars.se Attitydmätning 2003 Bas: Samtliga Kommunala servicen Andel nöjda per kommundel 2001-2003

19 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm. E-post:info@ars.se Attitydmätning 2003 Bas: Samtliga Inflytande och påverkan Andel nöjda per kommundel 2001-2003

20 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm. E-post:info@ars.se Attitydmätning 2003 Bas: Samtliga Kommunen uppfyller de krav och förväntningar man har på en bra kommun Andel som svarat stämmer väl/ganska väl per kommundel 2001-2003

21 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm. E-post:info@ars.se Attitydmätning 2003 Bas: Samtliga Rekommendera god vän att flytta till kommunen Andel som svarat stämmer väl/ganska väl per kommundel 2001-2003

22 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm. E-post:info@ars.se Attitydmätning 2003 Bas: Samtliga Tryggt vistat utomhus när som helst på dygnet Andel som svarat stämmer väl/ganska väl per kommundel 2001-2003

23 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm. E-post:info@ars.se Attitydmätning 2003 Bas: Samtliga Nacka kännetecknas av öppenhet och mångfald Andel som svarat stämmer väl/ganska väl per kommundel 2003

24 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm. E-post:info@ars.se Attitydmätning 2003 Nacka kommuns mål 2002 (önskvärda förbättringar mellan 2001 och 2002 enligt måldokument) De mål Nacka kommun ställt upp infrias ej i årets mätning, resultaten har försämrats eller är oförändrade. Undantag är: - snöröjningen – nu tillbaka på nivån för två år sedan (efter en nedgång förra året) - naturens kvalitet/tillgänglighet – oförändrat positivt Kommuninvånarna anser vidare att brandförsvaret gör ett bra jobb, vatten- och avloppshanteringen är säker och trygg samt att sophanteringen sköts bra

25 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm. E-post:info@ars.se Attitydmätning 2003 Kommundelarnas styrkor resp svagheter i förhållande till Nacka totalt Älta. Kommundelsinvånarna är mer nöjda med barnsomsorgen. Här bor en större andel barnfamiljer. Sicklaön. Invånarna är mer nöjda med gator och vägar. Fler känner sig trygga som gångtrafikanter. Fler invånare är nöjda med äldreomsorgen. Här bor en större andel pensionärer. Något fler instämmer t ex i att man får den hemhjälp eller boende man behöver (26% mot 15% som tar avstånd). Barnomsorgen och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar får ett lägre betyg – dock är andelen barnfamiljer på Sicklaön låg. Boo. Barnomsorgen, skolan och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar får ett högre betyg. Andelen barnfamiljer är hög i Boo. Barnomsorgen tycks inte vara lika väl utbyggd som i t ex Älta.

26 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm. E-post:info@ars.se Attitydmätning 2003 Kommundelarnas styrkor resp svagheter i förhållande till Nacka totalt Fisksätra. Kommundelsinvånarna är mer nöjda - och missnöjda - med socialtjänsten. Kommundelen får ett lägre betyg på gator och vägar, invånarna är t ex mindre nöjda med snöröjningen/halkbekämpningen. Invånarna är även mindre nöjda med fritidsaktiviteterna för barn och ungdomar. Saltsjöbaden. Invånarna ger brandförsvaret ett något lägre betyg än vad brandförsvaret får i de andra kommundelarna.

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40


Ladda ner ppt "Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm. Nacka kommuns attitydmätning bland kommuninvånarna 2003 Januari/februari 2003."

Liknande presentationer


Google-annonser