Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utkomststöd 2013 Ari Virtanen 15.4.2015 Utkomststöd 2013/ Ari Virtanen1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utkomststöd 2013 Ari Virtanen 15.4.2015 Utkomststöd 2013/ Ari Virtanen1."— Presentationens avskrift:

1 Utkomststöd 2013 Ari Virtanen 15.4.2015 Utkomststöd 2013/ Ari Virtanen1

2 Utkomststödet 1990–2013, kostnader (enligt prisnivån 2013), hushåll och personer 15.4.2015 Utkomststöd 2013/ Ari Virtanen2

3 Andelen unga vuxna som fick utkomststöd inom åldersgruppen 18–29 år 1990–2013 15.4.2015 Utkomststöd 2013/ Ari Virtanen3

4 Hushåll som fick utkomststöd efter hushållstyp 1990– 2013 15.4.2015 Utkomststöd 2013/ Ari Virtanen4

5 Andelen hushåll som fått egentligt utkomststöd enligt utkomststödets varaktighet 1990–2013 15.4.2015 Utkomststöd 2013/ Ari Virtanen5

6 Andelen hushåll som fått utkomststöd och andelen totala kostnader för stödet år 2013 enligt stödbelopp som årligen betalats till hushåll 15.4.2015 Utkomststöd 2013/ Ari Virtanen6

7 Reell utveckling av det egentliga utkomststödet per hushåll, boendekostnaderna och bostadsstödet 2000– 2013 (index år 2000 = 100) 15.4.2015 Utkomststöd 2013/ Ari Virtanen7

8 Antalet hushåll och personer som fick utkomststöd ökar igen År 2013 beviljades utkomststöd till 245 765 hushåll och 381 851 personer. Sammanlagt 7,0 procent av befolkningen fick utkomststöd. År 2013 ökade antalet hushåll och personer som fick utkomststöd med 2,9 procent från året innan. Åren 2010−2012 minskade antalet. År 2013 fick 13,8 procent av hushållen med ensamboende män och 8,4 procent av hushållen med ensamboende kvinnor utkomststöd. Andelen ensamförsörjande män var 16,4 procent och andelen ensamförsörjande kvinnor 25,9 procent av motsvarande hushåll. Däremot fick 4,9 procent av hushåll med två föräldrar och barn samt endast 2,0 procent av hushåll med par utan barn utkomststöd. Av de hushåll som beviljades utkomststöd år 2013 hade 69,5 procent bostadsstöd som annan inkomstkälla och cirka 40,9 procent arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning. Sammanlagt 8,0 procent hade förvärvsinkomster. Andelen inkomstlösa var 8,6 procent av dem som fick utkomststöd. De totala utgifterna för utkomststödet år 2013 var 736,3 miljoner euro, och den reella ökningen från år 2012 var 3,2 procent. År 2013 var det genomsnittliga stödet till hushåll som beviljats grundläggande eller kompletterande utkomststöd 2 975 euro och dess genomsnittliga längd var 6 månader. De totala reella utgifterna för utkomststödet har under 2000-talet ökat med 37 procent, även om antalet hushåll som fått stöd samtidigt minskat med 10 procent. Denna utveckling beror på att boendekostnaderna stigit kraftigt, antalet arbetslösa ökat och andelen långtidsarbetslösa ökat bland dem som sökt utkomststöd. Utkomststödet har blivit en allt varaktigare stödform för mottagarna. 15.4.2015 Utkomststöd 2013/ Ari Virtanen8


Ladda ner ppt "Utkomststöd 2013 Ari Virtanen 15.4.2015 Utkomststöd 2013/ Ari Virtanen1."

Liknande presentationer


Google-annonser