Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidskrifts- och artikelsökning Sociologiprogrammet Term. 1 Forskning om välfärd och kultur Magnus Olsson, Umeå Universitetsbibliotek Umeå 101220

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidskrifts- och artikelsökning Sociologiprogrammet Term. 1 Forskning om välfärd och kultur Magnus Olsson, Umeå Universitetsbibliotek Umeå 101220"— Presentationens avskrift:

1 Tidskrifts- och artikelsökning Sociologiprogrammet Term. 1 Forskning om välfärd och kultur Magnus Olsson, Umeå Universitetsbibliotek Umeå 101220 magnus.olsson@ub.umu.se Tel 786 91 81 Tjänstesida: http://www.ub.umu.se/tjanste/maol/

2 Moment 4 Forskning om välfärd och kultur (7,5 hp) Efter genomgånget moment ska Du kunna: kunna söka vetenskapliga artiklar inom ett givet område kunna redogöra för samt kritiskt granska vetenskapliga artiklar ha kännedom om aktuella problemområden inom välfärdssociologi och kultursociologi ha skrivit en forskningsöversikt i akademisk form kring en avgränsad frågeställning inom temat kultur eller välfärd

3 Idag ska vi gå igenom…. Källkritik Vetenskapliga artiklar och tidskrifter Socindex

4 I en studie från 2009 gjord av statsvetaren Tommy Möller ansåg 4 av 10 riksdagsledamöter att de inte kunde värdera all information de får på ett objektivt sätt. Källa: DN 101202

5 Några innehållsmässiga riktlinjer för källkritik Vem är författaren? Ämne och synvinkel Syfte och målgrupp Aktualitet Upplaga Utgivare Referenser Källa: http://www.ub.gu.se/skriva/kallkritik/

6 Mer om källkritik http://www.virtualsalt.com/evalu8it. htmhttp://www.virtualsalt.com/evalu8it. htm

7 Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel? Tillförlitlig publicering Vetenskaplig granskning Tillgänglighet

8 En vetenskaplig artikel följer ofta mönstret… Introduktion Metod och material Resultat A Diskussion

9 Ett exempel Är tidskriften American journal of sociology vetenskaplig?

10 Är följande artikel vetenskaplig? Tampubolon, Gindo (2010). Social stratification and cultures hierarchy among the omnivores: Evidence from the Arts Council England surveys. The sociological review, Vol. 58:1.

11 Mer om vetenskapliga artiklar och tidskrifter http://hj.se/bibl/sok--- skrivhjalp/vetenskaplig- publicering/vad-kannetecknar- olika-tidskrifter.htmlhttp://hj.se/bibl/sok--- skrivhjalp/vetenskaplig- publicering/vad-kannetecknar- olika-tidskrifter.html

12 Vid sökning reflektera över… Sökord Lämpliga databaser (fråga biblioteket om Du är osäker) Utöka eller begränsa sökningen Fritextsökning eller sökning på ämnesord?

13 SocIndex “SocINDEX offers coverage from all subdisciplines of sociology, including abortion, anthropology, criminology, criminal justice, cultural sociology, demography, economic development, ethnic & racial studies, gender studies, marriage & family, politics, religion, rural sociology, social psychology, social structure, social work, sociological theory, sociology of education, substance abuse, urban studies, violence, welfare, and many others. “ Peer-reviewed-funktion Subject words (kontrollerade ämnesord)

14 Använd subject terms för att få fram sökord

15 Peer-reviewed!

16 Åtkomst till databaser, e- böcker och e-tidskrifter hemifrån! Läs mer här: http://www.ub.umu.se/sok/atkomst- utanfor-campus http://www.ub.umu.se/sok/atkomst- utanfor-campus

17 http://www.guardian.co.uk/science/blog/2010/sep/29/statistics-lies-abuse

18 I källförteckningen Parker, Matt (2010). The simple truth about statistics. Guardian.co.uk Science blog, 10- 09-29. http://www.guardian.co.uk/science/ blog/2010/sep/29/statistics-lies- abuse (Hämtad 2010-10-10)

19 Hur refererar jag till webbsidor, blogginlägg och material på internet? Använd samma principer när Du refererar till webbsidor som för tryckt material!

20 http://www.guardian.co.uk/science/blog/2010/sep/29/statistics-lies-abuse

21 I den löpande texten (källhänvisning) Statistik kan användas för att vilseleda om inte läsarna kontrollerar den (Parker 2010). alternativt Parker (2010) menar att statistik kan användas för att vilseleda om inte läsarna kontrollerar den.

22 Skriva referenser http://www.ub.umu.se/skriva/skriva -referenserhttp://www.ub.umu.se/skriva/skriva -referenser


Ladda ner ppt "Tidskrifts- och artikelsökning Sociologiprogrammet Term. 1 Forskning om välfärd och kultur Magnus Olsson, Umeå Universitetsbibliotek Umeå 101220"

Liknande presentationer


Google-annonser