Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Khan Academy 3300 instruerande videos gällande ma, nv, tk Ett mycket stort antal uppgifter/övningar, ma Upphovsmannen Salman Khans tror på en förändring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Khan Academy 3300 instruerande videos gällande ma, nv, tk Ett mycket stort antal uppgifter/övningar, ma Upphovsmannen Salman Khans tror på en förändring."— Presentationens avskrift:

1 Khan Academy 3300 instruerande videos gällande ma, nv, tk Ett mycket stort antal uppgifter/övningar, ma Upphovsmannen Salman Khans tror på en förändring i skolans undervisning Traditionellt: Läraren introducerar i skolan Eleverna gör övningar hemma Khans vision: Videos introducerar hemma Eleverna gör övningar i skolan

2 Salman Khan 35 år, utbildad vid universiteten MIT och Harvard Arbetade med ekonomisk analys då hans kusin, hundratals mil bort, ville ha hjälp med matematikläxan 2009 slutade han sitt ordinarie arbete och ägnade full tid med Khan Academy Började få donationer för att fortsätta utveckla: Bill Gates donerade över 5 miljoner dollar totalt. Google och andra företag har också donerat stora summor Khan Academy har idag 32 anställda, KA används i olika utsträckning i över 2000 skolor i USA, 5 miljoner användare per månad och används i uppskattningsvis 15000 klassrum över hela värden.

3 Khan Academy i undervisningen Ett undervisningsverktyg som stimulerar kunskapsutveckling hos alla elever? https://www.youtube.com/watch?v=iCFBER8LVf0

4 Hur går det? Massor av statistik Activity: Activity: Visar hur mycket man arbetat med KA per dag

5 Hur går det? Massor av statistik Focus Antal uppgifter och tid inom området Skill Progress Skill Progress Visar karta över moment som behandlas, typ “Started” “Strugling” ProgressProgress Totala antalet uppgifter över tid

6 Medaljer och programmering Accomplishments. “show off in your very own shiny display case” Achievements Achievements översikt över de “priser” du har erövrat Goals (beta) Goals (beta) avklarade mål och mål som eftersträvas Programs Programs göra egna datorprogam i “Javascript”. Nybörjarvänligt!

7 Filmer för bedömning Eleverna filmar sin redovisning De förklarar sin redovisning med egna ord så tydligt som möjligt (representation) Över till YouTube (mobilen) Läraren tar del av filmen och ger feedback; tät koppling mellan prestation och feedback viktigt vid formativ bedömning (Anders Jönsson)

8 Undersökning laborationsrapport som film Människan har en mängd teckenskapande aktiviteter som används som meningsbärare inom ett socialt sammanhang, t.ex. ord, gester och symboler Dessa tecken bildar mönster som utgör representationer av det som människan vill förmedla. Undersökning kring filmade redovisningar som utgör underlag för formativ bedömning inom skolans fysikundervisning. Hur väljer eleverna att kommunicera sina kunskaper i redovisningsfilmen, hur representerar de sina kunskaper? Vilken form av representation efterfrågar lärare för att få en god insyn i elevernas kunskapsnivå?

9 Elevernas teckenaktiveter kombinationer utgör representationer av elevernas kunskaper Bildliga teckenaktiviteter I vilken grad filmen används för att tydliggöra, fokusera filmens vy. I vilken grad eleverna använder sig av bilder/skisser Fysiska teckenaktiviteter I vilken grad som eleverna använder sig själva, utöver muntligt, för att förklara sina resultat, t.ex. gester av olika slag I vilken grad eleverna använder experimentutrustning vid förklaring Verbal teckenaktivitet I vilken grad som eleverna använder muntlig representation när de förklarar sina resultat.

10 Resultat laborationsrapport som film Eleverna använder teckenaktiviteterna i olika utsträckning och kombinationer. Analysen visar att det är extra viktigt med vissa mönster av teckenaktiviteter för att få en god representation av de kunskaper som ska förmedlas. Fyra redovisningsgrupper har använt sig av teckenaktiviteterna fysisk och verbal, dock inte den bildliga representationen. Läraren efterlyser mer information från dessa redovisningsgrupper. De tre teckenaktiviteterna bild, fysisk och verbal har tillsammans varit verksamma under sex stycken elevredovisningar. Dessa redovisningar bär fram information på ett bra sätt när det gäller att förmedla elevernas kunskaper inom fysikområdet och några mönster av teckenaktiviteter är extra framgångsrika. oli

11 Resultat laborationsrapport som film God detaljrik informationsförmedling sker i de redovisningsfilmer där verbal teckenaktivitet används i stor utsträckning tillsammans med aktiviteterna bild i form av fokusering av filmkamera och fysisk i form av användande av experimentutrustning. Enkel men viktig information vid denna typ av redovisning: Eleverna ska utförligt berätta om sina resultat och hur de kom fram till sina resultat. De ska använda experimentutrustning och fysiskt visa samtidigt som de berättar. Eleverna ska fokusera kameran mot de aktuella redovisningsmomenten.

12 Bedömning Fler begrepp och benämningar Självbedömning: Den bedömda personen egna tankar om sin egen kunskapsutvecklig. Egen feedback som kan förbättra lärandet, en förmåga som man behöver lära sig (Topping 2003). Kamratbedömning: Kan genomföras på olika sätt och verka som ett verktyg för lärande, eleverna ger och får feedback på prestationer. Kamratbedömningen kan vara ett sätt att lära sig ge feedback och ett steg mot självbedömning (Dochy m.fl. 1999).

13 Pedagogisk planering med Khan Academy Årskurs 7–9 Centralt innehåll i Matematik Geometri Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta. Centralt innehåll i Engelska Lyssna och läsa – reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

14 Pedagogisk planering med Khan Academy Triangelns area Titta på följande film: http://www.khanacademy.org/math/geometry/triangles/v/triangle-area-proofs Anteckna de ord du inte förstår och skriv vad du tror att de betyder. Lägg in dina anteckningar i din e-portfolio Gör uppgifterna: http://www.khanacademy.org/math/geometry/basic-geometry/e/area_of_triangles_1

15 Undervisning med mobiltelefoner Vi testar ”Mentimeter” : ta fram era mobiler, gå in på www.govote.atwww.govote.at och ange 44 95 99 En melon väger 2 kg och består av 90% vatten. Melonen får ligga och ”torka” en tid och består då av 80% vatten. Vad väger melonen vid det tillfället? Svarsalternativ: 1,8 kg; 1,5 kg; 1,2 kg; 1,0 kg https://www.mentimeter.com/s/d3cc99805add76d57ade806b046c4589/9c586fa15542

16 Undervisning med mobiltelefoner Eleverna får en uppgift/frågeställning med några givna svar via mentimeter Varje elev gör beräkningar och väljer därefter ett av de givna svaren med mobiltelefonen Svarsfrekvens för de olika svaren visas för eleverna Nu får eleverna i grupp argumentera för sina lösningar Efter en kort diskussion får eleverna igen göra individuella beräkningar och välja ett av de givna svaren på frågeställningen Svarsfrekvens för de olika svaren visas för eleverna ännu en gång, förändringar diskuteras tillsammans med lösningen av uppgiften

17 Quiz enkla sätt att använda mobiltelefoner och datorer i undervisningen ProProfs - Quiz Maker Mobile Study De användarvänliga quizspelen finns att tillgå gratis på olika webbplatser. ”Styrka” med quiz: Elever kan själva vara aktiva i problemformulering med datorn som verktyg.

18 Quiz i mobilen Mobile Study; ett enkelt sätt

19 Lösningar och förklaringar görs av konstruktören

20 Quiz i mobilen: Lösa problem utifrån film http://www.youtube.com/watch?v=VmYlYOlrJpg

21 Quiz i mobilen: Film – Dödspendeln Metallkulan väger 2 kg

22 Quiz i mobilen: Film – Studsande boll

23 Quiz i mobilen: ”Bild som piggar upp”

24 Quiz i mobilen: Kaströrelse

25 Quiz i mobilen: Film – Experiment Hur mycket fortare går det att springa 8 m jämfört med att gå samma sträcka ? 1,5gånger så snabbt 3 gånger så snabbt 4,5gånger så snabbt https://www.youtube.com/watch?v=_6i76qcORfY https://www.youtube.com/watch?v=6uhXw1pw5qI

26 Quiz i mobilen: Problem för bussresan

27 Siri den ”smarta assistenten” i Iphone “Meet Andrew for coffee at 4 o'clock today," Siri svarar “All right, the meeting with Andrew is on your calendar for today.” http://www.youtube.com/watch?v=L4D4kRbEdJw I Sverige kan Siri svara på frågor, skriva sms, ringa upp personer, lägga in saker i almanackan mm. Ej utföra tjänster som kräver kartor. Hur kommer denna teknik att kunna användas i skolan i en nära framtid?


Ladda ner ppt "Khan Academy 3300 instruerande videos gällande ma, nv, tk Ett mycket stort antal uppgifter/övningar, ma Upphovsmannen Salman Khans tror på en förändring."

Liknande presentationer


Google-annonser