Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Ansvarskommittén och Regionfrågan Medlemsdialogerna 2005 Åsa Ehinger Berling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Ansvarskommittén och Regionfrågan Medlemsdialogerna 2005 Åsa Ehinger Berling."— Presentationens avskrift:

1 1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Ansvarskommittén och Regionfrågan Medlemsdialogerna 2005 Åsa Ehinger Berling

2 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 2 Ansvarskommitténs direktiv Det samlade kommunala uppdraget Hälso- och sjukvårdens struktur och uppgiftsfördelning Regional utveckling och den regionala samhällsorganisationen Den statliga styrningen av samhällsorganisationen Slutbetänkande februari 2007

3 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 3 Delbetänkandet om ”regionfrågan” Flernivåstyrning och partnerskap försvårar ansvarsutkrävandet Hälso- och sjukvården samt ansvaret för regionala tillväxtförutsättningar avgörande för hur den regionala nivån organiseras

4 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 4 Tilläggsdirektiven om ”regionfrågan” Hur ska ansvaret för uppgifter med anknytning till regional utveckling fördelas mellan staten och den kommunala nivån? Ny regional indelning? Direkt eller indirekt vald regional nivå för regionala utvecklingsfrågor? Olika uppgiftsfördelning i olika delar av landet? Hur blir det med Region Skåne och Västra Götalandsregionen?

5 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 5 Regionfrågan i Sverige Regionkommittén 1992 Regionberedningen 1995 Regionförsöken 1997–2010 Parlamentariska regionkommittén 2000 Regionproposition 2001 Ansvarskommittén 2003-2007

6 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 6 Strukturreformer i Norden Danmark – ”det nye danske kort” 2007 –275 kommuner blir 98 (min. 20.000 invånare) –19 amt blir fem regioner (utan beskattningsrätt) –Ökad statlig styrning Norge –Primärvården kommunaliserad –Förstatligade sjukhus 2002 –Fem sjukvårdsregioner med hälsoföretag –Diskussion om större och starkare regioner Finland –20 sjukvårdsdistrikt/samkommuner – diskussion om förstoring –19 landskapsförbund, 5 län, 15 ”näringslivscentraler” –Försök med direktvald region

7 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 7 Ansvarskommitténs syfte Föreslå förändringar som krävs för att Samhället ska kunna hantera framtida välfärdsåtaganden Tillväxten ska kunna öka Medborgarnas möjligheter till inflytande, insyn och ansvarsutkrävande ska kunna bli bättre

8 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 8 Tidplan för kommittén 200420062007 2005 Huvudaktiviteter utkast Utkast Förslag Slutbetänkande PM övergripande modeller och alternativ Val Huvudaktiviteter PM Politisk förankring

9 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 9 Var står förbunden? Relationen mellan staten och den kommunala sektorn måste bli tydligare och mer långsiktig Stärk finaniseringsprincipen och den kommunala självstyrelsen Regional utveckling är en uppgift för regionens politiker, inte för statliga ämbetsmän Vi behöver direktvalda regionala självstyrelseorgan med beskattningsrätt även i framtiden – dock ej överkommuner Regionerna ska ansvara både för regionala utvecklingsfrågor och hälso- och sjukvårdsfrågor Vi kan åtgärda hälso- och sjukvårdens problem utan stora huvudmannaskapsförändringar Sannolikt behöver framtidens regioner vara större än de flesta av dagens län

10 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 10 Syftet med Medlemsdialogen Diskussionen måste börja underifrån! Vi vill göra våra medlemmar engagerade i diskussionen! När Ansvarskommittén fattar sitt beslut ska Sveriges kommuner och landsting/regioner ha varit med och påverkat.


Ladda ner ppt "1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Ansvarskommittén och Regionfrågan Medlemsdialogerna 2005 Åsa Ehinger Berling."

Liknande presentationer


Google-annonser