Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Narkotikaundersökning bland elever på gymnasium i Norrbotten 2012 och 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Narkotikaundersökning bland elever på gymnasium i Norrbotten 2012 och 2014."— Presentationens avskrift:

1 Narkotikaundersökning bland elever på gymnasium i Norrbotten 2012 och 2014

2 Undersökningarna genomfördes höstterminen 2012 och 2014, enkät delades ut till samtliga gymnasieelever i länet. Antalet besvarade enkäter var 5806 (2012) och 6211 (2014) vilket motsvarar en svarsfrekvens på 76 % respektive 81 % av samtliga elever. Resultatet av undersökningen visar inga större skillnader mellan Luleå gymnasieskola och andra gymnasieskolor i länet.

3 Kunskaper om cannabis bland gymnasielever i länet. Andel korrekta svar i procent. Rätt svar 20122014 Det är brottsligt att använda cannabis JA9188 Det är brottsligt att bjuda på cannabis JA9085 Det är brottsligt att sälja cannabis JA9693 Att odla cannabis är tillåtet om det är för eget bruk NEJ8067 Om man använder cannabis och upptäcks, kan man bli av med sitt körkortstillstånd JA7348 Att regelbundet (1 gång per månad eller oftare) använda cannabis gör att man blir ”trög i skallen” och får svårare att ta in intryck, t.ex. att läsa och förstå den här texten JA7551 De skadliga ämnena i cannabis försvinner snabbare ur kroppen än alkohol NEJ7643 Regelbundet (1 gång per månad eller oftare) användande av cannabis kan leda till allvarliga psykiska sjukdomar JA7145 Regelbundet (1 gång per månad eller oftare) användande av cannabis ökar risken för att man börjar med andra droger JA8769 Genom att använda cannabis bidrar man till att stödja den organiserade brottsligheten JA7456

4 Trend; ”Polariserad” större andelar med goda kunskaper samtidigt som andelen med sämre kunskaper blivit större. Kunskaper om Cannabis, gymnasieelever 2012 och 2014

5 Förändrade attityder gentemot cannabis? Trend; Svag tendens att andelen liberala blir större, tydlig tendens att andelen neutrala blir större och andelen restriktiva blir mindre

6 Sammanfattningsvis om utvecklingen bland gymnasieelever mellan 2012 och 2014: Användningen av tobak minskar. Utvecklingen avseende alkohol visar att fler avstår helt från alkohol samtidigt som de som dricker alkohol dricker oftare. Användningen av cannabis är i stort sett oförändrad och är den vanligaste förekommande narkotikan. Nätdrogerna har minskat. Spice är vanligaste nätdrogen, men förekommer i betydligt mindre utsträckning jämfört med cannabis. Användningen av annan narkotika har minskat. Attityder till cannabis har blivit liberalare samtidigt som kunskaperna om riskerna med cannabis har minskat och fler kan tänka sig att pröva på drogen. Utbildningsinsatser har sannolikt en förebyggande effekt. Det finns starka samband mellan användning av alkohol, tobaks rökning och användning av cannabis. Att ha kamrater som använder droger är den största riskfaktorn för att en elev skall testa droger.


Ladda ner ppt "Narkotikaundersökning bland elever på gymnasium i Norrbotten 2012 och 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser